Jaa opiskelijat ryhmiin

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Huom. Tämän sivun ohjeet neuvovat vanhan Moodle-version käytössä. Uusin versio tästä ohjesivusta löytyy todennäköisesti täältä: Jaa opiskelijat ryhmiin.


Moodle 2.8
Mitä opiskelijat näkevät

Kun olet luonut ryhmät, lisännyt niihin jäsenet ja ottanut ryhmät käyttöön haluamissasi aktiviteeteissa ja aineistoissa, opettajana näet ryhmäjaot, mutta opiskelija itse ei näitä ryhmäjakoja näe.

Opiskelijoille voi kertoa ryhmäjaosta esimerkiksi jommalla kummalla seuraavista tavoista:

  • lisäämällä ryhmäjako kurssisivulle, esim. tulostamalla #Yhteenveto PDF-tiedostoon ja lisäämällä tiedosto kurssialueelle opiskelijoiden näkyville
  • kertomalla ryhmiä käyttävissä aktiviteeteissa, mikä on näkyvyysrajoituksen peruste. Esimerkiksi ryhmäkohtaisen keskustelualueen tehtävänantoon voit lisätä maininnan "tämän keskustelualueen keskustelut näkyvät vain ryhmän jäsenille ja kurssin opettajille".

Ryhmätoimintojen käyttöönoton logiikka

Logiikka ryhmien käytössä on:

  1. luodaan ryhmät ja lisätään niihin jäsenet (ryhmäjaon voi ottaa suoraan käyttöön aktiviteeteissa)
  2. luodaan ryhmittelyt ja lisätään niihin äsken luodut ryhmät (ryhmittely vaatii aina ryhmäjaon)
  3. lopuksi haluttu ryhmäjaottelu tai ryhmittely otetaan käyttöön aktiviteetissa tai aineistoissa (ryhmittely toimii myös kokonaisissa aiheissa/osioissa).

Ryhmäjaolla voit jakaa opiskelijat pienryhmiin esim. keskusteluja varten. Ryhmittelyjen avulla voit jakaa aineistojen/aktiviteettien näkyvyyden vain osalle ryhmistä. Huom. et voi lisätä opiskelijoita ryhmiin ennen kuin he ovat rekisteröityneet tai olet lisännyt heidät kurssialueelle. Ison opiskelijamäärän kanssa kannattaa luoda ryhmille ns. ryhmäavaimet, joilla opiskelijat rekisteröityvät kurssille ja liittyvät samalla jäseneksi tiettyyn ryhmään. Lue lisäohjeet ryhmiin ilmoittautumisesta.

Lue tarvittaessa myös lisää ryhmien ja ryhmittelyjen ideasta.

Ryhmät

Valitse Asetukset-valikosta Käyttäjähallinnan alta kohta Ryhmät.

m28 ryhmat.png

Löydät "Ryhmät" ja "Ryhmittelyt" omilta välilehdiltään. Lisäksi voit tarkistaa Yhteenveto-välilehdeltä, miltä ryhmien käytön kokonaisuus kurssialueellasi näyttää.

Ryhmien luominen

A: Luo ryhmät käsin

Jos opiskelijat valitsevat oman ryhmänsä esimerkiksi lähitapaamisessa, täytyy ryhmät luoda Moodleen käsin.

Käytä painiketta Luo ryhmä. Anna ryhmälle nimi; voit antaa myös muita tietoja, kuten ryhmän kuvauksen tai ryhmän kuvan. Jos haluat, että opiskelijat rekisteröityvät suoraan ryhmiin, muista antaa jokaiselle ryhmälle uniikki kurssiavain. Jos ryhmälle määritellään oma kurssiavain, sen syöttäminen rekisteröitymisvaiheessa päästää käyttäjän kurssille ja tekee käyttäjästä automaattisesti ryhmän jäsenen. Lue lisää. Tallennuksen jälkeen ryhmä ilmestyy kohtaan Ryhmät. 

Ryhmässä ei ole yhtään jäsentä vielä, joten lisää käyttäjät käsin tai ym. kurssiavaimen avulla. Luo tällä tavalla niin monta ryhmää kuin tarvitset.

m28 ryhmat2.png

B: Luo ryhmät automaattisesti

Toiminto on kätevä, kun haluat kurssillesi:

  • suuren määrän ryhmiä kerralla (ryhmät voi automaatilla luoda myös ilman jäseniä)
  • tietyn määrän ryhmiä (jos haluat jakaa opiskelijat automaattisesti ryhmiin samalla, määrittele lisäksi ryhmäjaon ehto)
  • tietyn kokoisia ryhmiä. Tätä toimintoa voit käyttää vasta, kun kurssialueella on opiskelijoita, sillä vain kurssialueelta löytyvät opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin automaattisesti. Muuten määräämäsi kokoisia ryhmiä voidaan luoda 0 kpl.

Voit samalla antaa ryhmille haluamasi säännönmukaisen nimen tai numeroinnin. Näytä lisäkentät -nappia painamalla pääset myös rastittamaan "Ehkäise viimeinen pieni ryhmä" -valinnan, jolloin jakojäännös jaetaan tasan kaikkiin ryhmiin. Tämä tarkoittaa, että ehkäistään yhden hengen ryhmien muodostuminen, mikäli opiskelijamäärä ei jakaudu ryhmiin tasan. Myös ryhmän maksimikoon voi myös rajata, kun ryhmät luodaan automaattisesti (jäsentä/ryhmä).

