Muutokset tentittyyn tenttiin

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Ole erittäin varovainen, ennen kuin teet muutoksia tentittyyn tenttiin. Kysy neuvoja organisaatiosi Moodle-tuelta, jos olet epävarma muutosten tekemisestä. Perusperiaate on, että jos muutat tentin kysymystä sen asetuksista, muutokset tallentuvat samalla kysymyspankkiin. Tarkista, onko kysymys tentitty edellisissä tenteissä, sillä niihin tallentuvat samat muutokset. Jos muutokset ovat perusteltuja, ota kurssialueesta varmuuden vuoksi varmuuskopio ennen kuin teet muutoksia. Mene kurssin pääsivulla hammasratas-toimintavalikkoon, joka löytyy oikeasta yläkulmasta ja valitse Varmuuskopiointi. Valitse tentti ja tee varmuuskopio. Tee muutokset tenttiin vasta kun varmuuskopio on valmis.

Esimerkkejä muutoksista ja toimenpiteet:

Monivalintakysymyksen oikeaan vaihtoehtoon on vahingossa tallentunut väärä vaihtoehto, mistä syystä oikein vastannneet opiskelijat eivät ole saaneet pisteitä vastauksestaan. Tarkista ensin opiskelijoiden saamat pisteet kohdasta Tulokset/Suorituskerta. Ota varmuuskopio. Tarkista, onko kysymys tenttitty aikaisemmissa tenteissä ja aiheuttaako vaihtoehdon muuttaminen näiden tenttien arviointeihin muutoksia, miten opiskelijoiden informoidaan muutoksista, jne. Periaatteessa samat muutokset tulisi tehdä kaikkiin tentteihin, joissa kysymys on tentitty ennen muutosta ja kertoa muutoksia opiskelijoille. Jos vaihdat kysymyksen vaihtoehdon, tallenna muutokset. Mene tämän jälkeen tentin Tulokset/Suorituskerta-kohtaan, esikatsele muutokset tarvittaessa ja valitse Arvioi kaikki uudelleen.

m39 arvioi uudelleen.PNG

Alkuperäinen arvosana eli kokonaispisteet pitäisi näkyä yliviivattuna niillä opiskelijoilla, joiden arvosanassa tapahtui muutoksia. Opiskelijoille näkyy vain korjattu pistemäärä.

m39 yliviivaus.PNG


Opiskelijoilta tuli palautetta, että tenttikysymystä ei ymmärretty, mistä syystä osa jätti vastaamatta kysymykseen. Kysymys kannattaa nollata tentistä, ettei tenttijöitä kohdella epätasavertaisesti. Kysymystä ei voi siis poistaa tentitystä tentistä. Mene tenttiin Muokkaa tenttiä -kohtaan. Valitse kysymys ja muuta pisteet kynää klikkaamalla.

m39 pisteet.PNG

Muuta nollaksi ja tallenna muutokset Enter-toiminnolla.

Muista muuttaa tämän jälkeen tentin arviointimaksimi vastamaan tentin muuttuneita yhteispisteitä. Tarkista tämän jälkeen Tulokset/Suorituskerta-kohdasta, että arvosana muuttui, samoin tentin arviointimaksimi. Jos muutokset eivät ole tallentuneet, paina Arvioi kaikki uudelleen Pistemuutos tallentui vain tenttiin, ei kysymyksen pisteisiin kysymyspankissa. Kysymys kannattaa kysymyspankissa siirtää roskakoriin ja tehdä kysymyksestä kopio, tallentaa se uudella nimellä, ettei sama tilanne toistu.


Tentin kysymyksen muokkaaminen uudeksi kysymykseksi tai selkeämmäksi. Älä muokkaa kysymystä, kun se tentitty, sillä muutokset tallentuvat myös kaikkiin tentittyihin tentteihin. Tee kysymyspankissa kysymyksestä kopio, nimeä se uudelleen, muokkaa ja tallenna uutena kysymyksenä. Voit siirtää alkuperäisen kysymyksen roskakoriin. Näin se ei enää ole aktiivinen, mutta säilyy tenteissä, jossa sitä on käytetty.