Arviointimahdollisuudet Moodlessa

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Huom. Tämän sivun ohjeet neuvovat vanhan Moodle-version käytössä. Uusin versio tästä ohjesivusta löytyy todennäköisesti täältä: Arviointimahdollisuudet Moodlessa.


Palautteenanto ja arviointi

Kaikki Moodlen aktiviteetit eivät ole suoraan arvioitavissa, mutta kaikille aktiviteeteille voidaan lisätä käsin uusi sarake arviointikirjaan, jos niille halutaan antaa arvosana.

Jos haluat hyödyntää Moodlen tarjoamia arviointi- ja palautteenantomahdollisuuksia, huomioi tämä Moodlen välineitä valitessasi.

Palautteella tarkoitetaan opettajan opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle antamia sanallisia, vapaamuotoisia kommentteja. Arviointi taas on sanalliseen tai numeeriseen asteikkoon perustuvaa arviointia, joka voi vaikuttaa kurssiarvosanan laskemiseen ja voi myös sisältää sanallista palautetta.

Moodlen avulla opiskelijoiden suorituksia voi arvioida monella tavalla. Suurin osa Moodlen aktiviteeteista on linkitetty suoraan Moodlen arviointikirjaan, joka on eräänlainen opintokirja. Arvioijan raportissa (Ylläpito/Arvioinnit) on esitetty eri aktiviteeteista saadut arvioinnit jokaisen opiskelijan osalta:

m28 arviointitaulukko.png

Moodlen arviointitoiminnon avulla voi

  • antaa opiskelijoille arvioinnin ja palautetta sekä halutessaan lähettää ilmoituksen arvioinnin valmistumisesta opiskelijan sähköpostiin
  • laskea opiskelijoille väliarvosanoja tai koko kurssin loppuarvosanan
  • julkaista halutut arvioinnit ja palautteet opiskelijan itsensä nähtäväksi

Arviointi yksittäisissä aktiviteeteissa

Arviointi on kytketty oletusarvoisesti päälle osassa aktiviteeteista, kuten tehtävissä ja tenteissä, ja osassa se täytyy taas kytkeä päälle, kuten keskustelualueissa ja työpajassa. Arvioinnin voi kytkeä päälle aktiviteetin luonnin yhteydessä tai myöhemmin muokkaamalla aktiviteetin asetuksia.

m28 arviointi tehtavassa.png

Kytkettäessä arviointi päälle on myös valittava joko maksimipisteet tai arviointiasteikko. Jos halutaan käyttää standardia 0-5 arvosteluasteikkoa, valitaan Pisteet-pudotusvalikosta kohta "5". Prosenttiarvostelua käytettäessä valitaan kohta "100". Lisäksi valittavissa on asteikot "Täydennettävä,Hyväksytty" ja "Hylätty,Hyväksytty". Asteikkoja voi määritellä myös itse. Yksilötehtävissä voi valita myös arviointitavan "Ei arviointia", mikä tarkoittaa, että arviointiasteikko ei ole käytössä.

Aina kun opettaja luo uuden aktiviteetin, jossa on käytössä arviointi, Arvioinnit-näkymään tulee automaattisestu näkyviin uusi sarake, joka vastaa äsken luotua aktiviteettia.

Arvioinnin antaminen

Kun opiskelijat ovat julkaisseet arvioitavat suorituksensa, opettaja pääsee arvioimaan töitä. Ks. ohjeet arviointiin tehtävien arvioinnin ohjeesta.

Arvioinnin & palautteen näkyminen opiskelijalle

Missä opiskelija näkee omat arvointinsa ja palautteensa?

Kurssialueen arviointien yhteenveto

Arvioinnit-näkymään pääsee Ylläpito-lohkosta. Myös opiskelijat pääsevät arviointeihin, mutta heille näkyy kullekin vain omat arvosanansa, ja nekin vain silloin jos opettaja ei ole piilottanut niitä. Opettajalle arvioinnit tarjoavat paitsi yhteenvedon kurssiarvostelusta, myös mahdollisuuden muokata kurssin pisteytyksiä esim. omia arvosteluasteikkoja tai -kaavoja laatimalla. Arvioinnit-näkymää käsitellään tärkemmin omalla ohjesivullaan