Tentin asetukset

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Huom. Tämän sivun ohjeet neuvovat vanhan Moodle-version käytössä. Uusin versio tästä ohjesivusta löytyy todennäköisesti täältä: Tentin asetukset.


Moodle 2.8

Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspankista.

Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen" ohella myös itseopiskeluun ja opitun testaamiseen, automaattisesti tarkistettavien ja käsin tarkastettavien kysymysten teettämiseen. Tarkempia tietoja yksittäisistä asetuksista saa helpoiten Moodlen sisäisestä ohjejärjestelmästä klikkamalla  117309639.png -ikonia ko. kohdasta.

Tentin lisääminen

Uusi tentti-aktiviteetti luodaan haluttuun aiheeseen Lisää aktiviteetti tai aineisto -toiminnosta (Muokkaustila päällä) valitsemalla Tentti.

108101696.png
108101697.png

Tentin asetukset

Tentin yleisiin asetuksiin pääsee aina, kun klikkaa kurssin etusivulla tentin auki ja katsoo sen jälkeen vasemmallä näkyvää Asetuset-lohkoa. Muokkaa asetuksia- näyttää yleiset tentin asetukset (nimi, ajastus, kysymysten toimintatapa, suorituskerrat). Muokkaa tenttiä -kohdasta pääsee kysymysten lisäämisen näkymään "Järjestys ja taitto", josta voi muokata tentin ulkoasua ja pisteytyksiä sekä tenttiin lisättyjä kysymyksiä (myös kysymyspankin sisältö. 

Asetukset-lohkossa näkyy myös muita tentin asetuksia muun muassa Esikatselu, Tulokset, Kysymyspankki ja Osallistujien poikkeuspääsy, josta voidaan tarvittaessa määritellä yksittäisille opiskelijoille poikkeuksia tentin suorittamiseen (esim. pidennetty aika tentin tekoon).

m26 tentti asetuksetlohko.png

Muokkaa asetuksia

Laita kurssin etusivulla muokkaustila päälle ja valitse tentin kohdalta "Muokkaa" > "Muokkaa asetuksia". Vaihtoehtoisesti avaa tentti kurssin etusivulta ja valitse "Muokkaa asetuksia" Asetukset-lohkosta.

Asetussivu on melko pitkä. Valitse "Näytä lisäkentät", jotta saat kaikki asetukset auki! Voit ensin tallentaa tentin aika lailla oletusasetuksilla ja palata myöhemmin, kun tiedät tarkemmin tenttitarpeesi, uudelleen muokkaamaan tentin asetuksia (ennen julkaisua opiskelijoille). Tentin perusasetuksissa vain tentin nimi on pakollinen kenttä. Oletusasetusten mukaan luodaan tentti, jota voi yrittää uudestaan kuinka monta kertaa tahansa (rajoittamaton). 


Yleiset asetukset

m26 tentti asetukset 1.png
 • Nimi: Anna tentille kuvaava nimi. Nimi näkyy kurssin etusivulla opiskelijoille.
 • Tehtävänanto: Tehtävänannossa kannattaa antaa yleiset tenttimisohjeet opiskelijoille.
 • Näytä kuvaus kurssisivulla: Julkaisee tehtävänannon kurssin etusivulla, joten opiskelijan ei tarvitse avata tenttiä nähdäkseen tehtävänanto. Tehtävänanto näkyy opiskelijoille jo ennen tentin alkamisajankohtaa!

