TY-UKK

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Usein kysyttyjä kysymyksiä Moodlesta

En ole koskaan käyttänyt Moodlea, mistä pääsen alkuun

Jos olet opettaja, helpointa on aloittaa TY-opettajan pikaoppaasta. Ohjeet uuden kurssialueen tilaamiseen sekä linkki lomakkeeseen: Uuden kurssialueen tilaaminen.

Löytääkö Moodlessa oleva linkki suoraan eKirjaston lehden?

Ei välttämättä löydä. Mikäli kyseessä on maksuton aineisto, joka on avoimesti verkossa saatavilla, linkki Moodlessa ohjaa oikeaan paikkaan. Moodle ei kuitenkaan tunnista TY:n kirjaston maksamaa aineistoa eli Moodleen ei kannata laittaa googletettuja osoitteita varsinkaan e-kirjoihin. Maksetut aineistot vaativat aina jonkun autentikoinnin; helpoimmin sellaisen linkin saa Volterista. Ohje E-kirjaopas > "Miten e-kirjaa käytetään kurssikirjana?" > "Linkittäminen oppimateriaalin". Eli nuo punaisella ympyröity "Pysyvä linkki" ja punaisella alleviivattu linkki ovat ne, jotka kannattaa laittaa Moodleen.

Pystyykö Moodleen ladattua tiedosta päivittämään?

Pystyy. Aineistossa olevaa tiedostoa pystyy muuttamaan tai sinulla voi olla useampikin tiedosto, jonka opiskelijat näkevät. Ohjeita tiedostojen kanssa toimimiseen löytyy Tiedostojen käyttäminen.

Haluaisin muokata kurssia seuraavaan toteutukseen, mutta en haluaisi poistaa tältä kurssilta asioita

Voit tilata uuden kurssialueen ja kopioida koko vanhan kurssin tai haluamasi materiaalin Tuo-toiminnolla, joka löytyy kurssin ratas-valikosta. Tällöin voit itse valita, mitkä kaikki asiat kopioidaan. Tuo-toimintoa käytetään ollessasi uudella tyhjällä kurssialueella, jolloin pääset valitsemaan miltä opettamiltasi moodle-kursseilta materiaalin tuot. Tuonnin jälkeen voit muokata materiaalia. Ohjeet löytyvät TY-Kurssialueen sisältöjen kopioiminen vanhalta kurssilta uudelle kurssille. Myös yksittäisiä aktiviteetteja voi varmuuskopioida ja tällä tavalla siirtää kurssilta toiselle.

Kannattaako video laittaa Moodleen tiedostona vai linkkinä?

Videon voi halutessaan ladata Moodleen. Suosittelemme kuitenkin sen lataamista Echoon ja Echo-linkin tuomista Moodleen erityisesti tilanteessa, missä videoita on enemmän. Näin saadaan hajautettua verkkoliikennettä eri verkkopalveluihin eikä videoiden katsominen niin voimakkaasti rasita yliopiston omia palvelimia. Moodlessa on lisäksi tiedostoilla maksimikoko 1GB.

Miten suuria tiedostoja voi Moodleen laittaa?

Tiedostokoon yläraja on Moodlessa 1GB

Miten Zoom- tai Echo-linkin saa opiskelijoille tietoon?

Linkki kannattaa laittaa Moodleen kurssin alueelle tai Peppiin kurssin toteutukseen. Moodlessa linkki kannattaa lisätä verkko-osoite-aktiviteettina.

Haluaisin tehdä kurssilleni Moodle-tentin. Mistä saisin lisätietoa?

Olemme luoneet itseopiskelumateriaalin, jossa on hyvät ohjevideot tentti-aktiviteettiin. Lisää vinkkejä löytyy TY-Tenttiminen. Kirjalliset ohjeet tentti-aktiviteetista löydät: Tentti.

Voinko ajastaa milloin tentti tulee näkyviin opiskelijoille?

Moodlessa on monta tapaa rakentaa tuo. Yksi mahdollisuus on itse muuttaa näkyvyysasetusta ja toinen laittaa nuo ajat milloin tehtävä on saatavilla. Näkyvyysasetuksia voi myös säätää useammasta eri paikkaa, esim. myös kurssin pääsivulta voi klikata aktiviteetin piilotetuksi.

Miten arvioin Moodlen tentin vastaukset?

