Sanasto

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Huom.: Katselet tällä hetkellä Moodlen 3-version ohjeita. Uudemmat ohjeet löydät Opettajan Moodle-oppaan 4x-versiosta.

Aktiviteetin esittely

Katso esittelyvideo: Glossary activity, Moodle.org (englanniksi)


Sanastot tarkoittavat Moodlessa yhteisesti luotuja tietokantoja, joiden tietueista voidaan käydä keskustelua ja jonka laatimista kurssin opettaja voi halutessaan arvioida. Sanastoja voidaan käyttää monella eri tapaa opetuksessa:

 • Sanastot sopivat vuosikurssilta toiselle tapahtuvan tiedonrakentelun tallentamiseen, sillä sanaston sisältö on helppo siirtää kurssilta toiselle.
 • Sanastolla opettaja ja opiskelijat voivat laatia käsiteluettelon. Moodle linkittää haluttaessa keskustelualueella mainitut käsitteet automaattisesti sanastoon
 • Opiskelijat voivat laatia listan kurssin osallistujista sanastoaktiviteettiin.
 • Sanastolla voi kerätä opiskelijoilta ehdotuksia tenttikysymyksiksi.
 • Sanastolla voi pyytää opiskelijoita keräämään linkkilistaa.
  (Osa käyttöideoista kirjasta "Moodle Teaching Techniques".)

Lisää Sanasto laittamalla Muokkaustila päälle > Lisää aktiviteetti tai aineisto > Sanasto.

Sanaston asetukset

Nimi ja kuvaus

Samalla tavoin kuin muissakin aktiviteeteissa, nimikenttä näkyy kurssin etusivulla ja eri yhteenvetosivuilla. Kuvaus näkyy sanaston etusivulla, ja siihen kirjoitetaan tehtävänanto.

Näytettävien hakusanojen määrä sivulla

Pienissä sanastoissa määrä kannattaa asettaa niin suureksi, että kaikki tietueet mahtuvat yhdelle sivulle.

Sanaston tyyppi

Pääsanastoa voi muokata ainoastaan opettajat ja niitä voi olla kurssilla vain yksi. Pääsanastossa voi julkaista tietueita toissijaisista sanastoista. Toissijaista sanastoa voivat muokata myös opiskelijat ja niitä voi olla useita. Useimmiten kannattaa käyttää toissijaista sanastoa.

Salli samannimiset hakusanat

Jos haluat sallia samannimiset hakusanat, voi samalla käsitteellä eli sanaston sanalla olla useita selityksiä.

Salli hakusanojen kommentit

Opettajat voivat aina lisätä kommentteja tietueisiin, mutta jos haluat, että tämä on mahdollista opiskelijoille, tämä asetus tulee olla päällä. Tällöin sanastosta tulee hieman keskustelualueen kaltainen.

Salli tulostusnäkymä

Opiskelijoiden sallitaan nähdä sanaston tulostusnäkymä. Opettajat saavat aina käyttää tulostusnäkymää.

Sanaston automaattinen linkitys

Tämän toiminnon päälle kytkeminen sallii yksittäisten merkintöjen sanastossa linkittyä automaattisesti aina kun ne esiintyvät kurssialueen aktiviteeteissa. Tällöin tekstiin ilmestyy linkki, joka vie sanastoon. Esimerkiksi käytettäessä sanastoa kurssin käsitelistana tämä ominaisuus kannattaa kytkeä päälle.

Hakusanat julkaistaan heti

Tämä asetus määrittelee, mitä tapahtuu opiskelijoiden lisäämille hakusanoille. Ne voidaan automaattisesti julkaista eli laittaa näkyville kaikille. Muuten opettajan täytyy hyväksyä jokainen opiskelijan lisäämä hakusana erikseen.

Sanaston hakusanojen selaustapa

Määrittää sanaston ulkoasun. Ulkoasun soveltuvuus sanaston käyttökohteeseen kannattaa varmistaa luomalla muutaman tietueen ja kokeilemalla erilaisia selaustapoja.

