Arviointimatriisi

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Moodle 3.0

Arvointimatriisista

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan (arvosana + palaute) sijasta ottaa käyttöön monipuolisemman arviointimatriisin tai -fraasit. Arviointimatriisi on taulukkomuotoinen työkalu arviointiin. Matriisi koostuu oppimistavoitteiden pohjalta luoduista arviointikriteereistä, joita arvioidaan osaamistason mukaan. Opettaja pisteyttää osaamistasot ja Moodle laskee opiskelijalle arvosanan tehtävästä (yksinkertainen painotettu keskiarvo). Arviointimatriisia voi käyttää vain tehtävässä (työpaja-aktiviteetissa on oma, hieman erilainen vertaisarviointiin soveltuva arviointimatriisi).

Arviointimatriisin luominen

1. Luo kurssialueelle tehtävä, johon haluat arviointimatriisin käyttöön: Muokkaustila päälle > Lisää aineisto tai aktiviteetti > Tehtävä.

2. Ota arviointimatriisi käyttöön tehtävän asetuksista kohdasta Arvioinnit > Arviointimetelmä > Arviointimatriisi. Huom. Maksimiarvosana-asetus: Moodle laskee tehtävän arvosanan suhteessa maksimiarvosanaan. Esim. jos tehtävä arvioidaan asteikolla 0-5, laita maksimiarvosanaksi 5.

matriisi1.png

3. Paina Tallenna ja näytä. Seuraavaksi luodaan arviointimatriisi.

4. Klikkaa Määrittele uusi edistynyt arviointi. Voit myös valita aiemmin tekemäsi matriisin valitsemalla Luo uusi arviointimenetelmä mallista. Huom. Pääset arviointimatriisiin myös tehtävän Asetukset-lohkosta: Navigoi tehtävään. Vasemmalla on Asetukset-lohko > Tehtävän hallinnointi > Edistynyt arviointi.

matriisi2.jpg

5. Anna arviointimatriisille nimi ja kuvaus.

6. Laadi arviointimatriisi. Lisää matriisiin vähintään yksi arviointikriteeri (rivi) ja yksi osaamisen taso (sarake). Osaamistasoja ja kriteerejä voi lisätä tarpeen mukaan.

 • Lisää arviointikriteeri - lisää rivejä matriisiin.
 • Lisää osaamistaso - lisää sarakkeita matriisiin.
 • Klikkaamalla Muokkaa osaamistasoa - kirjoita sarakkeeseen tekstiä.
 • Anna jokaiselle osaamistasolle pisteet klikkaamalla n pistettä. Osaamistasot eri riveillä (eri kriteereissä) voivat saada erilaisen pistemäärän ja osaamistasoja voi olla eri määrä eri kriteereissä. Esim. ensimmäisessä kriteerissä voi olla tasot 0 ja 1, toisessa tasot 0, 1, 2, 3, 4 ja 5.
 • Usein arviointi kannattaa aloittaa osaamistasosta 0 = kriteerin vaatimukset puuttuvat kokonaan.
 • Huom. Uutta Moodle 3.2:ssa: Moodle 3.2
  • Voit lisätä arviointimatriisiin myös negatiivisia pisteitä esimerkiksi myöhästyneen palautuksen vuoksi.
  • Voit vaikuttaa arviointikriteerien painoarvoon käyttämällä eri pistemääriä eri kriteereille ja osaamistasoille. Esim. kriteeristä voi saada pisteet 0, 1, 2, ja 3, ja seuraavasta kriteeristä pisteet 0, 2, 4 ja 6, tällöin suuremmalla pistemäärällä enemmän painoarvoa kuin pienemmän pistemäärän kriteerillä.
  • Voit käyttää tabulaattoria taulukossa liikkumiseen.
 • Voit poistaa, kopioida ja siirtää osaamistasoja rivin alussa olevilla kuvakkeilla.
matriisi3.png

7. Määrittele Arviointimatriisin asetukset.

 • Opettajan kannattaa yleensä julkaista arviointimatriisi opiskelijoille jo etukäteen. Tällöin arviointimatriisi näytetään opiskelijoille tehtävänannon yhteydessä. Opettaja näkee opiskelijan näkymän vaihtamalla itsensä student-rooliin.
 • Jos valittuna on kohta "Arvioija saa lisätä sanallista palautetta kuhunkin arviointikriteeriin", arvioija voi antaa myös sanallista palautetta kustakin osaamistasosta.
 • Numeeriset pisteet ovat matriisissa pakollisia, mutta jos haluat käyttää matriisia muun kuin numeerisen palautteen antamiseen, voit antaa sanallista palautetta ja piilottaa numerot sekä matriisin kokonaisarvosana opiskelijoilta.
 • Uutta Moodle 3.2:ssa: "Laske arvosana käyttäen minimiarvosanaa 0" klikkaamalla voit valita onko arvosana laskettu kuten edellisissä Moodlen versioissa (ei-valittu) vai lasketaanko arvosana käyttäen päivitettyä arvosanan laskua (valikko valittu). Moodle 3.2


8. Lopuksi tallenna matriisi Tallenna arviointimatriisi valmiiksi käyttöön tai Tallenna luonnoksena.

Pääset arviointimatriisiin aina myös tehtävän Asetukset-lohkosta: Navigoi tehtävään. Vasemmalla on Asetukset-lohko > Tehtävän hallinnointi > Edistynyt seuranta.