Monivalintakysymykset arvioidaan automaattisesti, kun opettaja asettaa etukäteen, mikä on oikein. Essee-tehtävien arviointiin ohje löytyy Tenttitulosten arviointi ja lisäohjeita myös henkilökunnalle suunnatulla itseopiskelukurssilla tentistä.

Miten otan Moodle-tentissä huomioon, että opiskelijoilla voi olla verkko-ongelmia?

Sijoita kysymykset eri sivuille. Sivulta toiseen siirryttäessä opiskelijan vastaukset tallentuvat ja opiskelija voi jatkaa tentin tekemistä myöhemmin. Tentin yksittäisen kerran kesto kannattaa olla normaalia pidempi, jotta lyhyet verkon pätkimiset eivät aiheuta ongelmia. Tentin voi myös avata useammaksi päiväksi ja suositella opiskelijoille, että se tehdään esimerkiksi illalla, tai ajastaa tentin illaksi. Essee-kysymyksissä kannattaa sallia tiedostojen palautus ja ohjeistaa opiskelijoita kirjoittamaan vastauksensa omalla koneellaan ja palauttamaan se tiedostona tenttiin.

Olen aikaisemmin järjestänyt tentin Examissa. Saako kysymykset siirrettyä Moodleen?

Examissa tentaattori voi nyt siirtää kysymyksiä Examista Moodleen. Siirto onnistuu essee- ja monivalintakysymyksissä (ei aukkotehtävissä). Siirto tehdään tentaattorin kysymyspankissa, jossa hän valitsee siirrettävät kysymykset ja valitsee "Siirrä kysymykset Moodlen XML-formaattiin (ainoastaan esseet ja monivalinnat)". Tiedosto tallentuu omalle koneelle ja siirto tehdään sitten Moodlen kysymyspankkiin. Kysymykset voi sitten siirtää Moodleen laadittavaan tenttiin. Tenttejä ei voi siirtää, vain kysymykset. Kysymysten siirtoon löytyvät ohjeet Examin opettajan ohjeesta ja Moodlesta tarkempia ohjeita Moodlen tentti-aktiviteetista.

Voiko Moodlessa toteuttaa kirjantenttiä?

Voi kyllä. Kirjatentit voi toteuttaa Moodlessa esim. tenteillä tai tehtävän palautuksella. Moodleen luodaan aina kurssialue, johon arviointi toteutetaan. Moodlen tentissä voi rajata vastausajan (kuten tentissä) ja opiskelijat voivat tehdä tentin opettajan määrittämänä aikana. Moodle-tentin tekoajan määrittelyn pohjaksi kannattaa katsoa Examissa, miten paljon opiskelijat ovat käyttäneet aikaa. Tehtäväpalautuksessa opettaja voi aikarajauksella määrittää tehtävän palautuksen alkamaan tiettyyn aikaan ja päättymään tiettyyn aikaan. Tehtävä pitää piilottaa opiskelijalta tehtävän alkuun asti ja avata, kun tehtävän palautusaika alkaa. Kysymysten arvontaa ei tehtävän palautuksessa voi käyttää. Jos opintojakson arviointiin sopii ja on aikaa, Moodlen työkaluilla toteutettava arviointi kannattaa suunnitella niin, että materiaalit voi pitää mukana. Valvonta Moodlen arvioinnista aina puuttuu ellei sitä ole mahdollista ottaa mukaan muuten esim. verkkokokoustyökaluilla. Opintojaksoon sopivimman Moodlen arviointi – ja aktivointityökalun valinnassa voi käyttää apuna Moodlen ohjesivulta löytyvää tehtävien teettäminen opiskelijoilla –taulukkoa ja arvioida miten Moodlessa toteuttava arviointitilanne vaikuttaa esim. tehtävien sisältöön ja arviointitilanteen aikaan (esim. tentin kestoon).

Minulla on tenttiin suunniteltu vain essee-kysymyksiä. Onko pakko käyttää Moodlen tentti-työkalua vai onko vaihtoehtoja?

Myös tehtävä-aktiviteettia voi käyttää esseihin tai muihin tekstitiedostoina palautettaviin tehtäviin.

Voiko Moodlen tentissä arpoa kysymyksiä?

Kyllä voi. Kysymykset voi tallentaa kategorioihin ja arpoa kysymykset sitten kategoriasta. Kysymyksiä voi olla useita ja sitten vaan valitaan, kuinka monta aina arvotaan kullekin tenttikerralle.

