TY-Turnitin integrity opettajalle

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Mikä on Turnitin Integrity?

Moodleen on asennettu Turnitin Integrity -lisätoiminto, joka tunnistaa opiskelijan tuottaman ja tallentaman tekstin samasanaisuuksia Turnitin-järjestelmän globaalissa tietokannassa oleviin Internet- ja julkaisusisältöihin.

Tämä lisäominaisuus on käytettävissä:

 • Tehtävä-aktiviteetissa
 • Keskustelualue -aktiviteetissa
 • Työpaja -aktiviteetissa

Turnitin Integrity sopii laajasti Moodlen tukemiin tekstipohjaisiin tehtävämuotoihin, joissa halutaan hyödyntää plagioinnin tarkastusta. Opinnäytteiden ja laajojen tutkimusartikkeleiden tarkastuksissa käytetään edelleen Turnitin Feedback Studion Turnitin-tehtävä -aktiviteettia.

Kun ensimmäisen kerran käytät Turnitinia: EULA-sopimuksen hyväksyminen

Kun opettaja avaa ensimmäisen kerran Turnitin Feedback Studion tehtäväaktiviteetin, käytön jatkaminen edellyttää Turnitinin EULA-sopimuksen (End-User License Agreement) hyväksymistä.

Myös opiskelijan tulee ensimmäisen tekstipalautuksen yhteydessä hyväksyä Turnitinin EULA-sopimus. Ilman sopimuksen hyväksyntää opiskelijan palautus tallentuu vain aktiviteettiin, eikä siirry tarkistettavaksi Turnitin-palveluun.

Kerran hyväksytty Turnitin EULA-sopimus on pysyvästi voimassa kaikissa Turnitin-palveluissa.

Ja jos opiskelija on aluksi jättänyt sopimuksen hyväksymättä, hän voi käydä hyväksymässä sen myöhemmin. Opiskelijan ohjeet tarkemmin täällä:


Tehtävä–aktiviteetin asetukset – Opettajan lisättävissä olevat optiot

 • Muokkaa Asetuksia / Edit settings
 • Pääotsikko asetuksissa: Turnitin Integrity – lisäosan asetukset / Turnitin Integrity plugin settings
 • Ensin rasti ruutuun Ota Turnitin käyttöön / Enable Turnitin

Tärkeät kohdat (katso kuva yllä).

Suositeltavat päälle kytkettävät asetukset, kun halutaan Turnitin-tarkastus:

 • Lähetysten indeksointi / Submission indexing – rasti ruudussa. - Valinnan mukaisesti opiskelijoiden palautukset indeksoidaan anonyymeina Turnitin-tietokantaan, jolloin ne toimivat vertailuaineistona kaikille Integrity-aktiviteetin käyttäjille. Tietosuojan vuoksi palautuksen tekstivastaavuus toiseen palautukseen näkyy vain muodossa "private content" ja oppilaitoksen nimi.
 • Luo samankaltaisuusraportit / Generate Similarity Reports – valinta kohdassa:
  • "Heti ja palautuspäivänä" / "Immediately and regenerate on due date". - Määrittää, missä vaiheessa samankaltaisuusraportti luodaan. Tämä asetus on valittavissa vain tehtävä-aktiviteetissa. 'Heti' tarkoittaa ensimmäisen raportin valmistumista n. 5 minuutin kuluessa palautuksesta. Palautuspäivän uudessa tarkastuksessa kaikki Integrity-tehtävään palautetut työt vertautuvat myös keskenään.
 • Opiskelijoiden pääsy / Student access – rasti ruudussa - Opiskelija näkee palauttamansa työn arviointiraportin. Näkymä on sama kuin opettajalla. Opiskelija voi nähdä vain oman työnsä raportin. - Työpaja-aktiviteetissa opiskelija näkee lisäksi vertaisarvioimansa työn saaman raportin.

Suositeltavat poiskytketyt asetukset (voivat vääristää vastaavuustuloksia):

 • Sulje pois samankaltaisuusraporteista / Exclude from Similarity Reports

Luonnoksia ei käsitellä (ylläpidon toimesta ei ole asetettu päälle Moodlessa).

Keskustelualue- ja työpaja–asetukset – Opettajan lisättävissä olevat optiot

Ensin rasti ruutuun Ota Turnitin käyttöön / Enable Turnitin

Tärkeät kohdat (katso edellinen kuva yllä):

​Suositeltavat päälle kytkettävät​ asetukset, kun halutaan Turnitin-tarkastus: ​

 • Lähetysten indeksointi / Submission indexing – rasti ruudussa
 • Opiskelijoiden pääsy / Student access – rasti ruudussa

Suositeltavat poiskytketyt asetukset (voivat vääristää vastaavuustuloksia):

 • Sulje pois samankaltaisuusraporteista / Exclude from Similarity Reports

Työpajan vertaisarvioinnissa arvioiva opiskelija näkee myös arvioitavan opiskelijan työn samankaltaisuuden, kun “Opiskelijoiden pääsy"-kohdassa on rasti ruudussa. Tämä on hyvä kertoa etukäteen opiskelijoille.

​Raportin avaaminen​

A) Tehtävä -aktiviteetissa

Tehtävä -aktiviteetissa klikkaa yhtäläisyysprosenttia joko "Näytä kaikki palautukset" -sivulla tai "Arviointi" -sivulla (tiedoston tai verkkotekstin palautuksen jälkeen).

B) Keskustelualue -aktiviteetissa

Klikkaa vastaavuusprosenttia joko keskustelualueviestin tai palautetun tiedoston kohdalta, riippuen kumman vastaavuusraporttia haluat tarkastella.

C) Työpaja -aktiviteetissa

1. Avaa Työpaja-aktiviteetti.

2. Klikkaa opiskelijan rivillä palautetun työn nimeä.

3. Avautuvalla sivulla voit tarkastella vastaavuusraporttia klikkaamalla vastaavuusprosenttia joko verkkotekstin tai palautetun tiedoston kohdalta, riippuen kumman vastaavuusraporttia haluat tarkastella.