Ajastus

m26 tentti asetukset 2.png
 • Tenttiaika alkaa: Ota käyttöön, ja aseta tentin alkamisaika (pvm + kellonaika). Opiskelija ei näe tenttikysymyksiä ennen tätä ajankohtaa.
 • Tenttiaika päättyy: Ota käyttöön, ja aseta tentin päättymisaika (pvm + kellonaika). Opiskelija ei pysty vastaamaan tenttiin tämän ajankohdan jälkeen.
 • Suoritusaika: Määrittelee sen, kuinka monta minuuttia tenttisuoritus voi enimmillään kestää. Älä aseta tätä ristiriitaan tentin alkamis- ja päättymisaikojen kanssa. Yleensä suoritusaikaa ei oteta käyttöön (katso tarkemmin huomiolaatikko alla). Opiskelijalle tentin navigaatiossa näytettävä ajastin "Aikaa jäljellä" aktivoituu kaikissa tenteissä siinä vaiheessa, kun tenttiaikaa on alle tunti jäljellä.
 • Kun aika menee umpeen: Asetus kannattaa yleensä olla muodossa "Keskeneräiset palautuksen jätetään automaattisesti", jolloin Moodle tallentaa tenttiajan päättyessä opiskelijan vastauksen hänen puolestaan (jos opiskelijalla tentti on vielä kesken ja verkkoyhteys toimii moitteettomasti).
 • Armonaikaa palauttamiselle: Edellyttää ns. armonajan käyttöönottoa kohdassa "Kun aika menee umpeen". Armonaika on lisäaikaa, jolloin tentin voi ainoastaan tallentaa (kysymysten vastauksia ei pääse muuttamaan). Huom. jos käytät armonaikaa, Moodle ei tallenna automaattisesti opiskelijan keskeneräisiä vastauksia vaan opiskelijan on huolehdittava tallennuksista ajan puitteissa itse.
Ajatuksessa huomioitavaa!

Mikäli käytät "tenttiaika alkaa" ja "tenttiaika päättyy" asetuksia, ei yleensä tarvitse asettaa suoritusajan asetuksia! Tentissä suoritusajan ajastin (munakello) näkyy joka tapauksessa viimeisen tunnin ajan ajastetussa tentissä. Jos ajastusasetukset ovat ristiriidassa keskenään, saattaa aiheutua virhetilanteita. Jos suoritusaika on ollut täsmälleen samalle ajanjaksolle kuin "tenttiaika alkaa"- ja "tenttiaika päättyy" -ajastukset ja opiskelija avaa tentin myöhässä, on joillain opiskelijoilla ajastin käynyt väärää aikaa (esimerkiksi tenttiaika alkaa: 1.1.2013 klo 9.00 ja tenttiaika päättyy: 1.1.2013 klo 12.00 ja suoritusaika on asetettu kolmeen tuntiin). Ongelmia on havaittu yksittäisillä opiskelijoilla (varsinaista syytä virheeseen ei ole löytynyt) Helsingin yliopiston Moodlessa. Tällöin Moodlen automaattinen vastausten tallennus ei ole siis toiminut ja opiskelijalle näkyvä ajastimen näyttö on ilmeisesti mennyt sekaisin (opiskelija on luullut aikaa olevan 3 tuntia tentin avaamisesta). Opiskelija ei ole tällöin saanut vastaustaa tallennettua ajoissa, jos hän on avannut tentin muutaman minuutin myöhässä ja työskennellyt viime hetkiin asti.

Suoritusaika kannattaa toki asettaa silloin, mikäli tentin saa suorittaa pidemmän ajanjakson aikana (esim. viikon kuluessa) ja sitä saa tehdä avaamisen jälkeen rajatun ajan (esim. 3 tuntia). Varmista, etteivät asetuksesi ole ristiriidassa keskenään! Jos olet epävarma asetuksistasi, kysy lisää ohjeita oman organisaatiosi Moodle-tuesta.

Arviointi

m26 tentti asetukset 3.png
 • Arvosanojen kategoria: Määrittää kategorian, johon aktiviteetin arvosanat sijoitetaan Arvioinneissa. Kategoriat luodaan Kurssin ylläpidossa / Asetukset-lohkon kohdassa "Arvioinnit".
 • Montako suorituskertaa sallitaan?: Määrittelee sen, kuinka monta kertaa yksittäinen opiskelija saa tentin tehdä (alkamis- ja päättymisajan puitteissa). Oletus on rajoittamaton.
 • Arviointitapa: Jos tentissä on useita suorituskertoja, määrittelee tämä asetus sen, mikä saaduista arvosanoista viedään opiskelijan arviointikirjaan (korkein, keskiarvo, ensimmäinen, viimeisin). Arviointikirjaan siirtyvä arvosana on oletuksena parhaaan yrityksen pistemäärä.

