Qualificacions

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Moodle1.9

Nota: Aquesta pàgina, junt amb les pàgines llistades en el bloc de la dreta, descriuen el butlletí de qualificacions a partir de Moodle 1.9. Per a documentació sobre el butlletí de qualificacions anterior a Moodle 1.9 vegeu Qualificacions pre-1.9.

Introducció

Els conceptes de qualificacions i de butlletí de qualificacions s'han revisat completament en Moodle 1.9. Encara que aquestes paraules s'han emprat en versions prèvies, aquí es documenten diferències importants per tal d'evitar malentesos.

Les dues idees centrals per a qualificar en Moodle 1.9 són:

  1. Les qualificacions són puntuacions atribuïdes als participants en un curs Moodle
  2. El butlletí de qualificacions és un repositori d'aquestes qualificacions: els mòduls fiquen en ell les seves qualificacions, però el butlletí de qualificacions no torna res als mòduls

Els tres blocs que composen el Butlletí de qualificacions en Moodle 1.9 són:

Com a vista general:

  • Una categoria de qualificació agrupa elements de qualificació i té paràmetres que afecten aquests elements de qualificació
  • Un element de qualificació emmagatzema una qualificació per a cada participant del curs i té paràmetres que afecten aquestes qualificacions
  • Una qualificació té paràmetres que afecten a com es mostra als usuaris, així com les funcions de tancament i ocultació.

Les qualificacions poden ser calculades, agregades i mostrades de diverses formes, molts dels paràmetres s'han dissenyat per a ajustar-se a les necessitats d'una gran varietat d'organitzacions.

Moltes activitats en Moodle, com ara tasques, fòrums i qüestionaris poden qualificar-se. Les qualificacions poden tenir valors numèrics o paraules/frases d'una escala.

Les qualificacions també poden utilitzar-se com a competències i com a text arbirtrari atribuït a cada participant en un curs.

Qualificacions posades pels mòduls

Quan els mòduls d'activitat produeixen qualificacions utilitzen l'API pública del butlletí de qualificacions per a ficar (o enviar) les seves qualificacions al butlletí de qualificacions. Aquestes qualificacions s'emmagatzemen en taules de la base de dades que són independents dels mòduls. Les qualificacions romanen encara en les taules de la base de dades del mòdul i el butlletí de qualificacions mai no accedirà ni modificarà les qualificacions originals.

El butlletí de qualificacions, tanmateix, proporciona als administradors i al professorat eines per a canviar les maneres en què es calculen, s'agreguen i es mostren les qualificacions, així com recursos per a canviar les qualificacions manualment (una edició manual d'una qualificació automàticament tanca la qualificació en el butlletí de qualificacions, d'aquesta manera el mòdul que originalment va crear la qualificació no podrà actualitzar més la qualificació en el butlletí de qualificacions fins que es desbloqui la qualificació).

Paràmetres que afecten a les qualificacions

Essent la unitat més menuda en el butlletí de qualificacions, a la qualificació li afecten molts paràmetres a diferents nivells. Aquí teniu una llista dels nivells, en ordre jeràrquic:


Competències

Les competències són descripcions específiques de què s'espera que pugui fer o comprendre un estudiant a la fi d'una activitat o d'un curs. Una activitat pot tenir més d'una competència i cadascuna pot tenir una qualificació (normalment en base a una escala)

Informes del butlletí de qualificacions

El butlletí de qualificacions inclou una varietat d'informes, disponibles mitjançant l'enllaç de qualificacions en cada Bloc de administració:

Organització de les qualificacions

El professorat pot organitzar les qualificacions en categories de qualificació, importar o exportar qualificacions i fer càlculs de les qualificacions.

Es poden establir símbols que representen intervals de qualificació en forma de lletres de qualificació.

Els administradors poden controlar l'aparença del butlletí de qualificacions a nivell de lloc ajustant els paràmetres disponibles a través de l'enllaç de les qualificacions en el bloc d'administració del lloc:

Vegeu també