Aukkotehtävät

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Aukkotehtävät (Embedded Question) ovat Moodlen tentti-aktiviteetin kysymystyyppi, jossa tekstin sekaan voi upottaa automaattisesti tarkistettavia monivalintakysymyksiä tai aukkotehtäviä, joissa vastaus on numeerinen tai tekstiä (ns. Cloze-kysymyksiä tai -testejä). Kysymyksiä voi upottaa vaikka kuinka monta yhteen aukkotehtävään. Tyypillisesti aukkotehtäviä käytetään kielten opiskelussa.

Huomaa, että jos teet yksittäistä kysymystä, voit hyödyntää mm. Moodlen monivalinta-, lyhytvastaus-, yhdistämistehtävä- ja valitse puuttuvat sanat -kysymystyyppejä, ks. Kysymystyypit.

Katso video, miten tehdä aukkotehtävä Moodlessa: Aukkotehtävät

Pidempi video englanniksi Moodle Moodle Quizzes - Embedded Cloze Questions (Ben Audsley)).

Kysymykset koostuvat tekstistä, johon on erityisellä notaatiolla merkitty kysymyksiä. Aukkotehtävän notaatio voi näyttää esimerkiksi tältä:

Aukkotehtävät ovat esimerkiksi kielenopetuksessa usein käytetty
{1:MULTICHOICE:kidutuskeino#Vastasit väärin~=tehtävätyyppi#Oikein meni},
jossa tekstin sekaan voi upottaa erilaisia tehtävätyyppejä.

Kysymyksen lisääminen

 1. Mene kysymyspankkiin lisäämään kysymyksiä: Toimintovalikko > Lisää > Kysymyspankki > kysymykset: Luo uusi kysymys.
 2. Valitse lisättävä kysymystyyppi: Aukkotehtävät > Lisää.
 3. Valitse kategoria, mihin kysymys lisätään (tarvittaessa luo ensin kategoria: Toimintovalikko > Lisää > Kysymyspankki > Kategoria: Lisää kategoria).
 4. Anna kysymykselle kuvaava nimi - nimen avulla tunnistat kysymyksenmyöhemmin kysymyspankista.
 5. Lisää kysymysteksti, johon kysymykset on merkitty ao. notaatiolla.
 6. Määrittele halutessasi yleinen palaute (ei ole riippuvainen siitä, onko vastaus oikein vain väärin).
 7. Määrittele halutessasi pistevähennys jokaisesta virheellisestä vastauksesta (jos opiskelijalle sallitaan useampi suorituskerta).
 8. Voit tarkistaa notaation klikkaamalla Pura ja tarkista kysymyksen teksti.
 9. Tallenna muutokset.

Voit myös esikatsella kysymystä, jolloin näet miltä notaatio näyttää kysymykseen vastaavalle.

Notaation kuvaus

Aukkotehtävä sisältää yleensä pidemmän tekstin, johon on upotettu useampi kysymys seuraavalla notaatiolla:

 • { aloita notaatio aaltosululla (painikkeet AltGr+7)
 • 1 määrittele kysymyksestä saatavat pisteet/painotus (valinnainen), luku voi olla vain positiivinen (1, 2, 3 jne.)
 • :SHORTANSWER: määrittele kysymystyyppi - tyypin eteen ja jälkeen merkitään kaksoispisteet ':'.
 • ~ aaltoviivalla erottelet eri vastausvaihtoehdot
 • %100% merkitsee oikeaa vastausta, voit merkitä myös oikean yhtäkuinmerkillä = (huom. =-merkki ei toimi lyhyttehtävässä), prosentteina voi merkitä myös miinuspisteitä ja useampia oikein kysymysten pisteitä
 • # risuaidalla merkitset palautteen, jonka opiskelija saa valinnastaan (valinnainen)
 • } sulje notaatio aaltosululla (painikkeet AltGr+0)

Esimerkki: {1:SHORTANSWER:Turku#Väärin~=Helsinki#Oikein} on Suomen pääkaupunki.

Edellä siis notaatiossa on: 

{pistemäärä:kysymystyyppi:väärä vastausvaihtoehto#palaute vastauksesta~%100%oikea vastausvaihtoehto#palaute vastauksesta}

Muita vinkkejä ja notaatioita:

 • Kysymyksen luonnissa apuna voi käyttää generaattoria. Valitse ensin kysymystyyppi pudotusvalikosta. Ilmoita kysymyksen pisteet/painoarvo (Default question grade). kerro vasuatsvaihtoehdot (Answer), valitse oikeat vastaukset (Correct), montako prosenttia pisteistä vastauksesta (Percent Correct) saa sekä palaute (Feedback). Klikkaa Encode. Kopioi notaatio kohdasta Output ja liitä se Moodlessa kysymystekstikenttään.
 • Jokainen upotettu kysymys määritellään aaltosulkeiden sisään {}.
 • Notaatio alkaa pisteillä/painotuksella.
 • Oikea vastaus määritellään %100% tai yhtäsuurimerkillä (=) (huom. =-merkki ei toimi lyhyttehtävässä).
 • Vastauksesta voi antaa myös miinuspisteitä (esim. %-100%) tai osittaisia pisteitä (esim. %50%, %25%).
 • Kaikki vastausvaihtoehdot erotellaan toisistaan ~ aaltoviivalla paitsi ensimmäinen.
 • Risuaidan # jälkeen seuraa palaute, jonka opiskelija saa tehdessään kyseisen valinnan. Jos palautetta ei anneta, risuaita jätetään pois.
 • Asteriskilla * voidaan lyhytvastaukseen määritellä väärien vastausten palaute esim. *#Väärin tai *#Väärin, yritä uudelleen. Notaatio tulee viimeksi.
 • Kun käytetään pudotusvalikkoa monivalinnassa, opiskelija näkee palautteen pop up -ikkunassa laittamalla hiiren valinnan päälle. Muut palautteet näkyvät tekstin seassa kysymyksen jälkeen.
 • Monivalinnoissa ei ole automaattista numerointia, mutta sen voi itse lisätä vaihtoehtoihin tarvittaessa.