Kysymysten sijoittelu sivuille

m26 tentti asetukset 4.png
 • Kysymysjärjestys: määrittelee, näytetäänkö tenttikysymykset opiskelijoille satunnaisesti vai muokkaustilassa näkyvässä, aina samassa järjestyksessä.
 • Uusi sivu: etenkin pitkissä tenteissä kysymykset kannattaa jakaa usealle sivulle rajoittamalla sivukohtaista kysymysmäärää. Tällöin myös opiskelijan vastaus välitallentuu tentissä aina, kun hän siirtyy sivulta toiselle. Kysymyksiä tenttiin lisättäessä sivunvaihdot lisätään automaattisesti tällä asetuksella määrittelemäsi sivujaon mukaan. Myöhemmin tenttiä muokatessasi sivunvaihtojen paikkoja on toki mahdollista vielä siirtää.
 • Navigointimenetelmä: Jos navigaatiojärjestys on määrätty "peräkkäisjärjestykseen", opiskelijan on edettävä tentissä tässä järjestyksessä eikä hän voi palata aiemmille sivuilla tai hypätä eteenpäin. Oletuksena on vapaa navigointi, jolloin opiskelija voi vapaasti tentin ollessa käynnissä, siirtyä sivulta toiselle ja takaisin.

Huom. valitse linkki "Näytä enemmän" mikäli et näe kaikkia yllämainittuja asetuksia. Kysymysten oletusjärjestyksen tentissä voi määritellä asetukset-sivulta, mutta yleensä se kannattaa tehdä vasta kysymyksiä luotaessa tai tenttiin lisättäessä.

Kysymysten toiminta

m26 tentti asetukset 5.png
 • Sekoita kysymysten osien järjestys: asetus sekoittaa kysymyksen eri osat (jos sellaisia on) satunnaiseen järjestykseen joka kerta kun vastaaja aloittaa tentin, edellyttäen, että asetus on päällä myös kysymyksen asetuksissa. Esim. monivalinnoissa A, B, C, ja D vaihtoehdot sekoitetaan eri järjestykseen jokaisella vastauskerralla.
 • Kysymysten toimintatapa: Kysymysten toimintatapa on yksi olennaisimmista tentin asetuksista, se määrittelee, miten kysymykset tentissä toimivat. Asetus vaikuttaa ennekaikkea siihen, miten opiskelijalle näytetään tentin pistetys, oikeat vastaukset ja palaute. Oletus on "palaute tentin lopuksi".
  • Palaute tentin lopuksi: opiskelijan tulee palauttaa koko tentti ennen kuin vastaukset arvioidaan ja hän saa nähdäkseen pisteet, oikeat vastaukset tai palautetta tentistä.
  • Interaktiivinen, monta suorituskertaa: mahdollistaa vihjeiden käytön tentissä, jolloin opiskelija voi jo tenttiä tehdessään saada palautteen vastauksestaan sekä hyödyntää vastausta helpottavia vihjeitä (jotka opettaja on kysymykseen erikseen syöttänyt). Vihjeen käyttö vähentää opiskelijan pistesaalista. Opiskelija voi siis yhdellä tenttisuorituskerralla yrittää vastata yhteen kysymykseen monta kertaa.
  • Mukautuva tentti ja kysymykset: Opiskelija saa jo tentin aikana palautetta vastauksistaan ja voi yrittää saman tien kysymykseen vastaamista uudelleen pistevähennyksin. Opiskelija, joka vastaa ensimmäisellä kerralla kysymykseen oikein saa siis enemmän pisteitä kuin opiskelija, joka vastaa kysymykseen oikein vasta toisella yrityksellä.
  • Mukautuva tentti ilman pistevähennyksiä: Sama kuin mukautuva tentti, mutta uudelleenvastaamisesta ei vähennetä pisteitä.
  • Palaute tentin aikana, pyydä osaamisvarmuuden arviointi: Opiskelija saa palautteen vastaamisestaan jo tentin aikana. Opiskelijaa pyydetään kysymykseen vastattessa arvioimaan osaamisvarmuus eli se, tietääkö opiskelija vastauksen vai tekeekö hän arvauksen. Korkealle osaamisvarmuudelle (opiskelijalla varma tieto) on mahdollista antaa enemmän pisteitä kuin heikolle osaamisvarmuudelle (opiskelija myöntää arvanneensa) vaikka opiskelija vastaisi kysymykseen oikein.
  • Näytä palaute tentin lopuksi, pyydä osaamisvarmuuden arviointi: Sama kuin "Palaute tentin lopuksi", mutta opiskelijaa pyydetään kysymykseen vastattaessa osaamisvarmuus, kuten edellisessä kohdassa.
  • Välitön palaute: Opiskelija saa tentin aikana välittömän palautteen, mutta ei voi vastata uudelleen kysymykseen, vaikka vastaus olisi vääräin (vrt. mukautuva tentti).
 • Perustuuko uusi suorituskerta edelliselle?: Jos tentin saa suorittaa useammin kuin yhden kerran ja tämä asetus otetaan käyttöön, silyttää jokainen uusi suorituskerta edellisen suorituksen vastaukset. Tämä mahdollistaa tentin suorituksen useassa osassa, eri kerroilla.

