Restaurar un curs

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Els cursos es poden restaurar amb una còpia de seguretat feta pel Moodle. Les còpies de seguretat dels cursos s'emmagatzemen a la carpeta fitxers del menú Administració. Hi ha un enllaç al costat de totes les còpies de seguretat que diu Restaura Restaura. Cada versió del Moodle té el seu propi procés per a restaurar. En general una còpia de seguretat por ser restaurada de diverses maneres. Pot:

  • Copiar sobre les dades en qualsevol curs, o
  • Afegir la còpia de seguretat en qualsevol curs, o
  • Crear un nou curs que és duplicat
  • Ofereix l'opció d'incloure dades d'estudiants i/o fitxers de curs.

El procés de fer còpies de seguretat i restaurar és una manera de moure o copiar cursos d'un Moodle a l'altre.

Moodle1.6 Des de la versió 1.6 s'ofereixen més opcions per fer còpies de seguretat i retaurar. A Backup restore hi ha una descripció més detallada sobre el procés de la versió 1.6. És possible fer copies de seguretat i /o restaurar recursos i activitats de cursos específics. Per exemple, un professor pot fer una còpia de seguretat d'un curs senser, llavors restaurar només una la lliçó 1 amb les dades dels estudiants, la lliçó 4 sense les dades dels estudiants i un fòrum amb les dades dels estudiants en un curs nou existent.

El procés selectiu de restaurar és similar al de Importar dades d'un curs.

Veure també