Kysymystyypit

Seuraavilla notaatioilla merkitset eri kysymystyypit:

1) sanallinen aukkotehtävä (lyhyttehtävä tai -vastaus), jossa vastauksena sana tai lause tai muu merkkijono:

 • SHORTANSWER tai SA tai MW, ei erottelua isojen ja pienten kirjainten välillä
 • SHORTANSWER_C tai SAC tai MWC, isojen ja pienten kirjainten tulee olla täsmälleen samat kuin määritellyssä oikeassa vastauksessa.

2) numeerinen aukkotehtävä, jossa vastaus numero tai arvo esim. joltain väliltä

 • NUMERICAL tai NM.

3) monivalintatehtävät:

 • MULTICHOICE tai MC, näkyy pudotusvalikkona tekstin seassa.
 • MULTICHOICE_V tai MCV, näkyy pystysuorana valintanappirivinä (V = vertikaalinen)
 • MULTICHOICE_H tai MCH, näkyy vaakasuorana valintanappirivinä (H = horisontaalinen)
 • MULTICHOICE_S tai MCS, vaihtoehdot on sekoitettu (S = sekoitettu)
 • MCVS, näkyy pystysuorana valintanappirivinä ja vaihtoehdot sekoitettu
 • MCHS, näkyy vaakasuorana valintanappirivinä
 • MCVS näkyy pystysuorana valintanappirivinä ja ja vaihtoehdot sekoitettu.

4) monivalintatehtävä, jossa useampi vaihtoehto oikein:

  • MULTIRESPONSE tai MR, näkyy vaakasuorana valintarivinä
  • MULTIRESPONSE_H or MRH, näkyy vaakasuorana valintarivinä
  • MULTIRESPONSE_S tai MRS, näkyy pystysuorana valintanappirivinä ja vaihtoehdot on sekoitettu
  • MULTIRESPONSE_HS tai MRHS, näkyy vaakasuorana valintanappirivinä ja vaihtoehdot on sekoitettu.

Monivalintatehtävissä kysymystyypin notaatiossa

 • S saa vastausvaihtoehdot sekoittumaan (shuffled).
 • H viittaa horisontaaliseen eli vastausvaihtoehdot esitetään vierekkäin.
 • V viittaa vertikaaliseen eli vastausvaihtoehdot esitetään allekkain.

Esimerkkejä eri kysymystyypeistä:

Monivalinta, jossa yksi oikein (multichoice) - opiskelijan vastausnäkymä:

moodle 38 aukkotehtavaesimerkki multichoice.JPG

Monivalinta, jossa useampi oikein (multiresponse) - opiskelijan vastausnäkymä:

moodle 38 aukkotehtäväesimerkki multichoice.JPG

Osittaiset pistemäärät

Kysymyksen alkuun voi merkitä prosenttimerkkien väliin sen prosenttiluvun, jonka verran vastausvaihtoehdosta saa pisteitä täysistä pisteistä.

{1:MULTICHOICE:Väärä vastaus#Palaute~Toinen väärä vastaus#palaute~=oikea
vastaus#palaute oikeasta vastauksesta~%50%vastausvaihtoehto, josta saa
puolet pisteistä#palaute puolikkaan arvoisesta vastausvaihtoehdosta}

Numeeriset kysymykset

Esimerkki yksinkertaisesta numeerisestä kysymyksestä (opiskelijan näkymä):

moodle 38 aukkotehtäväesimerkki numeerinen.JPG

Esimerkin notaatio:

Aukkotehtävän koodi alkaa ja päättyy aina aaltosulkeeseen. Saat aloittavan aaltosulkeen { lisättyä painikkeilla AltGr + {1:NUMERICAL:%100%7#hienoa!} ja päättyvän hakasulkeen } painikkeilla AltGr + {1:NUMERICAL:%100%0#Aivan oikein!}.

Numeeriseen kysymykseen voi määritellä myös hyväksyttävän virhemarginaalin:

{pistemäärä:NUMERICAL:=oikea vastaus:hyväksyttävä virhemarginaali}

Esimerkiksi seuraavanlainen notaatio hyväksyy vastaukseksi lukuja väliltä 1-5:

{3:NUMERICAL:%100%3:2}

Muita huomioita

 • Kysymyksiä voi upottaa vaikka kuinka monta yhteen aukkotehtävään.
 • Vaikka kysymyksiin voi laittaa pistemäärän, koko tentin yhteispistemäärä skaalautuu Moodlen tentin asetuksissa annettujen maksimipistemäärien mukaisesti (ks. kohta Muokkaa tenttiä).
 • Luodessa uusia kysymyksiä, voit testata ne klikkaamalla "Pura ja tarkista kysymyksen testi" -painiketta.

Katso myös

Muut Moodlen kysymystyypit