Kurssilla annetut arvioinnit (Asetukset-lohko - Arvioinnit)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Huom. Tämän sivun ohjeet neuvovat vanhan Moodle-version käytössä. Uusin versio tästä ohjesivusta löytyy todennäköisesti täältä: Kurssilla annetut arvioinnit (Asetukset-lohko - Arvioinnit).


Moodle 2.8

Yleistä

Arvioinnit (arviointikirja, opintokirja muissa oppimisympäristöissä) on opettajan työkalu arviointien hallitsemiseen Moodlessa. Yksittäisten aktiviteettien suhteesta Arvioinnit-näkymään on olemassa erillinen ohjesivunsa.

m28 asetukset arvioinnit.png

  • Opettajat pääsevät Arvioinnit-näkymään kurssialueen Asetukset-lohkon kohdasta Arvioinnit.
  • Opiskelijat pääsevät myös arviointeihin, mutta heille näkyy kullekin vain omat arvosanansa, ja nekin vain silloin jos opettaja ei ole piilottanut niitä.

Arvioinnit-näkymä sisältää useita välilehtiä ja alanäkymiä, joista tällä ohjesivulla esitellään keskeisimmät.

m28 arvioinnit arvosanojen hallinta.png

Näkymä

Näkymä-välilehti kokoaa koko kurssin arvioinnit arviointikirjaksi. Näkymässä opettaja voi tarkastella ja myös tarvittaessa muokata arvosanoja ja kommentteja.

Arvioijan raportti-sivulla voi tarkastella opiskelijoiden saamia arvosanoja taulukkolaskentaohjelmatyyppisessä käyttöliittymässä. Arvosanoja pääsee muokkaamaan, kun vaihtaa näkymän muokkaustilaan oikean ylänurkan painikkeesta. Soluihin voi tällöin myös syöttää suoraan uuden arvosanan (huom. näin toimimalla arvosana on ns. ylitetty, eikä sitä voi enää ko. aktiviteetin kautta vaihtaa).

Arviointiraportt117309660.png

Myös sanallista palautetta voi kirjoittaa muokkaustilassa. Muokatut palautteet ja arvosanat astuvat voimaan, kun on klikannut sivun alareunan Päivitä-painiketta. Jos muokkaat arvosanoja arvioinneissa, et voi enää vaihtaa arvosanaa tai antaa palautetta aktiviteetin kautta! Arvioinnin antaminen arviointikirjassa siis lukitsee arvioinnin aktiviteetin arviointitoimintojen puolella. Arvosanoja kannattaa muokata Näkymä-välilehdellä vasta, kun pääosa arvioinnista on tehty, tai jos aikoo tehdä kaiken arvostelun Näkymä-välilehdellä.

  • Arvioijan raportti -sivulla voi tarkastella opiskelijoiden saamia arvosanoja taulukkomuodossa.
  • Tavoitteiden raportti -sivulla pääsee tarkastelemaan yhteenvetoja oppimistavoitteista.
  • Arvosanahistoria- sivulla voi selata arvosanoja eri käyttäjille
  • Yksittäinen näkymä -sivulla voi selata yksittäisten aktiviteettien tietoja
  • Käyttäjän raportti -sivulla voi selata yksittäisten käyttäjien arvosanoja.

Kategoriat ja kohteet

Tällä välilehdellä pääsee muokkaamaan kurssin arvostelulogiikkaa. Huomaa, että kun Näkymä-välilehdellä arvostelukohteet ovat sarakkeissa, Kategoriat ja kohteet -välilehdellä ne ovat riveillä.

Kategoria117309662.png

Arvostelukohteita voi ryhmitellä erilaisiin kategorioihin lisäämällä kurssialueelle kategorioita alareunan painikkeen avulla. Arviointinäkymään voi lisätä myös omia arvostelusarakkeita alareunan Lisää arviointikohde -painikkella. Lisää tavoitesarake -painike lisää arviointeihin sarakkeen, joka on linkitetty olemassaolevaan oppimistavoitteeseen.

