Tentti

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Ks. esittelyvideo (5:51 min) Quiz: Moodle 3.8 (englanniksi)

Tentti-aktiviteetissa opettajalla on käytettävissään valikoima erilaisia kysymystyyppejä, joista suurin osa on automaattisesti arvioitavia kysymyksiä. Lisäksi tentti-aktiviteetilla voi luoda luotu esseetehtäviä, jotka opettaja arvioi itse (kohdassa Käsin arviointi). Jos tentti sisältää ainoastaan esseekysymyksiä, voi tentti-aktiviteetin sijasta käyttää myös Tehtävä-aktiviteettia.

Tentin luonti:

  1. Luo kysymyspankkiin kategoriat.
  2. Luo kysymykset kategoriaan.
  3. Luo tentti-aktiviteetti.
  4. Lisää kysymykset tentti-aktiviteettiin a) joko kysymyspankin kategorioista tai b) tai tentti-aktiviteetissa. Huom! Valitse tällöin oikea kategoria.

Suositus on aina lisätä kysymykset luotuun kategoriaan, ks. kategorian luonti ja hyödyt Kysymyspankki-sivulta.

Kohdassa 3 eli tentti-aktiviteetin luonnissa määritellään Tentin asetukset mm.

  • tentin ajankohta ja kesto
  • suorituskertojen määrä
  • kysymysten esitystapa
  • opiskelijalle näytettävä automaattipalaute esim. näkeekö opiskelija heti tentin palautettuaan oikeat vastaukset.

Tentti-aktiviteetin luonnista ja kysymysten laatimisesta on omat ohjesivunsa:

Lue lisää

Millainen on hyvä etätentti?
Usein kysytyt kysymykset
Aktiviteetit
Tentin asetukset
Tentin tulokset - miten säädetään tentin näkyvyyttä opiskelijoille tentin jälkeen
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Tehtävien teettäminen opiskelijoilla
Kysymyspankki
Miksi en pysty muokkaamaan tenttiä kokeiltuani sitä opiskelijatilassa?
Tenttitulosten arviointi
Muutokset tentittyyn tenttiin
Miten annan opiskelijoille oikeuden luoda tenttikysymyksiä?
Kysymystyypit
Kaksivaiheisen tentin toteuttaminen
Vaihtoehtoiset kysymykset - Kerroin
HY - Anonyymi arviointi Tentti-aktiviteetissa
HY-Avoinyliopisto-Tenttiohjeet