Vaihtoehtoiset kysymykset - Kerroin

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Jos haluat tehdä Tentti-aktiviteetilla tentin, joka sisältää vaihtoehtoisia kysymyksiä, käytä kerrointa.

Jos tentti sisältää esim. 5 esseekysymystä, joista vastataan neljään kysymykseen, lisää kysymykset Muokkaa tenttiä -kohdassa > Lisää > kysymyspankista.

Tentin arviointimaksimi ja Pisteet yhteensä (ks. kuva alla) tulee vastata toisiaan (esimerkkitapauksessa 25 pistettä), että tentin kysymysten ja vastausten pisteytys toimii normaalisti.

image.png
Lisää tentin arviointiin arviointikirjassa eli Arvioinnit-kohdassa (vasen lohko) > Asetukset, valitse kyseinen tentti Muokkaa asetuksia -kohdassa: Kerroin. Se löytyy yleensä Näytä lisää -painikkeen alta.

Kerroin.png

Esimerkissä kerroin on 1,25 (eli 25 ÷20 pisteellä).  Älä pyöristä kertoimia, jos jako on esim. 25 ÷ 15 pistettä, vaan lisää desimaalit 1,66666 tarkkuudella.

Tentin yhteydessä opiskelijat näkevät tentin pisteensä max. 20/25 mutta Arvioinnit kohdassa pisteet näkyvät kertoimen toimesta esimerkin kertoimella 1,25 kerrottuna maksimissaan 25/25 pisteenä.