Moodle-tenttejä ei voi valvoa. Miten tämä otetaan huomioon?

Moodle-tentit kannattaa suunnitella niin, että materiaalit voi pitää mukana. Moodle -tentin tekoajan määrittelyn pohjaksi kannattaa katsoa Examissa, miten paljon opiskelijat ovat käyttäneet aikaa. Antaako tämä pohjaa tentin pituudelle Moodlessa ja kenties lyhyempään tenttiaikaan kuin Examissa?

Pystyykö tentin jakamaan toiselle opettajalle jos hän käyttää omalla kurssillaan eri Moodle-alustaa?

Tentin kysymykset voi jakaa helposti eli: Kysymyspankissa on välilehti "vie", josta kannattaa valita tiedostonmuodoksi Moodle XML-muoto, jonka toinen opettaja voi taas "Tuo" toiminnolla tuoda kysymykset oman kurssialueen kysymyspankkiin. Kysymysaktiviteetin voi myös varmuuskopioida ja tällä tavalla antaa toiselle opettajalle tai viedä omaan toiseen kurssialueeseen. Tenttikysymysten kohdalla suosittelemme kysymyspankin jakamista.

Voiko Moodle-tenttiin ajastaa eri kysymystyypeille oman vastausajan (esim. Monivalintakysymyksille lyhyempi vastausaika kuin esseille?

Kysymyksille ei itsessään ole erillistä vastausaikaa, vaan tentissä on kokonaiskesto, jonka voi määrittää. Mutta on mahdollista tehdä esim. 2 eri tyyppistä tenttiä, joihin laitetaan riippuvuus toisistaan, eli esimerkiksi opiskelijan pitää ensin tehdä ja läpäistä monivalintatentti, jonka jälkeen on essee-tentti, jonka voi ajastaa alkamaan edellisen tentin osion suoritusajan jälkeen heti tai hieman myöhemmin. Riippuvuuskaan ei ole välttämätöntä sikäli, että Moodlessa tenttejä voi olla useampia, joita opiskelijan pitää läpäistä päästäkseen kurssista läpi.

Miten otan huomioon oppimisvaikeudet tai muut tarpeet erillisratkaisuille Moodlen tentissä?

Moodlessa voi ottaa aktiviteetista kopion muokkaustilassa. Tälle kopiolle voi määritellä erikseen esimerkiksi pidemmän keston. Aktiviteetissa moduulien yleisestä asetuksista määritellään, että aktiviteetti on piilossa, mutta pääsy sallittu. Asetuksen tallentamisen jälkeen opiskelijalle voi lähettää linkin aktiviteettiin selaimen osoitepalkista. Usealle opiskelijalle tämä linkki kannattaa lähettää niin, että opiskelijoiden osoitteet ovat sähköpostissa bcc-kentässä tai moodlen sisäisenä viestinä, jolloin tieto opiskelijan tarpeesta erillisratkaisuille ei leviä.

Jos Moodle-tentissä sivuttaa kysymykset, voiko opiskelija palata takaisin aikaisemmalle sivulle tai vastata kysymyksiin haluamassaan järjestyksessä?

Tämä on mahdollista, kun Moodlessa tekee tentin, jonka asetuksissa kysymysten toiminta-kohtaan on valittu "palaute tentin lopuksi". Tässä tenttityypissä opiskelija pystyy vapaasti liikkumaan edestakaisin tentin sivulta toiselle ja muokkaamaan vastauksiaan niin kauan, kun tenttiaikaa on jäljellä ja kunnes hän painaa ensin "lopeta tentti" ja sen jälkeen avautuvalta sivulta "palauta kaikki ja lopeta".

Jos Moodle-tentissä sivuttaa kysymykset, voiko opiskelija palata takaisin aikaisemmalle sivulle tai vastata kysymyksiin haluamassaan järjestyksessä?

Tämä on mahdollista, kun Moodlessa tekee tentin, jonka asetuksissa kysymysten toiminta-kohtaan on valittu "palaute tentin lopuksi". Tässä tenttityypissä opiskelija pystyy vapaasti liikkumaan edestakaisin tentin sivulta toiselle ja muokkaamaan vastauksiaan niin kauan, kun tenttiaikaa on jäljellä ja kunnes hän painaa ensin "lopeta tentti" ja sen jälkeen avautuvalta sivulta "palauta kaikki ja lopeta".