Huom. valitse linkki "Näytä enemmän" mikäli et näe kaikkia yllämainittuja asetuksia.

Tuloksista näytetään opiskelijoille

m26 tentti asetukset 6.png

Tulosten näyttämiseen vaikuttaa olennaisesti tenttiin valittu kysymysten toimintapa (katso tarkemmin oheiden edellinen kohta). Jos kysymysten toimintatavaksi on valittu "Palaute tentin lopuksi" näkyy sarake "Tenttisuorituksen aikana" harmaalla, eikä sitä voi muokata. Tenttisuorituksen aikana ei tällöin opiskelijoille palautetta suorituksesta näytetä.

"Heti suorituksen jälkeen" -sarake tarkoittaa kahden minuutin sisällä "Tallenna kaikki ja lopeta" -painikkeen painamisen jälkeen eli välttömästi tentin jälkeen. "Myöhemmin, kun tentti on yhä auki" tarkoittaa tuon em. kahden minuutin jälkeistä aikaa, mikä ajastetuilla tenteillä päättyy tentin päättymisaikaan. "Kun tentti on suljettu" koskee vain ajastettujen tenttien päättymisajan jälkeistä aikaa. Jos tentillä ei ole päättymisaikaa, näillä asetuksilla ei ole merkitystä. Huom. Opettajat näkevät koko ajan kaikki opiskelijoiden tenttitiedot eli asetukset tässä koskevat vain opiskelijan omaa näkymää.

Voit säätää tulosten näyttämistä opiskelijoillesi rastittamalla (käytössä) tai poistamalla rastin (ei käytössä) seuraavista tulostiedoista:

 • Suorituskerta = näytetään opiskelijalle hänen omat suorituskertansa
 • Jos oikein = näytetään tekstikuvaukset kysymyksissä "tosi", "osittain tosi" ja "epätosi" sekä mahdolliset värikorostukset oikealle, väärälle ja osittain oikealle vastaukselle
 • Pistettä = näytetään kunkin kysymyksen numeerinen arvosana ja suorituskerran kokonaisarvosana
 • Erityinen palaute = näytetään kysymyskohtainen palaute, joka riippuu opiskelijan antamasta vastauksesta eli väärälle ja oikealle vastaukselle voidaan näyttää erilainen palaute
 • Yleinen palaute = näytetään sama teksti kaikille tenttiin vastanneille opiskelijoille vastauksesta ja kysymystyypistä riippumatta esim. yleistä palautetta siitä, mitä tietoja tai millaista osaamista ko. kysymys tentissä testasi
 • Oikea vastaus = näytetään automaattisesti tuotettu kooste oikeista vastauksista
 • Suorituksen yleispalaute = annetaan jokaisen suorituskerran lopuksi, riippuen opiskelijan tentissä saavuttamasta kokonaispistemäärästä

Näyttö

m26 tentti asetukset 7.png
 • Näytä käyttäjän kuva: Jos sallittu, näytetään opiskelijan nimi ja kuva ruudulla tentin aikana sekä tentin jälkeen sitä tarkasteltaessa. Näin on helpompaa varmistaa että opiskelija on kirjautuneena sisään omilla tunnuksillaan valvotussa tentissä.
 • Desimaalien määrä arvosanoissa: Tällä asetuksella määrittelet desimaaliluvun desimaalien määrän arvosanoissa. Se vaikuttaa ainoastaan arvosanojen näkyvään muotoon, ei tallennettuun arvoon tai laskuihin, joissa käytetään tarkkaa arvoa.
 • Desimaallien määrä kysymysten arvosanoissa: Tämä asetus määrittää desimaalien määrän pisteiden ja arvosanojen näkyessä näytöllä kullekin kysymykselle. Esim. '0' esittää pisteet kokonaislukuina. Asetus vaikuttaa vain arvosanojen näyttämiseen näytöllä. Sillä ei ole vaikutusta laskutoimituksiin tai arvosanojen pyöristämiseen.
 • Näytä lohkot tentin aikana: Jos kyllä, kurssialueen lohkot näytetään myös tenttisuorituksen aikana.

