Kaksivaiheisen tentin toteuttaminen

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Tentin voi vaiheistaa suoritusten seurannan ja tentin näkyvyyden rajoittamisen avulla. Vaiheistus voi olla tarpeen, jos esim. monivalinnoissa halutaan opiskelijoiden vastaavan peräkkäisjärjestyksessä, mutta tentissä on myös esseekysymyksiä, joiden välillä liikkumista ei ole syytä rajoittaa. Tentti voi myös koostua osista, joiden suoritusaikaa on tenttiajan puitteissa tarve rajoittaa.

Vaihe 1: Kurssin asetusten muuttaminen

Suoritusten seuranta otetaan käyttöön kurssin asetuksissa (oikean ylälaidan hammasratas -> Muokkaa asetuksia -> Suoritusten seuranta -> Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön -> Kyllä

vaiheistus1.PNG

Kun suoritusten seuranta on otettu käyttöön, tulee jokaisen aktiviteetin asetuksiin kohta Opiskelijoiden edistyminen.

Vaihe 2: Tentin ensimmäinen osa

Ensimmäisen tentin asetuksissa kohdassa Opiskelijoiden edistyminen otetaan suoritusten seuranta käyttöön ja määritellään, millä ehdoilla tentti on suoritettu.

vaiheistus2.PNG

Jos tentissä on vain automaattisesti arvioitavia kysymyksiä, voi suorittamiseen vaatia arvosanaa. Automaattisesti arvioitavia kysymystyyppejä ovat kaikki muut paitsi esseekysymykset.

Suorittamiseen voi myös vaatia läpäisyarvosanaa, jos tentin asetuksiin on Arviointi-kohdassa määritelty tentille hyväksymisraja.

vaiheistus3.PNG

Jos tentissä on esseekysymyksiä, suoritusvaihtoehdoksi on valittava kohteen eli tentin avaaminen. Opettajan on arvioitava esseevastaukset, ennen kuin tentistä voi saada arvosanan. Tentin ensimmäisessä osassa olisi syytä olla vain automaattisesti arvioitavia kysymystyyppejä.

vaiheistus4.PNG

Vaihe 3: Tentin toinen osa

Jälkimmäisen tentin asetuksissa rajataan tentin näkyvyys vain ensimmäisen tentin suorittaneille. Rajoitus lisätään kohdassa Rajoita pääsy.


vaiheistus5.PNG

Rajoitustavaksi valitaan Aktiviteetin suoritus

vaiheistus6.PNG

ja edellytetään että tentin ensimmäinen osa on suoritettu.

vaiheistus7.PNG

Näiden toimenpiteiden jälkeen tentit näkyvät opettajalle ja opiskelijalle näin:

vaiheistus8.PNG