Tentti

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Huom. Tämän sivun ohjeet neuvovat vanhan Moodle-version käytössä. Uusin versio tästä ohjesivusta löytyy todennäköisesti täältä: Tentti.


Moodlen tenttiaktiviteetissa opettajalla on käytettävissään valikoima erilaisia, automaattisesti arvioitavia kysymyksiä. Tentti-työkalulla luotu esseetehtävä on toki opettajan itse arvioitava (käsin arviointi). Jos tentti sisältää ainoastaan esseekysymyksiä, voit luoda kurssialueellesi myös tehtävän, jota voi hyödyntää esimerkiksi kirjallisuuskuulusteluissa tai etätenteissä. 

Tentin lisääminen tapahtuu kahdessa eri vaiheessa: 1. lisätään tentti, 2. lisätään kysymykset. Vaiheet voi tehdä kummassa tahansa järjestyksessä. Jos haluat ensin luoda kysymyksiä kysymyspankkiin, siirry kurssialueella Asetukset-lohkon kohtaan Kysymyspankki. Kysymyksiä voi luoda myös suoraan tentin käyttöliittymästä, jolloin ne tulevat automaattisesti myös osaksi kysymyspankkia. Kysymyspankin kysymyksiä voi hyödyntää useammassa tentissä ja niitä voi kierrättää kurssialueelta toiselle. 

Lisää tentti, jolloin Tentin asetuksista määritellään muun muassa tentin ajankohta ja kesto, suorituskertojen määrä, kysymysten esitystapa ja opiskelijalle näytettävä palaute. Asetuksiin voi palata uudelleen kysymysten luonnin jälkeen (kun tenttiin ei ole vielä vastattu). Perusasetukset on kuitenkin säädettävä, jotta tentin saa luotua.

Tentin luonnista ja kysymysten laatimisesta sekä käytöstä on omat ohjesivunsa:

  • Tenttiä lisättäessä määritellään tentin asetukset
  • Kysymyspankki-sivulla on ohje tenttikysymysten laatimiseen ja hallinnointiin. Huomaa myös, että kysymyksiä voi helposti hyödyntää useammassa tentissä tai usealla eri kurssialueella.
  • Kysymystyypit-sivulla esitellään käytetyimpien kysymystyyppien ominaisuudet ja asetukset.
  • Tentin arvioinnista ja raporteista löytät tietoa omilta sivuiltaan.


Katso myös erillinen sivu tenttien käytöstä opetuksen aikana.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Aktiviteetit
Tentin asetukset
Tentin tulokset
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Tehtävien teettäminen opiskelijoilla
Kysymyspankki
Miksi en pysty muokkaamaan tenttiä kokeiltuani sitä opiskelijatilassa?
Tenttitulosten arviointi
Miten annan opiskelijoille oikeuden luoda tenttikysymyksiä?
Kysymystyypit