Paràmetres del curs

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

CURS DE CIÈNCIES

Format

formatparametresdecurs.gif

Format

Format setmanal
El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates exactes d'inici i de finalització. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir un termini que es prolongui una mica més, per exemple dues setmanes, i després d'això deixen d'estar disponibles.
Format per temes
Molt semblant al format setmanal, tret que les "setmanes" aquí es diuen "temes". Un "tema" no té límits temporals. No cal especificar dates d'inici o de finalització del curs.
Format social
Aquest format s'organitza al voltant d'un fòrum principal, el fòrum Social, que apareix a la pàgina principal del curs. És útil en situacions més informals. No cal ni que siguin cursos; per exemple, es podria fer servir com a tauler d'anuncis d'un departament.

Per a més informació consulteu la pàgina Format del curs.

Data d'inici del curs

Aquí és on s'especifica la data d'inici del curs.

Si utilitzeu el format setmanal de curs, això aquest paràmetre determinarà les dates que es visualitzen. La primera setmana començarà en la data que poseu aquí.

Aquest paràmetre no afecta els cursos que utilitzen els formats per temes o social.

En tot cas aquest paràmetre sí que afecta la visualització dels registres, que utilitzaran la data d'inici que poseu com la més antiga que es pot veure.

En general, si el vostre curs té una data d'inici real llavors poseu-la aquí independentment del format de curs que esteu utilitzant.


Període d'inscripció

Es tracta de dir si es permeten o no inscripcions en aquest curs. Amb una tercera opció per permetre inscripcions dins d'unes dates determinades. Aquesta opció especifica el número de dies de que un estudiant disposa per matricular-se al curs.

Si no es selecciona la opció, l'estudiant restarà matriculat fins que es doni de baixa manualment, o fins que la funció d'eliminar estudiants no actius entri en funcionament.

Nombre de setmanes o temes

Aquest paràmetre només s'aplica als formats setmanal i de temes.

Mode de grup

El mode de grup pot ser algun d'aquests tres nivells:

Sense grup
No hi ha subgrups, tots els participants són membres d'una sola comunitat
Grups separats
Cada grup veu només dins del seu grup, els altres són invisibles
Grups visibles
Es treballa dins de cada grup, però es poden veure també els altres grups

El mode de grup pot ser definit en dos nivells:

  1. Nivell Curs. El mode grupal definit a nivell de curs ve per defecte per a totes les activitats definides dins del curs.
  2. Nivell Activitat. Toda activitat que suporti grups pot definir el seu propi mode d'agrupació. Si el curs està configurat com "imposa mode de grup" llavors no es tindrà en compte la configuració de cada activitat.

Imposar

Si el mode de grup és "imposat" al nivell del curs, llavors el mode de grup del curs s'aplica a cada activitat del curs. Els paràmetres de grup de les activitats individuals són ignorats.

Això és útil, per exemple, quan es vol configurar un curs per a diverses cohorts completament separades.

Disponibilitat

Aquesta opció permet "ocultar" el curs.

No apareixerà a cap llista de cursos, excepte per als professors del curs i els administradors.

Inclús si els estudiants intenten accedir directament a un curs a través de la URL, se'ls negarà l'accés.


Clau d'inscripció del curs

La clau d'inscripció del curs impedeix que entrin al curs les persones no autoritzades

Si deixeu en blanc aquest camp, aleshores qualsevol persona que tingui un compte d'usuari en aquest Moodle podrà inscriure's al curs simplement entrant-hi.

Si empleneu aquest camp, als estudiants que provin d'entrar PER PRIMERA VEGADA al curs se'ls demanarà que donen aquesta paraula o frase.

La idea és que proporcioneu la clau a les persones autoritzades per mitjà d'un correu privat, per correu postal, per telèfon o verbalment en una classe presencial.

Si aquesta clau s'escampa i algunes persones no autoritzades s'inscriuen al curs, sempre podeu anul·lar la seva inscripció (en la pàgina de perfil de l'usuari) i canviar la clau. Això no afectarà els estudiants ja inscrits, però impedirà que els expulsats tornin a entrar-hi.

Accés a visitants

Teniu l'opció de permetre "visitants" en el vostre curs.

La gent pot entrar com a visitant per mitjà del botó "Entra com a visitant" de la pàgina d'entrada.

Els invitats SEMPRE tenen un nivell d'accés "només de lectura", la qual cosa significa que no poden deixar missatges o enredar el curs als estudiants reals.

Aquesta opció pot ser útil si voleu que un col·lega entri a donar un cop d'ull al vostre treball o també per deixar que els estudiants vegin un curs abans de decidir-se a inscriure-s'hi.

