Valinta

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tällä aktiviteetilla voit järjestää erilaisia kyselyjä ja äänestyksiä. Valinta-aktiviteetteja voi käyttää esim.

  • ryhmän/teeman valintalomakkeina
  • seminaarin järjestäytymisen apuna
  • suostumuksen kysymiseen opiskelijoilta (esim. tutkimustarkoituksiin) tai
  • palautteen keräämiseen.

Valinta lisätään laittamalla Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Valinta.

Syötä haluamasi vaihtoehdot kenttiin. Voit halutessasi rajoittaa kuhunkin vaihtoehtoon annettavien vastausten määrää. Raja-kenttään syötetään lukumäärä, jota useampi opiskelija ei voi vastata kyseiseen vastausvaihtoehtoon. Tämä on hyödyllinen toiminto opiskelijoiden varatessa esitelmäaikaa itselleen. Ryhmien muodostamisen apuna kannattaa useimmiten käyttää Ryhmävalinta-aktiviteettia.

Asetukset

Vastausajanjakso

Valinnalle voi halutessaan asettaa alkamis- ja loppumisajankohdan.

Julkaise tulokset

Opettaja voi valita, näkevätkö opiskelijat toistensa vastaukset. Vaihtoehdot ovat:

  1. Älä julkaise tuloksia.
  2. Näytä tulokset opiskelijalle vastaamisen jälkeen.
  3. Näytä tulokset opiskelijalle kun valinta on sulkeutunut.
  4. Näytä tulokset aina opiskelijalle.

Tulosten suojaus

Jos vastaukset näytetään opiskelijalle, tällä asetuksella valitaan, julkaistaanko tulokset nimettömäksi, vai näkevätkö opiskelijat, ketkä opiskelijat valitsivat mitäkin.

Salli valinnan päivitys

Voiko valinnan asetuksia muuttaa sen jälkeen kun siihen on jo vastattu.

Näytä sarake vastaamattomille

Listataanko kurssilaiset, jotka eivät ole vielä vastannet valintaan.

Moduulien yleiset asetukset

Moduulien yleiset asetukset ryhmätoimintoineen ja Rajoita pääsy -asetuksineen on esitelty erillisellä sivulla.

Valintojen tarkastelu ja muokkaus

Opettajana opiskelijoiden tekemiä valintoja voi poistaa, mutta ei voi muuttaa.

Oikeassa ylänurkassa on "Katsele x vastausta" -linkki, jonka takaa pääsee tarkastelemaan kaikkia vastauksia. Sieltä vastaukset voi ladata myös tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelman ymmärtämässä muodossa omalle tietokoneelleen.

Esimerkki valinnasta

Tältä näyttää valinta, jota käytetään seminaariesitelmän ajankohtaa valittaessa:

Valinta.png

Opiskelijan tehtyä valinnan, valintanäkymä näyttää tältä:

Valinta2.png

Englanninkielinen ohjevideo

Learn Moodle 2015: Choice Activity

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yhteistyöskentely verkossa
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?