Kysymyspankki

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuunYleistä kysymyspankista

Kurssialueen kysymyspankki on tentti-aktiviteetin kysymysten hallinnointi- ja tallennuspaikka. Kysymyspankki löytyy kurssin valikon Lisää-välilehdeltä.

M401navigaatiovalikko2.png


Mene jatkossakin kysymyspankkiin Moodle-alueen etusivulta, älä tentti-aktiviteetista, näin löydät varmasti kysymykset aina samasta paikasta.

Kysymyspankissa on neljä välilehteä:

 1. Kysymykset: Kaikki kysymykset löytyvät aakkosjärjestyksessä ja kysymyksiä voi luoda ja järjestää eri kategorioihin.
 2. Kategoriat: Luo uusia kysymyskategorioita ja niille tarvittaessa alakategorioita sekä muokkaa olemassa olevia kategorioita. Kysymykset voidaan lisätä suoraan omaan kategoriaansa.
 3. Tuo: Voit tuoda kysymyksiä Moodleen kategorioittain tiedostona.
 4. Vie: Voit tallentaa kysymyspankin tai yksittäisen kategorian kysymykset tiedostoon ja kopioida ne toiselle Moodle-alueelle, tai toiseen Moodle-oppimisympäristöön.

Suositus on, että ensin luodaan kategoria. Kategoriat helpottavat kysymysten hallinnointia. Kategorioiden luonnin jälkeen luodaan kysymykset ja samalla ne lisätään kategoriaan.

Kategoriat

Kategoriat helpottavat tenttikysymysten hallinnointia, varsinkin jos olet luomassa tai tuomassa kurssialueellesi suuren määrän kysymyksiä. Kysymykset kannattaa lajitella erillisiin kategorioihin esim. tietyn tenttikirjan, teeman, kysymyksen vaikeuden tms. mukaan.

kategoriat.png

Uudella kurssialueella on vain yksi kategoria, "Oletus". Uusi kategoria luodaan näin:

 1. Mene Moodle-alueellesi kysymyspankkiin eli valitse kurssin navigaatiovalikon Lisää-välilehdeltä Kysymyspankki ja valitse Kysymykset-alasvetovalikosta Kategoriat.
 2. Klikkaa "Lisää kategoria".
 3. Valitse Moodle-alueen yläkategoria pudotusvalikosta (esim. "Ylin kohteelle Johdatus Moodleen"). Kysymyspankkiin voi rakentaa puumaisen rakenteen hyödyntäen yläkategorioita. Huom! "Ylin kohteelle x" on yläkategoria kaikille Kysymyspankin kysymyksille eikä siihen voi lisätä kysymyksiä, ainoastaan alakategorioita.
 4. Anna kuvaava nimi esim. "Automaattisesti tarkistettavat kysymykset, kirja X". Näin löydät tarvittaessa etsimäsi kysymykset helposti.
 5. Tallenna kategoria klikkaamalla "Lisää kategoria".

Luotuja kategorioita voi siirtää ja niiden nimeä voi muokata luonnin jälkeen. Kategorian voi myös poistaa, jos se ei sisällä kysymyksiä. Jos kategoriassa on kysymyksiä, täytyy ne ensin poistaa tai siirtää toiseen kategoriaan.

Kategorian symbolit: Kategoriasta näet kuinka monta kysymystä kategorioissa on (suluissa oleva luku). Kategorian asetuksia, kuten nimeä pääset muokkaamaan hammasrattaasta. Kategorioita voi siirtää nuolisymboleilla. Nuolisymboleilla voi myös tehdä jostain kategoriasta alakategorian (nuoli oikealle). Voit poistaa tyhjän kategorian roskakoria klikkaamalla.

Miksi kysymykset kannattaa laittaa kategoriaan?

Suositus on luoda aina kategoria, johon kysymykset lisätään.

Kategoriat auttavat kysymysten hallinnoinnissa - näin vältytään kysymyskaaokselta. Kategorioihin voi tarvittaessa rakentaa hierarkioita alakategorioiden avulla.

Jos opettaja haluaa käyttää ns. satunnaisia eli arvottavia kysymyksiä, täytyy kysymyksien olla kategoriassa, josta ne arvotaan opiskelijalle tenttiin vastattavaksi (esim. 100 kysymyksen kategoriasta arvotaan opiskelijalle vastattavaksi sattumanvaraisesti 10 kysymystä). Kategorian, josta halutaan lisätä tenttiin satunnaisia kysymyksiä, tulee sisältää vaikeustasoltaan ja pisteiltään saman tasoisia kysymyksiä. Helpoiten tämä onnistuu kun käytät samaa kysymystyyppiä.

Kategoriat helpottavat kysymysten

 • lisäämistä esim. kysymystyypeittäin, teemoittain tai tentaattoreittain.
 • löytymistä ja niiden uudelleenkäyttöä.
 • yhteiskäyttöä, kun tentaattoreita on useampi.
 • päivittämistä (huom. kysymyksen muuttaminen pankissa tai tentissä päivittää sen kaikkiin tentteihin, myös tentittyihin. Joten tee kysymyksestä uusi kopioimalla se ja arkistoimalla alkuperäinen kysymys roskakori-toiminnolla).
 • siirtämistä/kopioimista kurssien välillä (silloin kuin halutaan kopioida vain osa kysymyksistä toiselle kurssialueelle).

Kysymykset

Kysymyspankin Kysymykset-välilehdellä voit mm. luoda uusia kysymyksiä tai lisätä ne suoraan kategoriaan. Voit myös siirtää kysymyksiä kategoriasta toiseen: valitse kysymykset ja sen jälkeen valitse sivun alalaidasta kategoria ja klikkaa Siirrä kohteeseen.

