TY-Turnitin integrity opiskelijalle

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Mikä on Turnitin Integrity?

UTU Moodleen on asennettu Turnitin Integrity -lisätoiminto, joka tunnistaa opiskelijan tuottaman ja tallentaman tekstin samasanaisuuksia Turnitin-järjestelmän globaalissa tietokannassa oleviin Internet- ja julkaisusisältöihin.

Tämä lisäosa on Turnitin FeedbackStudio järjestelmän karsittu versio, joka kuitenkin käyttää samaa vertailutietokantaa.

Integrity sopii muihin opiskelijoiden tekemiin palautuksiin, joissa halutaan hyödyntää plagioinnin tarkastusta.

Integrity soveltuu opintojaksojen kurssitehtävien alkuperäisyystarkastuksiin, jos niissä ei tarvita Feedback Studion monipuolisia palautteenantotoimintoja.

Tämä lisäominaisuus on käytettävissä:

  • Tehtävä-aktiviteetissa
  • Keskustelualue -aktiviteetissa
  • Työpaja -aktiviteetissa


Opinnäytteiden tarkastuksissa käytetään edelleen Turnitin Feedback Studion Turnitin-tehtävä -aktiviteettia.

Turnitin EULA-sopimuksen hyväksyminen

Kun opiskelijana tekee palautuksen ensimmäistä kertaa keskustelualue-, tehtävä- tai työpaja-aktiviteettiin, jossa Turnitin-lisäosa on käytössä, tulee hyväksyä Turnitinin EULA-sopimus. Jos ei hyväksy sopimusta, palautus tallentuu vain aktiviteettiin, eikä sitä lähetetä tarkistettavaksi Turnitin-palveluun.

Jos olet hylännyt EULA:n (työ tallentuu vain Moodleen) ja Turnitin -tarkastus on kurssin läpäisyn ehtona, voit käydä myöhemmin hyväksymässä ehdot. Sen jälkeen teksti / palaute siirtyy Turnitin -tarkastukseen.

Teknisesti itse hyväksyntä on samanlainen kaikissa kolmessa aktiviteetissa. Kun hyväksyt sen yhdessä aktiviteetissa, se on hyväksytty ja käytettävissä ​kyseisen Moodle-palvelimen kaikissa aktiviteeteissa tämän jälkeen.

Avaa työpaja tai tehtävä, johon olet tehnyt tai olet tekemässä palautuksen. Sinulle tulee näkyviin kuvan mukainen teksti:

integrity-eula-hyvaksy.png

Avaa keskustelualue, johon olet osallistumassa ja tehnyt/tekemässä palautuksen. Aloita uusi keskustelu tai vastaa jo aloitettuun keskusteluun ja klikkaa viestikentän alapuolelta "Lisäasetukset ja liitteet" / “Advanced and attachments"

integrity-eula-keskustelu-advanced.png

Tai muokkaa jo vastaamaasi viestiä keskustelussa.

Sinulle tulee samanlainen näkymä hyväksynnästä, kuin työpajassa tai tehtävässä. Kun EULA on hyväksytty kaikissa kolmessa aktiviteetissa, se näkyy kuvan mukaisena:

integrity-eula-hyvaksytty.png

Tunritin Integrity aktiviteeteissa

Palautuksen / keskusteluviestiin vastaamisen jälkeen toimenpide odottaa hetken "jonossa". Sen jälkeen tila muuttuu muotoon "tarkastuksessa". Lopuksi saat nähtäväksi samasanaisuuden määrää kuvaavan prosenttiarvon. Opettaja voi päättää, näkyykö vertailuraportti opiskelijalle vai ei. Turun yliopiston yleissuositus on, että omat raportit näkyvät aina opiskelijoille.

Jos EULA:n hyväksyntä (ks. yllä) puuttuu, suoritteesi ei etene Turnitin Integrity -tarkastukseen. Yliopiston linjauksen mukaisesti opiskelijalla on subjektiivinen oikeus kieltäytyä suoritteen sähköisestä tarkastuksesta. Tällöin opettaja tekee vertailun manuaalisesti, ja voi asettaa tarkastusvaiheen kestolle tarvitsemansa pidemmän aikataulun. Se voi heijastua opintojen etenemiseen. Opinnäytteen Turnitin-tarkastuksesta opiskelija ei voi kieltäytyä.

Tehtävä

Raportin näkyvyys riippuu opettajan määrittämistä asetuksista. Voit nähdä raportin:

  • Palautusajan umpeuduttua
  • Heti ja palautusajan umpeuduttua
  • Et näe sitä lainkaan


Avaat vertailuraportin sen prosenttilukumerkintää klikkaamalla, kun opettaja on määrittänyt raportin opiskelijalle näkyväksi. Kyseessä voi olla verkkoteksti tai tiedosto (pdf, MS Wordin docx, LibreOfficen odt tai txt-muotoinen tekstitiedosto).

Integrity-Student-tehtävä-oma-raportti.png

Keskustelualue

Keskustelualueella näet jokaisen oman postauksesi vertailuraportin. Avaat vertailuraportin sen prosenttilukumerkintää klikkaamalla, kun opettaja on määrittänyt raportin opiskelijalle näkyväksi. Jokaisen viestin teksti ja liitetiedoston teksti tarkastetaan erikseen. Muiden opiskelijoiden raportteja et opiskelijan roolissa näe.

Integrity-Student-keskustelualue-oma-raportti.png

Työpaja

Työpajassa pääset näkemään palautusvaiheessa oman työsi ja arviointivaiheessa oman ja vertaisarvioitavien töiden raportit. Näkyvyys riippuu opettajan määrittämistä asetuksista:

  • Oman työn raportin näkee heti ja palautusajan umpeuduttua vertaisarvioinnissa oman ja arvioitavan työn raportin
  • Et näe raportteja ​lainkaan​

Avaat vertailuraportin sen prosenttilukumerkintää klikkaamalla, kun opettaja on määrittänyt raportin opiskelijalle näkyväksi. Kyseessä voi olla verkkoteksti tai tiedosto (pdf, MS Wordin docx, LibreOfficen odt tai tekstitiedosto). Verkkotekstin ja liitetiedoston tekstit tarkastetaan erikseen. Muiden kuin oman ja vertaisarvioitavan työn raporttia et opiskelijan roolissa näe.​​

Integrity-Student-tyopaja-oma-raportti.png