Càlcul de qualificacions

De MoodleDocs
(S'ha redirigit des de: grade/edit/tree/calculation)
Salta a:navegació, cerca

Moodle1.9

Un càlcul de qualificacions és una fórmula emprada per a determinar les qualificacions, basada (opcionalment) en altres elements de qualificació. Fixeu-vos que no és el mateix que el Tipus de pregunta calculada.

Habilita els càlculs

"Show Calculations" Icona "Mostra càlculs"
Símbol menut de la calculadora

Per tal d'habilitar els càlculs del vostre butlletí de qualificacions:

 1. Identifiqueu-vos com a professorat o un altre usuari amb permisos d'edició de les qualificacions.
 2. Aneu al curs.
 3. Feu clic en "Qualificacions" en el bloc d'Administració.
 4. Feu clic en el botó "Activa edició" al cantó superior dret.
 5. Feu clic en l'enllaç "Mostra càlculs" en la part superior central.
 6. Feu clic en el símbol menut de la calculadora sota la columna del Total del curs que us portarà a la pàgina dels càlculs.

Assignació de números ID

Els números ID són similars als àlies per a cada element de qualificació. En un càlcul, en comptes de referir-vos a un nom de tasca complet, podeu substituir-lo pel seu número ID que resulta prou més senzill. Penseu per exemple que 143 es substitueix per X i després s'utilitza X per a diversos problemes matemàtics.

Els números ID estan en la part inferior de la pàgina. Utilitzeu números o variables simples de recordar com ara, 1, X o Tasca1. Recordeu-vos de fer clic en "Afegeix números ID"!

Comprensió de les funcions de càlcul

Feu clic en l'interrogant amb fons groc al costat de la paraula "Càlcul". Això us portarà a una finestra emergent on s'expliquen les diverses funcions que poden emprar-se en els càlculs i com usar-les.

Cada càlcul ha de començar amb un signe d'igual (=). A continuació hi ha una llista de les funcions suportades pel càlcul. El caràcter de la coma (,) s'utilitza per a separar arguments dins dels parèntesis d'una funció. També es pot emprar la coma per a separar diferents funcions.

 • average([[item1]], [[item2]]...): Retorna la mitjana d'una mostra.
 • max([[item1]], [[item2]]...): Retorna el valor màxim d'una llista d'arguments
 • min([[item1]], [[item2]]...): Retorna el valor mínim d'una llista d'arguments
 • mod(dividend, divisor): Calcula la resta d'una divisió
 • pi(): Retorna el valor del número Pi
 • power(base, power): Eleva un número a la potència d'un altre
 • round(number, count): Arrodoneix un número amb una exactitud predefinida
 • sum([[item1]], [[item2]]...): Retorna la suma de tots els arguments

També suporta una quantitat de funcions matemàtiques:

 • sin
 • sinh
 • arcsin
 • asin
 • arcsinh
 • asinh
 • cos
 • cosh
 • arccos
 • acos
 • arccosh
 • acosh
 • tan
 • tanh
 • arctan
 • atan
 • arctanh
 • atanh
 • sqrt
 • abs
 • ln
 • log
 • exp

Construcció del càlcul

Càlcul d'exemple

Torneu a la pàgina de càlculs, comenceu teclejant les diverses funcions i els números ID triats per al vostre càlcul.

 1. Comenceu amb el signe d'igual (=)
 2. Trieu una funció. Exemple: =sum()
 3. Connecteu (?) els vostres números ID tancats entre dos claudàtors. Exemple: =sum([[item1]][[item2]][[item3]])
 4. Separeu cada número ID amb una coma. Exemple: =sum([[item1]],[[item2]],[[item3]])
 5. Feu clic en el botó "Desa els canvis"

Càlculs quan l'idioma de l'usuari no és l'anglès

Les fórmules de càlcul utilitzen decimals i separadors de llistes tal i com estan definides en el paquet d'idioma.

El separador decimal (un símbol emprat per a marcar el límit entre les parts enteres i les fraccionals d'un número decimal) és un punt (.) en anglès. En altres llengües pot ser una coma (,), com ara en català i en espanyol.

El separador de llista (un símbol emprat per a separar una llista de números ID entre claudàtors) és una coma (,) en anglès. En altres llengües pot ser un punt i coma (;), com ara en català i en espanyol.

Vegeu també