Onko Moodlessa jotain keinoa seurata opiskelijoiden suorituksia?

On. Moodlessa on kurssilla mahdollista asetuksista laittaa päälle "suoritusten seuranta". Tämän jälkeen jokaiseen aktiviteettiin, josta haluat tietoa, voi asettaa, millä kriteereillä se merkitään suoritetuksi. Esimerkiksi verkkolinkin kohdalla yleensä riittää se, että linkin on avannut. Tentin kohdalla voi määrittää, että pitää päästä läpi. Keskustelualueen kohdalla voi määrittää, kuinka monta keskustelun aloitusta opiskelijan pitää tehdä ja kuinka moneen pitää vastata, että osio on suoritettu. Aktiviteetit voi myös asettaa niin, että opiskelija voi merkata sen suoritetuksi. Lisäksi kurssille voi muokkaustilassa vasemmasta alanurkasta lisätä "edistymisen seuranta"-lohkon, josta opiskelija näkee oman etenemisensä ja opettaja saa helposti kokonaiskuvan kaikkien opiskelijoiden etenemisestä. Tarkempiakin tietoa saa kurssin lokitiedoista. Esimerkkiä voi katsoa henkilökunnan tenttikurssista TY henkilökunnan Moodlen tentti -koulutus 2020. Lisätietoa näistä ominaisuuksista saa henkilökunnan itseopiskelukurssilta Oppimisanalytiikka ja moodle. Kirjallisia ohjeita mm. Suoritusten seuranta

Voiko Turnitin-tehtäviä käyttää muissa kuin opinnäytetöissä?

Kyllä voi. Turnitin-tarkastusta voi käyttää myös muissa kuin opinnäytetöissä. Suoraan tenttiin tai tehtävänpalautukseen ei tarkastusta voi liittää, mutta vastaukset voi tarkastaa erikseen lisäämällä Moodle-kurssille Turnitin-tehtävän. Arkistointia koskevassa kohdassa oletusasetus on hyvä muuttaa ei-tallentavaan muotoon. Tähän löytyy lyhyt ohje sivulta farUTU kohdasta "Julkaisujen, esitelmien ja harjoitustöiden käsikirjoitusten tarkastaminen".

Voinko käyttää UTUGradun Moodle-aluettani kotiesseenä tehtävien kypsyysnäytteiden Turnitin-tarkastukseen? Pitääkö tekstit muuttaa PDF/A-muotoon ennen palautusta "ei-tallentavaan" Turnitin-tehtävään?

Kypsyysnäytettä ei tarvitse muttaa PDF/A-muotoon, koska tekstiä ei arkistoida pysyväistallenteeksi varsinaisen opinnäytteen tavoin. Tuo UTUGradun Moodle-Turnitin-alueen ylempi, ei-tallentava tehtävä soveltuu kypsyysnäytteiden tarkastukseen hyvin. Palautuksen voi tehdä -doc tai .pdf-muodossa. Opasvideo kypsyysnäytteen Turnitin-tarkastuksesta

Miten kytken pois Turnitin-tehtävän ilmoitusviestit opiskelijapalautuksista? Isolla kurssilla niistä koituu ruuhkaa sähköpostiin.

Nämä viestit ovat uusi ominaisuus päivitetyssä Turnitin-käyttöliittymässä. Ilmoitusviestien poiskytkentä tapahtuu käyttäjäkohtaisesti. Jos teet poiskytkennän, se vaikuttaa kaikkien kurssiesi Turnitin-tehtäviin. Opasvideo ilmoitusviestien poistamisesta

Miksi Turnitin-palautustehtävä ei aukea?

Turnitinin uudessa käyttöliittymässä ovat palautustehtävien voimassaoloehdot tiukentuneet. Aloituspäivämäärä saa olla enintään vuoden takainen, ja voimassaoloaikaa pitää tietysti olla jäljellä. Kalenteripäivitykset pitää tehdä Muokkaa asetuksia -tilassa (klikkaa hammasrattaan kuvaa tehtävänäkymässä oikealla ylhäällä). Suoraan kalenterin yhteydessä, ilman muokkaustilaa näkyvät päivitysvälineet (kynäkuvakkeet) eivät aina tee pysyviä tallennuksia kalenteriin, joten muokkaa asetuksia -tilaa kannattaa käyttää. Opasvideo Turnitin-tehtävän päivityksestä

Onnistuuko opiskelijoiden välinen vertaisarvionti Moodlessa?

