Edició de les qualificacions

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

En l'informe del qualificador, en mode d'edició, els usuaris amb els permisos adequats poden editar qualificacions individuals. A continuació teniu una explicació dels diversos paràmetres i els seus efectes en les qualificacions.

Descripció general

Fitxer:grade edit.png
Editing a grade

Aquest formulari té una sèrie de camps que es troben 'congelats': no poden canviar-se excepte sota certes condicions:

  • Usuari: El nom de la persona del curs a qui s'atribueix la qualificació
  • Nom de l'element: El nom de l'element de qualificació al qual pertany la qualificació
  • Qualificació final: El valor de qualificació després que tots els càlculs s'hagin realitzat. Pot editar-se si la qualificació fou crear manualment.

Paràmetres editables

Overridden

Quan està activa, la casella "overridden" evita qualsevol intent futur d'ajustar automàticament el valor de la qualificació. Aquesta marca la defineix sovint internament el butlletí de qualificacions, però pot activar-se i desactivar-se manualment emprant aquest element del formulari.

Heu de distingir-la de la marca "Tancada", la qual només evita que els mòduls canviïn el valor de la qualificació. Amb "overridden", ni tan sols els càlculs i les agregacions del butlletí de qualificacions tenen efecte en aquesta qualificació.

Exclosa

Quan està activa, evita que aquesta qualificació sigui inclosa en cap agregació.

Oculta

Si està marcada, la qualificació apareixerà com un guió (-) a qualsevol usuari que no tingui permisos per a visualitzar les qualificacions. Normalment es refereix a l'estudiantat.

Oculta fins

S'utilitza en comptes de la casella "Oculta" quan es desitja amagar fins a una data determinada, després de la qual es revelarà la qualificació.

Tancada

Si es troba marcada, la qualificació ignorarà les actualitzacions des del mòdul.

Tancada després

S'utilitza en comptes de la casella "Tancada" quan es desitja tancar només després d'una data concreta. Aquesta data normalment és la mateixa data que "Oculta fins", o un poc anterior (donant l'oportunitat al professorat de revisar les qualificacions abans de fer-les públiques).

Retroacció

Els comentaris del qualificador sobre la qualificació.

Format

El format que s'aplicarà a la retroacció una vegada mostrada.

Vegeu també