Fixeu-vos que podeu triar dos tipus d'accés per als visitants: amb clau d'inscripció o sense. Si trieu que hagin d'entrar amb la clau, aleshores els visitants l'hauran de teclejar CADA VEGADA que entrin (els estudiants de debò només cal que ho facin la primera vegada). D'aquesta manera podeu limitar quins invitats entren. Però si trieu permetre l'entrada de visitants sense clau, aleshores qualsevol persona podrà entrar directament al vostre curs.

Cost

Si el lloc ha estat configurat per utilitzar un mètode d'inscripció que requereix pagament (com ara el mòdul Paypal), podeu introduir aquí el cost del curs sense símbol de moneda (la moneda es configura en el mòdul d'inscripció). Per exemple: 19,95.

Si el camp de cost és buit, l'opció de pagament no es presenta al usuari i la interfície retrocedeix a altres mètodes d'inscripció (com ara claus o inscripcions manuals).

Si el camp de cost NO és buit, als estudiants que intentin inscriure's se'ls oferirà l'opció de fer un pagament per entrar.

Si A MÉS A MÉS introduïu una clau d'inscripció en els paràmetres del curs, els estudiants també tindran l'opció d'inscriure's utilitzant una clau. Això és útil si teniu alhora estudiants que han de pagar i estudiants que no han de pagar.

Temes ocults

Aquesta opció us permet decidir com veuran els estudiants les seccions ocultes del vostre curs.

Per defecte es mostra una petita àrea (en forma reduïda, generalment en gris) que indica on és la secció oculta, però no es poden veure les activitats o els text ocults. Això és útil particularment en el format setmanal, perquè així queda clar quines setmanes hi ha curs i quines no.

Si ho preferiu poden restar completament ocultes, de manera que els estudiants no sàpiguen ni tan sols que existeixen aquestes seccions.

Notícies per mostrar

En els formats de curs "setmanal" i per "temes" apareix un fòrum especial anomenat "Notícies". És un bon lloc per publicar els avisos que hagin de veure tots els estudiants. Per defecte tots els estudiants estan subscrits a aquest fòrum i reben els avisos per correu electrònic.

Aquest paràmetre determina quants ítems apareixen a la pàgina inicial del curs, en un quadre de notícies a la banda dreta.

Si poseu "0 notícies" aleshores no apareixerà el quadre de notícies.

Mostra les qualificacions

Moltes activitats poden ser qualificades.

Per defecte, els resultats de totes les qualificacions del curs es poden veure a la pàgina de Qualificacions, disponible des de la pàgina principal del curs.

Si el professor no vol fer servir qualificacions en el seu curs, o vol ocultar les qualificacions als estudiants, pot inhabilitar la visualització de les qualificacions en els Paràmetres del configuració del curs. Això no impedeix qualificar cada activitat, simplement inhabilita la la visualització dels resultats pels estudiants.

Mostra informes de activitat

Hi ha informes d'activitat de cada participant que mostren la seva activitat dins del curs. Aquests informes inclouen tant una llista de les seves aportacions com uns registres d'accés detallats.

Els professors sempre tenen accés a aquests informes per mitjà d'un botó visible a la pàgina del perfil de cada usuari.

El professor pot controlar l'accés de l'estudiant als seus informes per mitjà d'un paràmetre del curs. En alguns cursos, aquests informes poden ser una eina útil perquè l'estudiant reflexioni sobre la seva implicació i la seva imatge en l'entorn virtual, mentre que en altres cursos pot resultar innecessari.

Un altre motiu per a desactivar aquesta opció és que la generació de l'informe pot carregar una mica el servidor. En classes grans per tant pot ser més eficient desactivar-lo.

Mida màxima de càrrega

Aquest paràmetre defineix la mida màxima dels fitxers que poden penjar els estudiants en aquest curs (l'administrador defineix un límit màxim vàlid per a tot el lloc).

És possible posar límits inferiors dins dels diversos mòduls d'activitats.

Paraula per Professor/Professors/Estudiant/Estudiants

Podeu canviar les paraules per denominar-los en el curs.

Imposa idioma

Si imposa l'idioma, tot el curs es mostrarà en l'idioma triat.

¿Aquest és un metacurs?

Els Metacursos són cursos subordinats. Activar aquesta opció significa que aquest curs es pot utilitzar com una àrea comuna per possibilitar que els participants de certs cursos específics interactuen entre ells.

Un metacurs es pot utilitzar per agrupar cursos relacionats; per exemple matèries o cursos relacionats que són part d'una qualificació final única.

Es pot afegir participants en el bloc d'administració del metacurs.