TY-Kurssialueen elinkaari ja palautus poistetuista

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

UTU Moodlen tietosuoja- ja kuorman kevennystyön yhteydessä olemme siirtäneet vanhentuneita kursseja poistoprosessiin: Uutinen Moodlen vanhentuneiden kurssien poistosta

Jos kurssisi oli asetuksissa merkattu päättymään ennen 30.3.2022, se on siksi siirretty poistoon "vanhentuneena" kurssina. Palauttaaksesi kurssin käyttöön ja asettaaksesi kurssin näkyviin opiskelijoillesi, sinun tulee kurssin asetuksista:

- muuttaa kurssikategoria pre-delete/delete-kategoriasta takaisin siihen kategoriaan jossa se on ollut (tiedekunnan oma kategoria tai turnitin-kurssien tapauksessa "Moodlen koulutukset ja muut / Turnitin")

- muuttaa kurssin näkyvyys vaihtoehtoon "Näytä"

- sekä muuttaa kurssin päättymispäivä tulevaisuuteen


Miten löydät poistuvan ja opiskelijoilta piilotetun kurssin?

Avaa Moodlen työpöytä (https://moodle.utu.fi/my - kaikille sama osoite kirjautuneena), löytyy myös vasemman reunan navigaatiosta “Työpöytä” tai klikkaamalla omaan nimeesi ja sieltä valitsemalla “Työpöytä”.

Työpöydän näkymässä suodattimen valinta “Kaikki (paitsi näkymästäni poistetut)”

Jos et ole tässä näkymässä poistanut/piilottanut mitään kurssia, niin kaikki kurssit, joissa olet osallistujana, näkyvät tässä. Muussa tapauksessa tarkista myös suodattimen kohta “Näkymästäni poistetut”

Autamme tarvittaessa asetusten muuttamisessa. mailto:helpdesk@utu.fi


In English:

In connection with UTU Moodle's data protection and workload mitigation work, we have moved outdated courses to the removal process: News to removal of outdated courses from Moodle

If your course was marked in the settings to end before March 30, 2022 it has therefore been depreciated as an "expired" course. To re-enable the course and make the course visible to your students, you will need to edit the course settings:

- change the Course Category from the pre-delete / delete category back to the category it was in (faculty's own category or, in the case of turnitin courses, "Moodle Training and Others / Turnitin")

- change the visibility of the course to "Show"

- and change the end date of the course to the future

  • How do you find a course that is in the removal process and hidden from students?*

Open the Moodle desktop (https://moodle.utu.fi/my - the same address for everyone logged in), you can also find it in the left-hand navigation “Desktop” or by clicking on your own name and selecting “Desktop”.

In the desktop view, select the filter "All (except removed from my view)"

If you have not deleted / hide any course in this view, then all the courses you are attending will be shown here. Otherwise, also check the "Removed from my view" section of the filter.

We will help you change the settings if necessary. mailto:helpdesk@utu.fi