Näytä erikoismerkit, aakkosittain, ja kaikki merkinnät

Näillä valinnoilla säädetään mitä eri tapoja voidaan käyttää sanaston selailuun. Yleensä ne kannattaa jättää päälle.

Hakusanat aina muokattavissa

Tämä tarkoittaa, voivatko opiskelijat muokata tai poistaa lisäämiään tietueita vielä oletusmuokkausajan päätyttyä. Tämä kannattaa sallia, paitsi jos tietueita on tarkoitus arvostella.

RSS

Sanastoon voi kytkeä päälle verkkosyötteet, jolloin opettajat ja opiskelijat voivat seurata sen päivittymistä uutistenlukuohjelmalla.

Arviointi

Sanastoon lisättyjä tietueita – joita sanastossa kutsutaan hakusanoiksi – voidaan myös arvioida. Arvioinnin voi sallia opettajille, tai opiskelijoille. Jos arviointi sallitaan opiskelijoille, yksittäisen tietueen arvosanaksi muodostuu keskiarvo kaikista yksittäisistä arvioinneista. Opiskelijan kokonaisarvosana sanastoaktiviteetista on keskiarvo kaikista yksittäisistä tietueista, jotka hän on laatinut. Jos opettaja haluaa käyttää jotakin toisenlaista arvostelustrategiaa, esimerkiksi 1 piste per tietue, arviointi kannattaa kytkeä pois päältä itse sanastosta, ja lisätä sen sijaan arviointikirjaan sarake arvostelua varten.

Sanaston käyttö

Sanaston käyttö on hyvin suoraviivaista. Sanastoa voidaan selata hakusanojen mukaan ja sanastoon voidaan lisätä hakusanoja. Yksittäisiä hakusanoja voi myös arvostella, ja hakusanoista voi keskustella jättämällä niihin kommentteja. Opettajat voivat myös halutessaan luoda sanastoon kategorioita (Selaa kategorioiden mukaan / Muokkaa kategorioita). Opettajat voivat myös tuoda ja viedä sanaston käsitteitä eri kurssialueiden välillä oikean ylänurkan linkeistä.

Hakusanan lisääminen näyttää tältä:

sanasto1.png

Avainsanoilla on kaksi toiminnallisuutta. Jos sanastoon tehdään hakuja, hakusana löytyy myös avainsanojen perusteella. Lisäksi, jos hakusanat on asetettu linkittymään automaattisesti muihin kurssin aktiviteetteihin kuten ylläolevassa esimerkissä, kaikki hakusanojen käsite- ja avainsana-kentissä luetellut sanat linkittyvät automaattisesti sanastoon silloin kuin ne esiintyvät muissa aktiviteeteissa.

Sanaston hakusanoja pääsee kommentoimaan, poistamaan ja muokkaamaan oikean alanurkan kuvakkeista:

sanasto.png

Ainoastaan opettajat ja hakusanan luoneet opiskelijat voivat poistaa hakusanoja.

Sanaston kopiointi kurssialueelta toiselle

Jos haluat hyödyntää yhdellä kurssilla keräämääsi sanastoa seuraavan kurssin opiskelijoiden kanssa, pelkkä aktiviteetin kopiointi Tuo-toiminnolla kurssialueelta toiselle ei vielä riitä. Tuo-toiminto kopioi kyllä aktiviteetin, mutta ei sen sisältöä. Jotta saat myös sisällön mukaan:

 • mene lähde-alueelle, jossa sanastossa on sisällöt, ja avaa sanasto
 • valitse sieltä Vie hakusanat ja tallenna tiedosto (sanaston_nimi.xml) koneellesi
 • mene kohde-alueelle, jossa on valmiina sama sanasto tyhjänä, ja avaa sanasto
 • valitse sieltä Tuo hakusanoja ja valitse äsken tallentamasi tiedosto koneeltasi
 • Pudotusvalikossa Kohde on Nykyinen sanasto, ja Tallenna muutokset

Englanninkielinen ohjevideo

Learn Moodle 2015: Glossary Activity

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Satunnainen hakusana sanastosta
Moodlen sanasto kirjanmerkkiarkistona
Miten estän uusien hakusanojen lisäämisen sanastoon?