Tapahtumat-sarakkeesta kohdasta muokkaa pääset arviointikohteen asetuksiin, jossa voi mm. säätää arvosanan painotuskerrointa ja arviointityyppiä. Piilota-ikoni ei tässä yhteydessä piilota itse aktiviteettia opiskelijoilta, vaan ainoastaan sen arvosanan.

Asteikot

Jos Moodlen tarjoamat oletusasteikot eivät riitä, voi uusia asteikkoja luoda itse Asteikot-näkymässä, "Lisää uusi asteikko" -painikkeesta. Asteikko-kenttään syötetään oman asteikon mahdolliset arvot matalimmasta korkeimpaan pilkuilla eroteltuina, esimerkiksi näin: täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä.

Asteikko voi Moodlessa olla myös yksiportainen esimerkiksi "Tykkää" tai "Erityisen hyvä kommentti", jos esimerkiksi keskustelualueella halutaan hyödyntää tykkäystyyppistä vertaisarviointia. Tällöin muista myös antaa opiskelijoillesi oikeus arvioida toistensa viestejä.

Useimiissa tapauksissa kannattaa hyödyntää Moodlen ja oman organisaatiosi tarjoamia vakioasteikoita, sillä itse luodut asteikot voivat toimia arvaamattomasti Arvionnit-näkymässä laskettaessa kurssin loppuarvosanaa. Lisätyötä aiheuttaa usein myös se, jos eri tehtävissä käytetään erilaisia asteikoita. Tällöin ole erityisen huolellinen loppuarvosanan ja arvioinnin näytön kanssa ennenkuin julkaiset arvioinnit opiskelijoille.

Jos opettaja haluaa luoda ns. nominaaliasteikon (esim. "Mielenkiintoinen, epäolennainen, näkemyksellinen"), tulee huomioida että Moodle käsittelee kaikkia asteikkoja suhdeasteikkoina. Tässä esimerkissä arvostelematon suoritus saisi Moodlen logiikalla arvon 0, "mielenkiintoinen" saisi arvon 1, "epäolennainen" arvon 2, ja "näkemyksellinen" arvon 3.

Omia asteikkoja kannattaa siis luoda ainoastaan silloin, jos niistä ei oletuksena lasketa tilastollisia tunnuslukuja kuten keskiarvoa. Omat asteikot ovat hyödyllisimmillään käytettäessä niitä yhdessä tavoitteiden kanssa. Arviointimahdollisuudet -sivulla on lisäohjeita asteikon valintaan yksittäisissä aktiviteeteissa.

#Tavoitteet

Tavoitteet (tai oppimistavoitteet) ovat kuvauksia siitä, mitä opiskelijan opetetaan tietävän tai pystymään tekemään saatuaan loppuun jonkin aktiviteetin tai koko kurssiin. Yksittäinen aktiviteetti saattaa olla osa useampaa oppimistavoitetta, ja aktiviteetin suorituksen voi arvostella erikseen jokaisen tavoitteen näkökulmasta. Arviointien kannalta tavoitteet ovat kuin mitkä tahansa muutkin arvosanat, paitsi että ne voidaan kytkeä osaksi useampaa aktiviteettia. Samanlainen tavoitesarake voi siis esiintyä arvioinneissa useampaan kertaan. Kun aktiviteetteja arvostellaan, se tulisi arvostella erikseen aktiviteettina, sekä jokaisen oppimistavoitteen näkökulmasta erikseen.

Tavoitteet/Muokkaa tavoitteita -näkymästä voidaan kurssille luoda uusia tavoitteita. Tavoitteen luominen tapahtuu samantyyppisesti kuin asteikon lisääminen. Jokaisella tavoitteella tulee olla oma asteikkonsa, ja tämä asteikko ei voi olla numeroasteikko. Saattaa olla siis järkevää luoda oma tavoitteen saavuttamista hyvin kuvaava asteikko. Tavoitteet kytketään aktiviteetteihin aktiviteettien omalla asetussivulla.