Tehtävien arviointi arviointimatriisilla

Pääset antamaan opiskelijoille arviointeja matriisin pohjalta samalla tavalla kuin muutenkin tehtävässä. Lue tarvittaessa tarkempi ohje Arviointiprosessi tehtävissä.

matriisi4.png

1. Avaa tehtävä > Klikkaa Arviointi. Pääset suoraan ensimmäisenä olevan opiskelijan arviointinäkymään. Jos tehtävä on palautettu PDF-muodossa, tehtävä avautuu heti oletusnäkymässä. Muut tiedostot löytyvät kohdasta Palautus.

2. Arviointimatriisi näkyy Arviointi-kohdassa vasemmalla. Voit suurentaa matriisin nuoli-ikonia ja palauttaa matriisin alkuperäiseen kokoon klikkaamalla ikonia uudestaan. matriisi5.png Voit myös siirtyä oletusnäkymästä toiseen oikean alareunan valikosta: matriisi6.png

3. Valitse matriisin jokaisesta kriteeristä (rivi) yksi osaamistaso, joka kuvaa opiskelijan tuotosta parhaiten. Pisteytä hiirellä klikkaamalla ja ruutu muuttuu vaaleanvihreäksi.

 • Kirjoita halutessasi sanallista palautetta osaamistasokohtaisesti. Tällöin matriisin asetuksista pitää olla valittuna "Arvioija saa lisätä sanallista palautetta kuhunkin arviointikriteeriin".
 • Voit kirjoittaa opiskelijalle yhteenvetona palautetta sekä lisätä palautetiedostoja.
 • Jos arviointimatriisin arviointia muokataan uudelleen myöhemmin, aiemmin annettu pisteytys näkyy väliaikaisesti vaaleanpunaisena.
matriisi7.png

4. Kun arviointi on valmis, muista "Tallenna muutokset". Kun arviointimatriisin valinnat ja palaute tallennetaan, skaalaa Moodle automaattisesti opiskelijalle arvosanan.

How the grade is calculated in the rubric

Mistä opiskelijat näkevät arviointimatriisin?

Jos Näytä arviointiarviointimatriisi opiskelijoille -asetus on valittuna (suositus), opiskelijat näkevät matriisin jo ennen kuin palauttavat tehtävänsä.

Mistä opettajat näkevät arviointimatriisin?

Opettaja näkee arviointimatriisin ko. tehtävän kautta:

 • Navigoi tehtävään. Vasemmalla on Asetukset-lohko > Tehtävän hallinnointi > Edistynyt arviointi.
 • Tehtävän yhteydessä, kun opettaja vaihtaa roolinsa student-rooliin.

Usein kysytyt kysymykset

Missä arviointimatriisia voi muokata?

Jos haluat muokata arviointimatriisia, navigoi tehtävään > Asetukset-lohko (vasemmalla) > Tehtävän hallinnointi > Edistynyt arviointi. Avautuvasta näkymästä valitse Muokkaa käytössä olevaa arviointimenetelmää. Näet jo luomasi matriisin ja voit muokata sitä tästä näkymästä. (Voit myös poistaa matriisin, mutta kannattaa kopioida se Tuo-toiminnolla ensin jollekin toiselle kurssialueelle, ettei se häviä kokonaan).

Voinko kopioida arviointimatriisin rivin?

Kopiointi-kuvakkeella voit nopeasti kopioida valitsemasi rivin.

matriisi8.png

Miten voin hyödyntää aiemmin luomaani arviointimatriisia?

Navigoi tehtävään > Asetukset-lohko (vasemmalla) > Tehtävän hallinnointi > Edistynyt arviointi. Avautuvasta näkymästä valitse Luo uusi arviointimenetelmä mallista. Valitse Sisällytä omat edistyneet arviointimenetelmäni. Voit käyttää hakusanana arviointimatriisin nimeä, kuvauksessa tai sisällössä olevaa sanaa.

Kts. myös: Advanced grading methods

Miksi arviointimatriisin kokonaispisteet näyttävät oudoilta?

Jos käytät arviointimatriisia ilman 0-pisteitä tai käytät miinuspisteitä, varmista että matriisin asetuksissa on valittuna kohta valikosta "Laske matriisin kokonaisarvosana käyttäen minimiarvosanaa 0". Moodle 3.2


Katso myös