TY-Tenttiminen

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tentin luominen

Kysymyksen kopiointi Examista

Kun luot kysymyksen, niin suosittelen tuomaan sen muotoilemattomana tai ainakin poistamaan muotoilun, jottei kopioinnissa tule mitään ylimääräisiä tai virheellisiä HTML-koodeja ennen kuin tallennat kysymyksen.

 • Avaa Examin tentti (1. ikkuna)
 • Kopioi kysymyksen teksti
 • Avaa Moodlen kysymys (2. ikkuna)
 • Liitä teksti Moodlen kysymykseen
 • Valitse teksti
 • Poista muotoilu (esim. Tekstieditori_FAQ Atto Editorin työkalulla - kuvake "Tx")
 • Tallenna

Moodle-tentti ja verkko-ongelmat

On nähtävissä, että verkko-ongelmat ovat hyvin mahdollisia. Tämän huomioimiseksi:

 • Ajoita tentti siten, että sitä voi suorittaa pidemmän ajan kuluessa. Tällöin opiskelijat voivat itsenäisesti katsoa oman verkkonsa toimivuutta ja ohjeista heitä tekemään tentti aikana, jolloin verkko toimii hyvin.
 • Salli useampi yrityskerta tentin asetuksista, jolloin opiskelija voi, esimerkiksi verkko-ongelmien osuessa tentin yrityskerran ajalle, yrittää uudestaan.
 • Laita tenttikerran kesto pidemmäksi kuin välttämätöntä, jotta opiskelijalla olisi paremmin mahdollisuuksia jatkaa tenttiään siinäkin tilanteessa, että on tilapäinen verkkohäiriö.
 • Tenttikysymykset kannattaa sijoittaa useammalle sivulle mielellään kysymys/sivu, sillä vastaus tallentuu opiskelijan siirtyessä sivulta toiselle. Tällöin opiskelija voi ongelmitta jatkaa tenttikertaa vastaustensa häviämättä, vaikka verkkoyhteys katkeaisikin.
 • Essee-kysymykset tulee selkeästi ohjeistaa tekemään omalla koneella esimerkiksi wordillä ja palauttaa vastaus tiedostona. Tällöin keskeneräinen essee ei häviä verkon katketessa.

Tentin avaaminen opiskelijoille

Tentin asetuksista määritetään mm.

 • tentin ajankohta ja kesto
 • sallittujen suorituskertojen määrä
 • kysymysten esitystapa
 • opiskelijalle näytettävä automaattipalaute

Asetuksiin voi palata uudelleen kysymysten luonnin jälkeen, kunhan tenttiin ei ole vielä vastattu. Perusasetukset on kuitenkin säädettävä, jotta tentin saa luotua.

Kun tentti on avattu opiskelijoille ja tenttiin on tehty ensimmäinen, älä muokkaa tenttiä. Tentti-aitiviteetti rajaa muokkaukset vain tekstin korjaamiseen (kirjoitusvirheet). Älä kuitenkaan muuta sitä merkitsevästi toiseksi kysymykseksi. Esim, jos kysymyksessä on aukkotehtävä ja vaihdat jo opiskelijoiden tekemään tenttiin aukko-kohtien paikkaa, muuttuvat jo vastatut oikeat vastaukset vääriksi.

Tentin valvonnan haaste ja sen ylittäminen

Moodle-tenttiä ei voi valvoa samalla tavalla kuin Exam-tenttiä tai luentosalitenttiä voi. On muutamia strategioita, joiden avulla voi tämän huomioida.

 • Kysymykset voi suunnitella huomioimaan sen, että opiskelijoilla on materiaali saatavilla.
 • Tenttikerran kestoa miettiessä voi suunnitella tentin keston ja kysymysten määrän siten, että vastausten etsiminen internetistä tai materiaalista on haastavaa annetussa ajassa. Eli tällöin voi päästä paremmin kiinni siihen, mitä opiskelija jo tietää.
 • Opiskelijoille voi kertoa, että osalle tenttiin osallistuneista pidetään tässä poikkeustilanteessa pistokoe Zoomin tai Skypen välityksellä, jossa pitää olla kuvallinen henkilöllisyystodistus saatavilla.

Essee-kysymykset ja tiedostot

Tässä poikkeustilanteessa on mahdollista, että verkkoyhteys katkeaa. Essee-kysymyksissä voi määrittää, että palautuksena voi olla tiedosto. Tätä kannattaa suosia. Eli opiskelijaa kannattaa ohjeistaa, että kirjoittaa vastauksen omalla koneellaan ja tallentaa pdf-muotoon ja palauttaa tämän pdf-tiedoston vastaukseksi essee-kysymykseen. Tällöin mahdollinen yhteyden katkeaminen ei haittaa.

 1. Mene tenttiaktiviteettiin
 2. Valitse "Muokkaa tenttiä"
 3. Oikealla laidalla ison "Sekoita kysymykset"-tekstin alla on pienellä "lisää". Paina tätä "lisää"-nappia ja valitse "lisää uusi kysymys", mikäli et ole aiemmin tehnyt tätä kysymystä. Muuten se voi löytyä kysymyspankista.
 4. Valitse kysymystyyppi-listasta "essee" ja sen jälkeen "lisää"
 5. Asetuksista tarkista, että "Esseen palautustavassa" on kohta "salli liitteet" asetettu """jokin muu kuin "ei""". Täällä voi määritellä, sallitaanko liitteitä 1, 2, 3 vai rajoittamaton määrä.
 6. Halutessasi voit määrittää sallitut tiedostonmuodot. Muista tiedottaa näistä selkeästi opiskelijalle ohjeissa.
 7. Katso muut esseen asetukset kuntoon
 8. Tallenna kysymys