Uuden kysymyksen luonti

 1. Mene Moodle-alueellesi kysymyspankkiin eli valitse kurssin valikon Lisää-välilehdeltä Kysymyspankki ja valitse nuolivalikosta "Kysymykset" (aukeaa yleensä oletuksena).
 2. Valitse aiemmin luomasi kategoria, johon kysymys lisätään. Voit luoda kysymykset myös suoraan luomaasi kategoriaan. Jos et ole varma, mihin kategoriaan kysymykset kuuluvat, valitse "Oletus kohteelle Kurssin nimi". Voit halutessasi siirtää kysymykset täältä myöhemmin toiseen kategoriaan.
 3. Klikkaa Luo uusi kysymys.
 4. Valitse lisättävä kysymystyyppi ja klikkaa Lisää.
 5. Anna kysymykselle nimi (näkyy vain opettajalla), esim. "Teema Z, kirja Y".
 6. Seuraavat vaiheet riippuvat kysymystyypistä. Tarkempia ohjeita kysymyskohtaisista asetuksista löydät kysymystyyppien esittelyistä Kysymystyypit-sivulta.
 7. Tallenna muutokset.

Kysymysten laatimisen jälkeen kysymykset pitää vielä lisätä tenttiin. Luo tentti-aktiviteetti ja muokkaa tenttiä tai avaa tentti. Liitä kysymykset Tentti-aktiviteettiin avaamalla Kysymykset-välilehti, valitse Lisää ja kysymyspankista. Ks. tarkemmat ohjeet Tentin asetukset -sivulta. M401tentinkysymykset1.png

Kysymysten muokkaus, esikatselu ja kopiointi

Jokaisen kysymysten perässä on Muokkaa-valikko, josta voit

 • muokata kysymystä
 • kopioida kysymyksen esim. uuden kysymyksen pohjaksi. Tämän jälkeen voit muokata kysymyksen nimen ja sisällön uuden kysymyksen mukaiseksi.
 • hallinnoida kysymyksten tunnisteita
 • esikatsella kysymystä
 • tarkastella kysymyksen historiaa mm. versioiden ja viimeisen käytön osalta.
 • poistaa kysymyksen, jos sitä ei ole vielä lisätty tenttiin. Jos kysymys on tentitty, se arkistoituu, joten se löytyy myöhemminkin.
 • viedä yhden kysymyksen kerrallaan Moodlen XML-muotoon: tallenna kysymys koneellesi ja kopioi se halumallesi kurssialueelle ko. kurssin kysymyspankin Tuo-välilehdellä.

HUOM. Älä muokkaa kysymystä, jos se tentitty, sillä muutokset tallentuvat myös kaikkiin tentittyihin tentteihin. Tee kysymyksestä kopio, nimeä se uudelleen, muokkaa ja tallenna se uutena kysymyksenä. Voit siirtää alkuperäisen kysymyksen roskakoriin. Näin se ei enää ole aktiivinen, mutta säilyy tenteissä, jossa sitä on käytetty.

Tuo ja Vie

Kysymyspankin toiminnoilla Tuo ja Vie siirretään tenttikysymyksiä eri Moodle-palvelinten, muiden oppimisympäristöjen välillä tai kategorioittain Moodle-alueita toiselle. Jos kysymyksiä tuodaan toisesta Moodlesta, ne kannattaa tallettaa Moodle XML -muotoon. Tämä työkalu on hyvä myös silloin, jos ei haluta kopioida kuin osa kysymyspankin kysymyksistä toiselle Moodle-alueelle. Yksittäisen kysymyksen voi tallettaa esikatselutilassa XML-muotoon linkistä "Lataa tämä kysymys XML-muodossa" (Moodle 3.6).

Huomaa, että yleensä tätä toimintoa ei tarvita lainkaan, jos opettajalla on opettajaoikeudet sekä kurssialueelle, josta kysymyksiä ollaan tuomassa, että alueelle johon kysymyksiä tuodaan. Tällöin kannattaa käyttää kysymysten siirtämiseen Lisää-välilehden Kurssin uudelleenkäyttö: Tuo-toimintoa. Huomaa, että voit kopioida Moodle-alueelta toiselle pelkän kysymyspankin.

Alla olevassa videossa neuvotaan kaksi tapaa siirtää tenttikysymyksiä Moodle-kurssialueiden välillä:

 1. Kurssialueen Tuo-toiminto, joka kopioi koko kysymyspankin toiselta kurssialueelta.
 2. Kysymyspankin Tuo- ja Vie-toiminnot, jolloin voi siirtää yksittäisen kategorian kaikki kysymykset Moodlen vientitiedoston avulla.
  • Vie-toiminnolla voit viedä tiedostoksi yhden kysymyspankin kysymykset valitsemassasi tiedostomuodossa
  • Tuo-toiminnolla voit tuoda kurssialueelle tallentamasi / toisen tallentaman tiedoston (sama tiedostoformaatti, kuin Vie-toiminnolla tehty), jossa on kysymykset

Ohjevideo Tenttikysymysten siirtäminen kurssialueitten välillä

Tenttikysymysten luonti ja tuonti

Alla olevassa videossa neuvotaan kolme tapaa tuoda tenttikysymyksiä Moodleen:

 1. Käsin lisääminen
 2. Aiken-vientitiedoston käyttö ja
 3. GIFT-vientitiedoston käyttö.

Ohjevideo Tenttikysymysten luonti ja tuonti

Katso myös