Tenttitulosten arviointi

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Huom.: Katselet tällä hetkellä Moodlen 3-version ohjeita. Uudemmat ohjeet löydät Opettajan Moodle-oppaan 4x-versiosta.

Tentti-aktiviteetin kysymystyypeistä suurin osa on ns. automaattisesti arvioitavia eli opettaja määrittelee niiden pisteytyksen etukäteen ja Moodle laskee pisteet opiskelijan vastaukselle.

Esseetyyppiset kysymykset opettajan pitää kuitenkin arvioida manuaalisesti. Kun haluat arvioida tentin esseevastauksia

  • yksi kysymys kerrallaan, käytä ns. Käsin arviointia, joka on nopeampi tapa arvioida sama tenttivastaus usealta opiskelijalta kerrallaan.
  • yksi opiskelija kerrallaan, arvioi vastaukset tulostaulukossa.

Opiskelija löytää tentin arvioinnin

  • klikkaamalla ko. tenttiä, ks. tarkemmin Tuloksista näytetään opiskelijoille -asetukset: Tentin tulokset
  • Arvioinnit-kohdasta (ns. arviointikirja).


Käsin arviointi: arviointi esseekysymys kerrallaan

Käytä Käsin arviointia, kun haluat tulostaa, tarkastella tai arvioida tentin esseevastauksia kysymys kerrallaan. Vastausten arviointi on useimmiten nopeampaa kuin tentin tulostaulukossa, jossa kunkin opiskelijan vastaus on avattava yksitellen.

Tee näin:

  1. Avaa arvioitava tentti.
  2. Hae esseet Toimintavalikon/Asetukset-lohkon kohdasta > Tulokset > Käsin arviointi.
Tentin Toimintovalikko, jossa on korostettu kohta Käsin arviointi.

3. Klikkaa "Arvioi kaikki" saat näkyviin kaikki arviointia odottavat vastaukset ja pääset arvioimaan kaikkien opiskelijoiden esseevastaukset kerralla.

m310 Tentti ArvioitavatKysymykset.png


Esseekysymysten arviointi opiskelija kerrallaan

Saat yhden opiskelijan kaikki esseevastaukset luettavaksi ja arvioitavaksi tentin tulostaulukossa.

Tee näin:

  1. Avaa arvioitava tentti.
  2. Klikkaa "Suorituskertoja nn".

Tentin arviointi kohdasta Suosituskertoja


Tenttijät näytetään opettajalle taulukkonäkymässä. Opettajan näkee vastausyritysten lukumäärän, yritykseen käytetyn keston, arvosanan ja kysymyskohtaiset pisteet. Jos opiskelijat eivät listaudu taulukkoon, varmista ettei sinulla ole etunimi- tai sukunimissuodatin päällä: sen saa pois klikkaamalla Palauta taulukkoasetukset.

Opettaja voi valita näytetäänkö sivulla kaikki suorituskerrat vai ainoastaan ne suoritukset, jotka vaativat arviointia.

Kun kysymyksiä on runsaasti ja taulukko sen vuoksi "levenee" liikaa, voi opettaja piilottaa kysymyskohtaiset pisteet ja tarkastella ainoastaan tentin loppuarvosanaa. Tällöin "vaatii arvioinnin" linkkiä ei näytetä esseekysymysten kohdalla.


108101779.png


3. Arvioi esseevastaukset "Vaatii arvioinnin" linkistä kysymys kerrallaan. Jokainen esseevastaus avautuu omaan ikkunaansa. "Arvioi kysymys" linkistä, pääset syöttämään pisteet ja sanallisen palautteen ko. vastaukselle.

119537919.png

119537920.png

Jos opiskelijalla on useita arvioitavia esseevastauksia, voit siirtyä seuraavan esseen arviointiin sivun lopusta "Seuraava" painikkeesta pisteiden tallennuksen jälkeen.

Jos esseitä on vain yksi, tallenna pisteet ja sulje ikkuna.

Annettuasi pisteet esseestä, päivittyy myös tentin arviointitaulukko ja opiskelijalle lasketaan tentin loppuarvosana.

Tenttitulokset voi ottaa Moodlesta talteen

Saat tulokset esimerkiksi Exceliin: > Lataa taulukon tiedot tiedostoksi > Microsoft Excel (.xlsx) > Lataa. Tallenna tiedosto esim. omalle työasemallesi.

Painike Lataa taulukon tiedot tiedostoksi