Tentti

Loikkaa: valikkoon, hakuunKs. video Quiz: Moodle 3.4

Tentti-aktiviteetissa opettajalla on käytettävissään valikoima erilaisia kysymystyyppejä, joista suurin osa on automaattisesti arvioitavia kysymyksiä. Lisäksi tentti-aktiviteetilla voi luoda luotu esseetehtäviä, jotka opettaja arvioi itse (kohdassa Käsin arviointi). Jos tentti sisältää ainoastaan esseekysymyksiä, voi tentti-aktiviteetin sijasta joissain tapauksissa käyttää myös Tehtävä-aktiviteettia.

Tentin luonti:

  1. Luo kategoriat kysymyspankkiin.
  2. Luo kysymykset ja lisää ne kategoriaan.
  3. Luo tentti-aktiviteetti.
  4. Lisää kysymykset tentti-aktiviteettiin a) joko kysymyspankin kategorioista tai b) luoden kysymys tentti-aktiviteetissa, jolloin kysymys samalla lisätään aiemmin luotuun kategoriaan.

Suositus on aina lisätä kysymykset luotuun kategoriaan, ks. kategorian luonti ja hyödyt Kysymyspankki-sivulta.

Kohdassa 3 eli tentti-aktiviteetin luonnissa määritellään Tentin asetukset mm.

  • tentin ajankohta ja kesto
  • suorituskertojen määrä
  • kysymysten esitystapa
  • opiskelijalle näytettävä automaattipalaute esim. näkeekö opiskelija heti tentin palautettuaan oikeat vastaukset.

Tentti-aktiviteetin luonnista ja kysymysten laatimisesta on omat ohjesivunsa:

Lue lisää

Millainen on hyvä etätentti?
Aktiviteetit
Tentin asetukset
Tentin tulokset
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Tehtävien teettäminen opiskelijoilla
Kysymyspankki
Miksi en pysty muokkaamaan tenttiä kokeiltuani sitä opiskelijatilassa?
Tenttitulosten arviointi
Miten annan opiskelijoille oikeuden luoda tenttikysymyksiä?
Kysymystyypit
HY - Anonyymi arviointi Tentti-aktiviteetissa
HY-Avoinyliopisto-Tenttiohjeet