Tentin tulokset

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Tentti-aktiviteetin Tuloksista näytetään opiskelijoille -asetuksilla määrittelet, mitä tietoja (esim. oikeita vastauksia) opiskelijat saavat nähdä tenttiä tehdessään tai tentin tuloksia katsoessaan tentin palautettuaan. Opettajat näkevät koko ajan kaikki opiskelijoiden tenttitiedot.

Opiskelijan tenttinäkymään voit tutustua Opiskelijan Moodle-oppaassa.

Tässä ohjeessa kerrotaan Tuloksista näytetään opiskelijoille -asetusten toimintaperiaatteet Kun tentti on suljettu -tilassa (käytössä ajastetuissa tenteissä, joissa tentin päättymisaika on määritelty Ajastus-asetuksiin):

M401tentintulokset1.png


Nämä periaatteet pätevät myös valinnoissa:

  • Tenttisuorituksen aikana
  • Heti suorituskerran jälkeen (kahden minuutin sisällä kun opiskelija on klikannut Palauta kaikki ja lopeta -painiketta)
  • Myöhemmin, kun tentti on yhä auki (em. kahden minuutin jälkeinen aika, joka ajastetuissa tenteissä päättyy tentin päättymisaikaan).

Kun valittuna on "Suorituskerta": Opiskelija näkee tentin sisältämät kysymykset ja omat vastauksensa klikkaamalla Näytä uudelleen -kohtaa. Opiskelija ei tämän asetuksen perusteella näe, onko hän vastannut oikein vai väärin tai saa tietoonsa pisteitään. Opiskelijan näkymä:

m35.Tuloksista näytetään opiskelijoille. Suorituskerta. Navig. ja ajan kera..PNG

Kun valittuna on "Jos oikein" (myös suorituskerta pitää olla myös valittuna): Opiskelija näkee tenttiin vastaamansa kysymykset ja onko hänen vastauksensa oikein tai väärin klikkaamalla Näytä uudelleen -kohtaa. Sama tieto löytyy myös tentin navigaatiosta, jossa punainen väri indikoi väärää vastausta ja vihreä oikeaa vastausta.

Opiskelijan näkymä (Jos oikein):

m35.Tuloksista näytt. opiskelijoille. Jos oikein. Navig.PNG
Opiskelijan näkymä aukkotehtäväkysymystyypissä, kun valittuna on "Jos oikein". Opiskelija näkee aukkotehtävässä vihreän merkin, kun hän on vastannut kysymykseen oikein ja punaisen rastin, jos väärin.


Kun valittuna on"Pistettä": Opiskelija näkee tentin kokonaispisteet. Valitse vähintään tämä, kun haluat että opiskelija saa tietää tenttinsä yhteispisteet. Jos vain tämä on valittu, opiskelija näkee vain yhteenvetosivun ja Näytä uudelleen -kohta on Ei sallittu. Opiskelijan näkymä:

m35.Tuloksista näytet. opiskelijoille. Pisteet.02.PNG

Kun valittuna on "Erityinen palaute" (suorituskerta pitää olla myös valittuna, yleensä myös Jos oikein): Opiskelija näkee monivalintakysymyksen palautteen klikkaamalla Näytä uudelleen -kohtaa. Tämä edellyttää, että tentaattori on lisännyt palautteen kysymykseen Palaute-kenttään. Erityinen palaute -valinta näyttää myös opettajan opiskelijalle kirjoittaman palautteen esseekysymystyypissä. Opiskelijan näkymä monivalintakysymyksessä:

m35.Tuloksista näytt. opiskelijoille. Erityinen palaute.02.png

Kun valittuna on "Yleinen palaute" (suorituskerta pitää olla valittuna): Opiskelija näkee opettajan kysymyksen asetuksiin kirjaaman Yleinen palaute -kentän sisällön klikkaamalla Näytä uudelleen -kohtaa. Yleinen palaute -kenttään voi kirjata esim. kysymykseen liittyvää taustatietoa, kuten mitä osaamista kysymys testasi, ohjeen tai linkin. Yleinen palaute on kaikille opiskelijoille sama riippumatta siitä, onko opiskelijan vastaus oikein ta väärin. Opiskelijan näkymä:

m35 Tuloksista näytetään opiskelijoille yleinenpalaute.png

Kun valittuna on "Oikea vastaus" (suorituskerta pitää olla valittuna): Opiskelija näkee kaikkien kysymysten oikeat vastaukset sekä oikeiden vastaustensa määrän.

Opiskelijan näkymä:

Aukkotehtävä, kun Tuloksista näytetään opiskelijalle "Oikea vastaus". Myös "Suorituskerta" pitää olla valittuna.

Opiskelijan näkymä, kun valittuna on Oikea vastaus ja Jos oikein on valittu:

m35.Tuloksista näytet. opiskelijoille. Oikea vastaus.png

Kun valittuna on "Palaute kokonaisuudesta": Opiskelija saa palautteen tentin kokonaispisteiden perusteella (edellyttää, että tentaattori on kirjoittanut tentin asetuksiin kohtaan "Palaute kokonaisuudesta" palautteen). Opiskelijan näkymä:

m35.Tuloksista näytet. opiskelijoille. Suorituksen yleispalaute.02..PNG

Tässä esimerkissä valittuna on kaikki Tuloksista näytetään opiskelijoille -valinnat.

Opiskelijan näkymä:

Opiskelijan näkymä, kun kaikki Tuloksista näytetään opiskelijoille -valinnat on valittu.  Kysymystyyppinä on "Vedä sanat tekstiin". Opiskelija näkee oman kysymyksen ja vastauksensa, pisteensä, oikeat ja väärät vastauksensa sekä oikean vastauksen. Tässä esimerkissä opettaja ei ole kirjoittanut kysymykseen yleistä palautetta.