Tentin raportit

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tentin raportit

Mikäli opettaja haluaa Moodlessa tarkastella tentin raportteja esimerkiksi kysymyskohtaisia tunnuslukuja, löytyy oikea paikka avaamalla tentti ja valitsemalla Tulokset-välilehden Arvosanat-valikosta "Tilastot".

M401tentti tilastot1.png

Tentin tilastoissa näytetään ensin tentin yleiset tilastotiedot (riippuen hiukan tentin ominaisuuksista) ja sen alla tarkempi rakenneanalyysi kysymyskohtaisesti.

Tentin tiedot

 • Tentin nimi
 • Kurssin nimi
 • Arvioitujen ensimmäisten suorituskertojen määrä
 • Arvioitujen suorituskertojen kokonaismäärä
 • Ensimmäisten suorituskertojen arvosanojen keskiarvo
 • Kaikkien suorituskertojen arvosanojen keskiarvo
 • Viimeisimpien suorituskertojen keskiarvo
 • Korkeimpien suorituskertojen keskiarvo
 • Arvosanan mediaani
 • Keskihajonta
 • Pisteiden jakaantumisen vinous
 • Pisteiden jakaantumisen kurtoosi
 • Sisäisen johdonmukaisuuden kerroin
 • Virheellinen suhde
 • Keskivirhe

Tentin rakenneanalyysi

Rakenneanalyysista näet esimerkiksi kuinka moni opiskelija on valinnut tietyn vaihtoehdon oikein (%). Tämä on hyödyllinen toiminto opettajalle, joka haluaa analysoida yksittäisten tenttikysymysten vaikeusastetta.

Rakenneanalyysissa näytetään seuraavat arvot kullekin tenttikysymykselle:

 • Kysymyksen numero (sijainti tentissä=
 • Kysymyksen tyyppi (monivalinta, epätosi, lyhytvastaus...)
 • Kysymyksen esikatselu (voit tarkistaa, mikä kysymyksen teksti tarkemmin on)
 • Kysymyksen muokkaustila (voit tarkistaa kysymyksen ja vastausvaihtoehtojen asetukset)
 • Kysymyksen nimi (ei näy opiskelijalle)
 • Kysymyksen suorituskerrat (kuinka moni opiskelija on vastannut kysymykseen tentissä=
 • Facility-indeksi (kuinka moni opiskelija on vastannut kysymykseen oikein %)
 • Keskihajonta (arvojen vaihteluväli - kuinka kaukana opiskelijoiden vastaukset ovat keskimäärin vastausten keskiarvosta)
 • Satunnaisen arvauksen pisteet
 • Tarkoitettu paino
 • Painokerroin
 • Diskriminointi-indeksi
 • Diskriminoinnin tehokkuus

Esimerkiksi Facility-indeksi tarkoittaa niiden "opiskelijoiden määrää, jotka ovat vastanneet ko. kysymykseen tentissä oikein". Indeksillä voidaan siis suoraan arvioida kysymyksen vaikeutta:

 • 5 tai vähemmän -> Erittäin vaikea kysymys tai kysymyksessä on jokin virhe (väärä vaihtoehto merkitty oikeaksi tai kysymyksen sanamuoto epäselvä?)
 • 6-10 -> Hyvin vaikea kysymys
 • 11-20 -> Vaikea kysymys
 • 20-34 -> Melko vaikea kysymys
 • 35-64 -> Sopiva vaikeusaste keskimääräiselle suoritukselle
 • 66-80 -> Melko helppo kysymys
 • 81-89 -> Helppo kysymys
 • 90-94 -> Hyvin helppo kysymys
 • 95-100 -> Erittäin (liian helppo?) kysymys

Satunnaisista kysymyksistä on saatavilla tarkempaa analyysitietoja linkistä "Tarkemmat tiedot".

Arvojen tarkemmat selitykset löydät Moodlen englanninkielisestä ohjedokumentaatiosta.

Tilastojen laskemisen periaatteista Moodlessa on oma selityssivunsa.

Yksittäisen kysymyksen tilastot

Kysymyskohtaiset tilastot näet, kun avaat kysymyksen (klikkaa nimeä) tentin rakenneanalyysissa. Kysymyskohtaisissa tilastoissa näytetään vastausanalyysin lisäksi: Suorituskerrat Facility-indeksi Keskihajonta Satunnaisen arvauksen pisteet Tarkoitettu paino Painokerroin Diskriminointi-indeksi Diskriminoinnin tehokkuus

Arvojen tarkemmat selitykset löydät Moodlen englanninkielisestä ohjedokumentaatiossa.

Käsin arviointi

Ks. Tenttitulosten arviointi