Professors

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Aquesta pàgina mostra la llista de professors assignats per l'administrador del sistema com a professors d'aquest curs professors.gif.

Podeu, com a professors o administradors, utilitzar aquesta pàgina per assignar el títol a cada persona com a "Professor","Tutor", "Assistent", etc. Aquest títol apareixerà en la pàgina del curs i en la llista de participants. Si ho deixeu en blanc s'utilitzarà la paraula escollida en la configuració del curs.

També podeu assignar un ordre d'aparició dels professors (per exemple colocar el professor principal a la capçalera de la llista). Per fer-ho, seleccioneu els números dels respectius menús desplegabes i cliqueu "Desa els canvis". Aquest ordre només determina l'ordre d'aparició dels professors a la llista, no té cap impacte dins el curs.

Un cas especial és quan s'oculta un professor de la llista. En aquest cas el professor no serà visible a les llistes del curs ni a les llistes dels participants. Resteran ocults pels alumnes sempre que no deixin missatges als fòrums, etc.

També podeu decidir que un professor tingui drets d'edició d'un curs mitjançant l'opció apropiada del menú desplegable. Aquells que no tenen dret a editar el curs es poden considerar com a tutors amb les característiques següents:

  1. no poden canviar l'estructura del curs
  2. no poden donar d'alta ni de baixa els alumnes del curs
  3. sí que poden posar qualificacions
  4. sí que poden participar en activitats del curs

Quan estan assignats a un grup només poden portar a terme les tasques 3 i 4 amb el grup en qüestió.