Elements de qualificació

De MoodleDocs
(S'ha redirigit des de: grade/edit/tree/item)
Salta a:navegació, cerca

Nota: Pendent de Traduir. Hi ha Voluntaris!?     (altres pàgines pendents)

Moodle1.9

Introducció

Les tres unitats bàsiques que composen el Butlletí de qualificacions en Moodle 1.9 són:

 1. La categoria de qualificació
 2. L'element de qualificació
 3. La qualificació

Un element de qualificació és una unitat de mesura mitjançant la qual es qualifiquen els participants d'un curs (p.ex. 'posant-los nota'). Així doncs, un element de qualificació és un contenidor per a les qualificacions i un conjunt de paràmetres aplicats a aquestes qualificacions. Els paràmetres afecten al càlcul i a la visualització de les qualificacions en els informes i exportacions del butlletí de qualificacions.


Els elements de qualificació es representen com a columnes en l'informe del qualificador.

Els elements de qualificació poden referir-se a activitats del curs (p. ex. un qüestionari, una tasca, etc.), competències o fins i tot qualificacions manuals. A continuació hi ha una visió general de cada tipus.

Elements de qualificació basats en activitats

Editing a grade item

Els mòduls que inclouen un formulari de qualificació utilitzen l'Gradebook API per a generar un element de qualificació associat i comunicar les seves qualificacions al butlletí de qualificacions. L'element de qualificació generat pot editar-se posteriorment des de la interfície del butlletí de qualificacions (Curs > Qualificacions > Edita > Categories i elements > Edita l'element de qualificació (icona de la mà amb el llapis)), com es veu en la captura de pantalla a la dreta, però diversos paràmetres es trobaran 'congelats' i només es podran canviar des de la interfície del mòdul d'activitat. Aquests estan llistats i explicats baix en la secció d'elements de qualificació manual.

Aquí hi ha una llista dels paràmetres que es poden editar per a un element de qualificació basat en una activitat.

 • Informació de l'element: Informació general sobre l'element de qualificació. Opcional.
 • Qualificació per a aprovar: El valor de qualificació que cal per a aprovar l'element de qualificació.
 • Tipus de visualització de la qualificació: Vegeu el document sobre els tipus de visualització de les qualificacions Grade display type doc
 • Xifres decimals globals: Especifica el nombre de xifres decimals que es mostren en cada qualificació. No té cap efecte sobre el càlcul de les qualificacions, que es calculen amb una precisió de 5 llocs decimals.
 • Multiplicador: Factor pel qual es multiplicaran totes les qualificacions de l'element de qualificació.
 • Compensació: Nombre que s'afegirà a cada qualificació per a aquest element de qualificació, després que s'apliqui el multiplicador. Pot ser un nombre negatiu.
 • Oculta: Si l'element de qualificació s'hauria d'amagar a l'estudiantat
 • Oculta fins: Una data opcional després de la qual l'element de qualificació no s'amagarà més (p.ex. una data de llançament de les qualificacions)
 • Tancat: Si es tanca o no l'element de qualificació. Un element de qualificació tancat no accepta canvis dels seus paràmetres ni qualificacions del seu mòdul associat.
 • Tancat després de: Una data després de la qual el tancament es farà efectiu, normalment després de la data de llançament de les qualificacions.

Elements de competències per a la qualificació

Editing a grade outcome item

Aquests poden generar-se bé per la creació d'un nou mòdul d'activitat (seleccionant Competències en el formulari de creació del mòdul), o bé per creació manual com els elements de qualificació manuals. Un element de competència de qualificació utilitza una competència de curs com a tipus de qualificació, així doncs la competència ha d'estar disponible a nivell de curs abans que es pugui crear manualment un element de competència de qualificació.

Els elements de competències per a la qualificació es poden enllaçar opcionalment amb un mòdul d'activitat. Passa automàticament quan es genera un element de competència per a la qualificació, per la creació d'un mòdul d'activitat on es triaren competències. En aquest escenari, també es crea i s'anomena després del mòdul d'activitat una categoria de qualificació, i l'element de qualificació i els elements de competències per a la qualificació es creen com a fills d'aquesta categoria.

Els paràmetres del formulari d'edició dels elements de competència per a la qualificació són idèntics als dels elements de qualificació manuals, amb l'afegit de dues característiques més:

 • Competència: La competència de curs representada per aquest element
 • Activitat enllaçada: El mòdul d'activitat opcional al qual s'enllaçarà aquest element.

Elements de qualificació manual

Editing a manual grade item

Aquests elements de qualificació es creen manualment a través de la pàgina "Edita Categories i elements". Quan es fa clic en el botó "Afegeix element de qualificació" apareix el formulari. Aquí hi ha disponibles diverses opcions, les quals normalment les ompli de manera automàtica el mòdul d'activitat creant un element de qualificació basat en l'activitat:

 • Nom de l'element: El nom que es mostra del vostre element de qualificació
 • Número ID: Una cadena de caràcters arbitrària emprada per a referir-se a aquest element de qualificació en fórmules. Si es defineix ha de ser únic.
 • Tipus de qualificació: Hi ha quatre tipus de qualificació diferents. Cap, no hi ha qualificació possible; Valor, un valor numèric; Escala, un element d'una llista; o Text, text arbitrari.
 • Escala: per a triar quina escala s'utilitzarà per a la qualificació, només disponible quan s'ha escollit el tipus de qualificació d'escala de l'opció anterior.
 • Qualificació màxima: La qualificació màxima que pot donar-se (per a les escales, el nombre d'elements en l'escala és - 1)
 • Qualificació mínima: La qualificació mínima que pot donar-se (per a escales, 0)

En canvi, dos dels paràmetres trobats en el formulari per als elements de qualificació basats en activitats estan absents del formulari:

 • Multiplicador
 • Compensació

Vegeu també

 • Paràmetres de l'element de qualificació - per a administradors