TY-Turnitin integrity opettajalle

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Mikä on Turnitin Integrity?

Moodleen on asennettu Turnitin Integrity -lisätoiminto, joka tunnistaa opiskelijan tuottaman ja tallentaman tekstin samasanaisuuksia Turnitin-järjestelmän globaalissa tietokannassa oleviin Internet- ja julkaisusisältöihin.

Tämä lisäominaisuus on käytettävissä:

 • Tehtävä-aktiviteetissa
 • Keskustelualue -aktiviteetissa
 • Työpaja -aktiviteetissa


Tämä lisäosa on Turnitin FeedbackStudio järjestelmän karsittu versio, joka kuitenkin käyttää samaa vertailutietokantaa.

Integrity sopii muihin opiskelijoiden tekemiin palautuksiin, joissa halutaan hyödyntää plagioinnin tarkastusta.

Integrity soveltuu opintojaksojen kurssitehtävien alkuperäisyystarkastuksiin, jos niissä ei tarvita Feedback Studion monipuolisia palautteenantotoimintoja.​

Opinnäytteiden tarkastuksissa käytetään edelleen Turnitin Feedback Studion Turnitin-tehtävä -aktiviteettia.

Turnitin EULA-sopimuksen hyväksyminen opiskelijana

Kun opiskelija tekee palautuksen ensimmäistä kertaa keskustelualue-, tehtävä- tai työpaja-aktiviteettiin, jossa Turnitin-lisäosa on käytössä, tulee hänen hyväksyä Turnitinin EULA-sopimus. Jos hän ei hyväksy sopimusta, hänen palautuksensa tallentuu vain aktiviteettiin, eikä sitä lähetetä tarkistettavaksi Turnitin-palveluun.

Kerran hyväksytty sopimus on pysyvästi voimassa kaikissa Turnitin-aktiviteeteissa.

Jos opiskelija on kerran kieltäytynyt hyväksymästä sopimusta, hän voi käydä hyväksymässä sen myöhemmin. Lisätietoja opiskelijan ohjeista täällä:


Tehtävä–aktiviteetin asetukset – Opettajan lisättävissä olevat optiot

 • Muokkaa Asetuksia / Edit settings
 • Pääotsikko asetuksissa: Turnitin Integrity – lisäosan asetukset / Turnitin Integrity plugin settings
 • Ensin rasti ruutuun Ota Turnitin käyttöön / Enable Turnitin

Tärkeät kohdat (katso kuva yllä).

Suositeltavat päälle kytkettävät asetukset, kun halutaan Turnitin-tarkastus:

 • Lähetysten indeksointi / Submission indexing – rasti ruudussa. - Valinnan mukaisesti opiskelijoiden palautukset indeksoidaan anonyymeina Turnitin-tietokantaan, jolloin ne toimivat vertailuaineistona kaikille Integrity-aktiviteetin käyttäjille. Tietosuojan vuoksi palautuksen tekstivastaavuus toiseen palautukseen näkyy vain muodossa "private content" ja oppilaitoksen nimi.
 • Luo samankaltaisuusraportit / Generate Similarity Reports – valinta kohdassa:
  • "Heti ja palautuspäivänä" / "Immediately and regenerate on due date". - Määrittää, missä vaiheessa samankaltaisuusraportti luodaan. Tämä asetus on valittavissa vain tehtävä-aktiviteetissa. 'Heti' tarkoittaa ensimmäisen raportin valmistumista n. 5 minuutin kuluessa palautuksesta. Palautuspäivän uudessa tarkastuksessa kaikki Integrity-tehtävään palautetut työt vertautuvat myös keskenään.
 • Opiskelijoiden pääsy / Student access – rasti ruudussa - Opiskelija näkee palauttamansa työn arviointiraportin. Näkymä on sama kuin opettajalla. Opiskelija voi nähdä vain oman työnsä raportin. - Työpaja-aktiviteetissa opiskelija näkee lisäksi vertaisarvioimansa työn saaman raportin.

Suositeltavat poiskytketyt asetukset (voivat vääristää vastaavuustuloksia):

 • Sulje pois samankaltaisuusraporteista / Exclude from Similarity Reports


Luonnoksia ei käsitellä (ylläpidon toimesta ei ole asetettu päälle Moodlessa).

Keskustelualue- ja työpaja–asetukset – Opettajan lisättävissä olevat optiot

Ensin rasti ruutuun Ota Turnitin käyttöön / Enable Turnitin

Tärkeät kohdat (katso edellinen kuva yllä):

​Suositeltavat päälle kytkettävät​ asetukset, kun halutaan Turnitin-tarkastus: ​

 • Lähetysten indeksointi / Submission indexing – rasti ruudussa
 • Opiskelijoiden pääsy / Student access – rasti ruudussa

Suositeltavat poiskytketyt asetukset (voivat vääristää vastaavuustuloksia):

 • Sulje pois samankaltaisuusraporteista / Exclude from Similarity Reports

Työpajan vertaisarvioinnissa arvioiva opiskelija näkee myös arvioitavan opiskelijan työn samankaltaisuuden, kun “Opiskelijoiden pääsy"-kohdassa on rasti ruudussa. Tämä on hyvä kertoa etukäteen opiskelijoille.

​Raportin avaaminen​

A) Tehtävä -aktiviteetissa

Tehtävä -aktiviteetissa klikkaa yhtäläisyysprosenttia joko "Näytä kaikki palautukset" -sivulla tai "Arviointi" -sivulla (tiedoston tai verkkotekstin palautuksen jälkeen).

B) Keskustelualue -aktiviteetissa

Klikkaa vastaavuusprosenttia joko keskustelualueviestin tai palautetun tiedoston kohdalta, riippuen kumman vastaavuusraporttia haluat tarkastella.

C) Työpaja -aktiviteetissa

1. Avaa Työpaja-aktiviteetti.

2. Klikkaa opiskelijan rivillä palautetun työn nimeä.

3. Avautuvalla sivulla voit tarkastella vastaavuusraporttia klikkaamalla vastaavuusprosenttia joko verkkotekstin tai palautetun tiedoston kohdalta, riippuen kumman vastaavuusraporttia haluat tarkastella.