Huom. valitse linkki "Näytä enemmän" mikäli et näe kaikkia yllämainittuja asetuksia.

Monivalintatehtävissä kannattaa usein asettaa desimaalien määrä kysymysten arvosanoista 1-2 desimaaliin, koska Moodle tekee pisteiden pyöristyksiä! Jos tehtävässä on esimerkiksi viisi vaihtoehtoa (a-e) ja niistä neljä on oikein (kustakin saa 25% pisteitä) ja maksimipisteet kysymyksestä on asetettu yhteen pisteeseen, niin Moodle antaa jo kolmella oikealla vastauksella (75%) täydet pisteet (1 piste) opiskelijalle. Tällöin kannattaa asettaa tenttiin kysymyskohtaiset desimaalit. Väärälle vaihtoehdolle kannattaa asettaa pisteiksi -100%, jotta opiskelija ei saa täysiä pisteitä rastittamalla kaikki viisi vaihtoehtoa.

Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa

m26 tentti asetukset 8.png
 • Suojaa salasanalla: Salasanakenttä on vapaaehtoinen. Jos määrittelet salasanan tähän kenttään, tenttiin osallistujien on annettava sama salasana ennen kuin he voivat vastata tenttiin.
 • Rajaa pääsy verkko-osoitteisiin: Voit rajata tenttiin pääsyn koskemaan vain tiettyjä paikallisverkon tai Internetin aliverkkoja listaamalla (pilkulla erotettuna) osittaisia tai kokonaisia IP-osoitteita. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi valvottua tenttiä järjestettäessä, kun halutaan varmistaa, että vain tietyssä huoneessa olevat ihmiset pääsevät tenttiin.
 • Pakotettu viive ensimmäisen ja toisen suorituskerran välissä: Jos asetat aikaviiveen, opiskelija ei pääse tenttiin samantien uudestaan, vaan hänen on odotettava viiveen verran ennen toista suorituskertaa.
 • Pakotettu viive myöhempien suorituskertojen välillä: Jos asetat aikaviiveen, opiskelijan pitää odottaa sen verran ennen kolmatta tai useampaa suorituskertaansa samasta tentistä.
 • Selaimen tietoturva: Voit halutessasi valita tentin näkymään "suojatussa" ponnahdusikkunassa. "Suojatulla" ponnahdusikkunalla rajoitetaan hieman opiskelijan selaimen käyttöä siten, että tentissä huijaaminen ja tekstin suora kopiointi hankaloituu. Javascriptin on oltava päällä selaimessa. Tällöin tentti näytetään omassa, koko ruudun selainikkunassaan, osa hiiren toiminnoista on estetty ja osa näppäimistökomennoista on estetty. HUOM. Tällainen "suojaus" ei ole vedenpitävä. Älä luota tähän suojaukseen ainoana suojauskeinona, jos epäilet opiskelijoidesi huijaavan. Verkkoympäristössä on mahdotonta tehdä aukotonta suojausta. Kannattaa ennen kaikkea pohtia soveltavien kysymysten käyttöä tentissä (oikea vastaus ei löydy helposti hakukoneella). Lisävarmistuksena voit esimerkiksi luoda kysymyksistä ison tietokannan, josta arvotaan satunnaisia kysymyksiä. Tai mieti arviointikriteereitäsi uudestaan siten, että opiskelijoiden konstruktiivisella toiminnalla, kuten keskusteluaktiivisuudella, sanastotyöskentelyllä, wiki-aktiivisuudella, tuntiaktiivisuudella tai tehtävillä on merkitystä arvioinnissa.

Palaute kokonaisuudesta

m26 tentti asetukset 9.png

Suorituksen yleispalaute näytetään tenttisuorituksen jälkeen. Jos arvosanarajat ovat käytössä (prosentteina tai numerona), riippuu näytettävä palaute opiskelijan saamasta tentin loppuarvosanasta.

