TY-Kielivalinnat / Language choices

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Kielen valinta

Moodlessa voit vaihtaa sekä kirjautumissivun että käyttöliittymän kieltä yli 20 eri vaihtoehtoon. Kun menet Moodlen etusivulle, Moodle tarkistaa selaimesi asetuksista kielen, jolla sivu sinulle aukeaa. Esim. jos selaimessa on asetettu ensisijaiseksi kieleksi englanti, niin Moodlen etusivu näkyy englanniksi.

Voit yläpalkissa olevasta valikosta vaihtaa kielen haluamaksesi kyseiselle Moodlen käyttökerralle. Asetus ei säily seuraavaan käyttökertaan, vaan seuraavalla kerralla taas kielisyys valikoituu selaimen asetusten mukaan.

Saadaksesi kielivalinnan säilymään, muuta Haluttu kieli –asetus käyttäjätiedoissasi. Klikkaa oikeassa yläkulmassa omaa nimeäsi ja valitse Asetukset. Aukeavassa Asetukset –näkymässä Käyttäjätunnus –otsikon alla klikkaa Haluttu kieli –valintaa. Valittavana on yli 20 eri kielivaihtoehtoa.

Huomaa, että opettaja voi kurssin asetuksista pakottaa kurssin kielen, jolloin ko. kurssi näkyy käyttäjille pakotetulla kielellä riippumatta henkilökohtaisista kielivalinnoista.

Language selection

In Moodle, you can change the language of both the login page and the interface to more than 20 different options. When you go to the Moodle home page, Moodle checks your browser settings for the language in which the page opens for you. For example, if the browser language is set to English as the primary language, then the Moodle home page will be displayed in English.

From the menu in the top bar, you can change the language you want for that particular Moodle use. The setting is not retained, the next time the language is selected again according to the browser settings.

To keep the language selection, change the Preferred Language setting in your user information. Click your own name in the upper right corner and select Settings. In the Settings view that opens, under the Username heading, click Preferred language. There are more than 20 different language options to choose from.

Note that the teacher can force the language of the course from the course settings, in which case the course is displayed to users in a forced language regardless of personal language choices.


Monikieliset sisällöt

Kielivalinta muuttaa Moodlen käyttöliittymän kieltä. Jos opettaja haluaa kurssin sisällöt kaksikielisinä, on ensisijainen toimintamalli yksinkertaisesti kirjoittaa sama teksti peräkkäin eri kielillä. Lisäksi Moodlessa on mahdollista luoda sisällöstä kieliversiot, jolloin vain yhden kielinen sisältö on kerrallaan näkyvissä. Tämä on kuitenkin hieman työlästä ja haastavaa, joten sen toteuttamiseksi kannattaa olla yhteydessä moodle-tukeen helpdesk@utu.fi.

Multilingual content

Language selection changes the language of the Moodle interface. If the teacher wants the course content to be bilingual, the primary approach is to simply write the same text in succession in different languages. In addition, in Moodle it is possible to create language versions of content, in which case content in only one language is visible at a time. However, this is a bit laborious and challenging, so to implement it, you should contact Moodle support at helpdesk@utu.fi.


Kielen määritys linkillä

Jos haluat saada jakamasi Moodle-alueen näkymään käyttäjälle suoraan englanniksi, voit käyttää seuraavia linkkipäätteitä:

Etusivu: https://moodle.utu.fi?lang=en Kirjautumissivu: https://moodle.utu.fi/login/index.php?lang=en Kurssisivu: lisää kurssialueesi osoitteen loppuun pääte &lang=en

Muuttamalla kahta viimeistä kirjainta (en) saat vaihdettua kielen myös toiseen. Eri lyhenteet näkyvät yläpalkin kielivalikosta.

Specify the language on the link

If you want to make your shared Moodle area visible to the user directly in English, you can use the following link extensions:

Home: https://moodle.utu.fi?lang=en Login page: https://moodle.utu.fi/login/index.php?lang=en Course page: add the suffix &lang=en to the end of your course area address

By changing the last two letters, you can also change the language to another. The various abbreviations appear in the language menu in the top bar.