Onnistuu. Keskustelu-aktiviteetissa kaikki opiskelijat näkevät toistensa työt ja tällöin heitä voidaan ohjeistaa kommentoimaan sellaista työtä, jossa ei vielä ole kommentteja. Työpaja-aktiviteetti on hitusen monimutkaisempi, mutta siinä onnistuu vertaisarvointi siten, että alusta arpoo arvioijat ja se voi olla nimetöntä.

Mistä löydän lisätietoa Moodlen työpajasta (workshop)?

Työpaja on hiukan monimutkaisempi rakennettava kuin muut Moodlen aktiviteettityypit, mutta ohjeita seuraamalla onnistuu. Työpajassa opettaja määrittelee opiskelijan tehtävänannon. Seuraavaksi opettaja antaa arviointimatriisissa kriteerit, mihin vertaisarvioijien kannattaa kiinnittää huomiota ja voi myös tehdä esimerkkipalautuksen, johon muiden opiskelijoiden työtä kannattaa verrata. Asetuksista voi myös määrittää, että opiskelija arvioi myös oman työnsä. Työpajan asetukset ja arvioinnin pisteytykset on suositeltavaa laittaa kuntoon ennen työpajan alkua. Myöhemmin muuttaminen voi johtaa virheisiin vertaisarvioinnin arvosanoissa. Työpajassa on 4 vaihetta, jotka ovat asetusten määrittely, töiden palautus, vertaisarviointi ja vertaisarvioiden arviointi. Vertaisarvioiden arvioinnissa opettaja pystyy määrittelemään jonkun opiskelijan antaman arvioinnin arvokkaammaksi, jos se on esim. paremmin perusteltu. Lopuksi työpaja suljetaan. Vasta sulkemisen jälkeen opiskelijat näkevät muiden vertaisarvioiden arvionnit. Moodledocs ohjeet työpajaan. Lisäohjeita löytää hakemalla googlella Moodle työpaja, tai englanniksi moodle workshop.

Onko Moodlessa keskustelupalstaa, jossa opiskelijat voivat kysyä asioita?

Moodlessa voi lisätä keskustelualue-aktiviteetin, jossa luennoitsija ja opiskelijat voivat keskustella. Moodlessa on myös chat, jos halutaan keskustella samanaikaisesti.

Miten saan lisättyä vuorovaikutusta Moodle-kurssille?

Moodlessa on useita työkaluja, joilla voit lisätä vuorovaikutusta. Näitä ovat esimerkiksi: keskustelualue (keskusteluihin ja vertaisarviointiin), chat, viestit, työpaja (vertaisarviointiin), H5P (jolla saat esimerkiksi kysymyksiä lisättyä videoihin) ja palaute. Opastusta näistä löydät mm. DigiCampuksen moodleen tehdystä webinaarin tallenteesta. DigiCampukseen voit kirjautua utu-tunnuksilla haka-kirjautumisen kautta.

Miten toteutan ryhmätöitä Moodlessa?

Moodlessa voi muodostaa ryhmiä, jotka voivat osallistua ryhminä erilaisiin Moodlen aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi tehdä wikiä ryhmänä, keskustella keskustelualueella ja viestitellä toisilleen. Opastusta näistä löydät mm. DigiCampuksen moodleen tehdystä webinaarin tallenteesta. DigiCampukseen voit kirjautua utu-tunnuksilla haka-kirjautumisen kautta.

En pääse kirjautumaan Moodleen omilla tunnuksillani, mistäköhän voisi johtua?

Salasanan saa tarvittaessa uusittua osoitteessa https://idm.utu.fi verkkopankkitunnuksien avulla. Ohjeet löytyvät yliopiston www-sivuilta: Käyttäjätunnus ja salasana

Moodle ei ole suostunut lataamaan koneellani koko päivänä. Kaikki muut nettisivut lataavat normaalisti ja toimivat, mutta Moodleen en pääse ollenkaan.

Todennäköisesti ongelma korjaantuu sillä, että suljet selaimen ja tyhjennät sen välimuistin. Ohje evästeiden poistamiseen selaimesta.