Moduulien yleiset asetukset aktiviteeteissa

Katso Moduulien yleiset asetukset ja pääsyrajoitukset omalta sivultaan

Kun tentin asetukset ovat alustavasti valmiit, valitse sivun lopusta "Tallenna ja näytä" niin pääset kysymysten lisäämisnäkymään.

Kysymysten lisääminen tenttiin

Kysymyspankin kysymykset tai kokonaan uudet tenttikysymykset voidaan lisätä tenttiin vasta sitten, kun tentti-aktiviteetti on tallennettu ja jonkinlaiset tentin perusasetukset on säädetty (kuten yllä). Avaa tentti kurssin etusivulta ja avaa sen jälkeen Asetukset-lohkosta kohta "Muokkaa tenttiä". Saat auki "Järjestys- ja sivutus" -näkymän.

m26 tentti muokkaatenttiä1.png

Jos kysymyksiä ei vielä ole kysymyspankissa (oikea palsta), voit luoda niitä "Muokataan tenttiä" -näkymässä, valitsemalla painikkeen "Lisää uusi kysymys". Kysymykset tallentuvat näin luotuna myös kurssikohtaiseen tenttien kysymyspankkiin.

Jos sinulla on jo kysymyksiä kysymyspankissa, voit lisätä niitä tenttiin:

A) Jos haluat lisätä tiettyjä kysymyksiä tenttiin, valitse ensin oikea kysymysten kategoria "Kysymyspankin sisältö" palstan pudotusvalikosta (jos kategorioita on useita). Rastita lisättävät kysymykset ja valitse painike "Lisää tenttiin".

B) Jos haluat lisätä satunnaisia kysymyksiä tenttiin, valitse oikea kategoria ja lisättävien (arvottavien) kysymysten lukumäärä oikean palstan alareunasta "Lisää nn satunnaista kysymystä" > Lisää tenttiin.

Tenttiin voi siis lisätä kysymyksiä eri kategorioista, myös ns. satunnaisia kysymyksiä. Tällöin kysymykset arvotaan valitusta kysymyskategoriasta erikseen jokaiselle tenttiin vastaavalle opiskelijalle. Satunnaisten, arvottavien kysymysten tulisi olla keskenään samanarvoisia, jotta jokainen opiskelija saa "yhtä vaikeat" kysymykset. Voit arpoa kysymyksiä myös useasta eri kategoriasta esimerkiksi 2 kysymystä kategoriasta "Laajat kysymykset" ja 2 kysymystä kategoriasta "Suppeat kysymykset".

Kysymystyypit

m26 valitse lisättävä kysymystyyppi.png

Kysymystyyppien ominaisuuksista löydät lisätietoja omalta ohjesivultaan.

Tentin kysymysten järjestys ja arvosana

Tenttiin lisätyt kysymykset näytetään käyttöliittymän vasemmalla puolella. Kysymysten järjestystä voi vielä muuttaa nuolipainikkeilla (jos järjestys on vapaa) ja kysymyksiä voi poistaa tentistä (kysymyksen kohdalla näkyvä rasti). Kysymyksen poistaminen tentistä ei tuhoa sitä, vaan kysymys löytyy edelleen kysymyspankista. Jos haluat kokonaan tuhota kysymyksen, se pitää poistaa kysymyspankin puolelta (oikea palsta). 

m26 tentti muokkaatenttiä2.png

Kysymysten lisäämisen ohella muista määritellä tentillesi maksimiarvosana esim. 5. Jos opiskelija saa tentistä täydet pisteet, siirtyy maksimiarvosana hänen kohdalleen opintokirjaan. Moodle skaalaa tentin kokonaispisteet automaattisesti valitun maksimiarvosanan mukaisesti. Esimerkkikuvassa tentin kokonaispisteet ovat 60 pistettä, mutta maksimiarvosana tentille on arvosana 5.

Asetukset-lohkosta pääset esikatselemaan tenttiäsi. Sieltä löydät myös Kysymyspankin, jonka alta löytyvät mm. Tuo- ja Vie-toiminnot, joilla voit kierrättää kysymyksiäsi kurssien välillä.


Katso tarvittaessa eri Moodle-versioiden mukaiset ohjeet omilta sivuiltaan: Tentin asetukset 2.5