Kirjaimet

Moodlessa voi antaa kirjain-arvosanoille myös numeerisen tai sanallisen kuvauksen. Järjestelmän oletuskuvaukset tulevat amerikkalaisesta koulujärjestelmästä (kirjaimet A-F), mutta tilalle voi vaihtaa esimerkiksi Erinomainen-Hylätty- asteikon kuvaukset. Välilehden Kirjaimet alta löytyvällä asetussivulla "Muokkaa" voi prosenttirajoja ja kuvauksia muuttaa haluamikseen. Alla olevassa esimerkissä kirjainarvosanat on vaihdettu vastaamaan 0-5 asteikkoa niin, että alle puolet pisteistä saaneiden tulos hylätään kokonaan (=0).

m28 arvioinnit kirjaimet.png

Sanalliset kuvaukset kytketään päälle halutuissa arvosanasarakkeissa menemällä arvioinneissa "Kategoriat ja kohteet" -näkymään, valitsemalla siellä haluamansa arviointikohteen kohdalla "Muokkaa" > "Muokkaa asetuksia", ja vaihtamalla kohdan "Arvioinnin näyttö" arvoksi jonkun Kirjain-vaihtoehdon.

m28 arvioinnit kk muokkaa.png

Esimerkiksi "Kirjain (todellinen)" näyttäisi arviointikohteen kohdalla ensin arvosanan sanallisen kuvauksen ja tämän perässä suluissa numeroarvosanan.

m28 arvioinnit arvioinnin näyttö.png

Tuo

Tuo-toiminnolla voi ladata arviointitietoja Moodleen esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmasta. Tiedoston tulee kuitenkin olla täsmälleen oikeassa muodossa, jotta tuonti onnistuu. Tavallisimmin Tuo-toimintoa käytetään tiedoston kanssa, joka on ensin ladattu Moodlesta Vie-toiminnolla ja muokattu taulukkolaskentaohjelmassa. Tuo-toiminto on tarkoitettu vain kokeneille käyttäjille. Ks. lisätietoja Moodlen englanninkielisestä dokumentaatiosta.

Vie

Vie-toiminnolla voi ladata kurssin arviointitiedot omalle koneelleen esimerkiksi arkistointia varten. Jos käytät Microsoft Officea, huomaa vaihtaa näkymävaihtoehdoksi Excel-taulukko ennen kuin aloitat viennin. Oletusarvoisesti vienti luo OpenDocument-taulukon OpenOfficea varten. Esikatsele rivejä -kenttä tarkoittaa, että kun aloitat viennin Lähetä-painikkeella, Moodle näyttää esikatselun lopullisesta vientitaulukosta ennen viennin aloittamista.

Huomaa

  1. Työpaja -aktiviteetista arviointikirjaan ja siten Exceliin päätyvät vain kunkin opiskelijan saamat loppuarvosanat määrittelemäsi laskutoimituksen (esim keskiarvo) perusteella, ei siis jokainen saatu arvosana. Ainoa paikka, josta voit tarkastella kaikkia annettuja arvosanoja, on Työpaja-aktiviteetin oma arvosananäkymä. Sieltä voit tarvittaessa leikkaa-liimaamalla tuoda arvosanat Exceliin.
  2. Jos käytät laskukaavoja loppuarvosanan laskemiseen, tarkista ennen vientiä, että laskukaava on oikeellinen eli toimiva! Jos kaavassa on ristikkomerkkejä (##), kaava on rikki ja sen vienti Exceliin ei onnistu; lopputuloksena on tyhjä tiedosto. Korjaa ensin kaava ja vie arvioinnit vasta sitten. Poista kaavasta ristikkomerkit ja niiden välinen teksti (esim. ##gi122344455##) ja tallenna kaava.


Usein kysyttyjä kysymyksiä arvioinnista

Miksi arviointikirjan laskukaavat eivät toimi?
Miten piilotan kurssin loppuarvosanan opiskelijoilta?
Miksi en saa ladattua tiedostoa Moodleen?
Miten lasken kurssin loppuarvosanan?
Miten omat asteikot toimivat?
Miksi arviointikirjan vienti Exceliin tekee tyhjän tiedoston?
Miten arvioin wikiin tehdyt tuotokset ja annan niistä palautetta?