Tässä esimerkissä opiskelijat jaetaan sattumanvaraisesti noin kuuden hengen ryhmiin: Ryhmä 1, Ryhmä 2, Ryhmä 3 jne. Tällöin Moodle arpoo jäsenet. Esikatselu-toiminnolla voit tarkastella Moodlen ehdottamaa jakoa ja tarvittaessa muuttaa asetuksia, ennen kuin hyväksyt ryhmäjaon valitsemalla "Lähetä". Ryhmien jäseniä pystyy kyllä yksitellen muuttelemaan jälkikäteenkin.

Jos haluat luoda ison määrän ryhmiä ilman jäseniä, valitse "Ryhmittele jäsenet" pudotusvalikosta "Ei ryhmiinjakoa". Tällöin opiskelijat lisätään joko käsin ryhmiin tai käytetään ryhmäavaimia kurssille rekisteröitymisessä. Myös automaattisesti luoduilla ryhmille voidaan siis määritellä omat kurssiavaimet, siirtymällä kunkin ryhmän muokkaustilaan.

m28 ryhmat3.png

Osallistujien lisääminen ryhmiin ja poistaminen ryhmistä

Aktivoi Ryhmät-sivulla se ryhmä, johon haluat lisätä käyttäjiä ja valitse "Lisää/poista käyttäjiä".

m28 ryhmat4.png

Lisää ryhmään haluamasi henkilöt kentästä "Mahdolliset jäsenet / Student" (Ctrl-painike alhaalla voit valita useita henkilöitä kerralla). Aktivoi ensin henkilön nimi ja valitse sen jälkeen "Lisää". Kun jäsen on lisätty onnistuneesti ryhmään, hänen nimensä näkyy sivun vasemman reunan "Ryhmän jäsenet" kentässä.

Vastaavasti voit myös poistaa henkilöitä ryhmästä aktivoimalla heidän nimensä vasemmassa kentässä ja valitsemalla "Poista". Silloin, kun olet jakanut opiskelijoille ryhmäavaimet, he päätyvät ryhmiinsä automaattisesti kurssille rekisteröitymisen yhteydessä, jolloin säästyt tältä vaiheelta kokonaan.

m28 ryhmat5.png

Ryhmän tietojen muokkaus

Valitse haluamasi ryhmä aktiiviseksi ja klikkaa painiketta Muokkaa ryhmän asetuksia.

m28 ryhmat6.png
  • Kuvaus tai kuva: Voit halutessasi lisätä ryhmälle kuvauksen ja kuvan. Kuva näkyy esimerkiksi ryhmäläisten kirjoittamissa keskustelualueviesteissä heidän omien kuviensa tilalla.
  • Ryhmäavain: Voit halutessasi määritellä ryhmälle oman kurssiavaimen eli ns. ryhmäavaimen, jolloin opiskelijalta kysytään kurssikohtaisen avaimen sijasta hänen rekisteröityessään kurssille. Näin toimien opiskelija liittyy samalla myös suoraan tämän ryhmän jäseneksi ja näkee kaikki mahd. ryhmälle rajatut työkalut. Katso lisäohjeet tähän.

Ryhmittelyt

Ryhmittelyjen perusidea on selitetty perusteellisemmin erillisellä sivulla. Ryhmittelyillä voit rajata sitä, mitkä aktiviteetit tai aineistot näkyvät kurssialueellasi millekin ryhmälle. Ryhmittelyllä voit siis piilottaa osia kurssista tietyiltä ryhmiltä ja niiden jäseniltä.

Valitse käyttäjähallinnan Ryhmät-sivulta välilehti Ryhmittelyt.

m28 ryhmittelyt.png

Pääset lisäämään uusia ryhmittelyjä painikkeesta "Luo ryhmittely". Anna ryhmittelylle kuvaava nimi haluamasi jaottelun mukaan esim. "Pääaineopiskelijat" ja "Sivuaineopiskelijat".

Kun olet nimennyt ja tallentanut haluamasi ryhmittelyn, tulee kuhunkin ryhmittelyyn sitoa vielä ryhmät (yksi tai useapia). Valitse haluamasi ryhmittelyn riviltä Muokkaa-sarakkeesta Näytä ryhmittelyn ryhmät -kuvake (oikeanpuolimmaisin).

m28 ryhmittelyt2.png

Valitse ryhmälistasta ne ryhmät, jotka ko. ryhmittelyyn haluat ja valitse "Lisää". Lopuksi palaa takaisin ryhmittelyihin.

m28 ryhmittelyt3.png

Esimerkissä pienryhmät 1 ja 2 ovat mukana ryhmittelyssä "Pääaineopiskelijat" ja kolmas pienryhmä ryhmittelyssä "Sivuaineopiskelijat". Kurssin opettaja voi nyt näyttää erilaisia aineistoja pääaine- ja sivuaineopiskelijoille, jos he esimerkiksi suorittavat kurssin eri laajuisina. Ryhmittelyn pohjalta voidaan estää tehtävien tai aineistojen tai kokonaiden aiheiden näkyminen osalle kurssilaisista.

m28 ryhmittelyt4.png

Kun ryhmittely on valmis, voi pääsyrajoitukset ottaa käyttöön aktiviteeteissa, aineistoissa tai kokonaisessa aiheessa/osiossa. Osion ryhmittelyasetukset löytyvät sen otsikon alta (Muokkaustila päälle / Muokkaa yhteenvetoa -rataskuvake osion/aiheen otsikkokentässä).

m28 ryhmittelyt5.png

Yhteenveto

Voit tarkistaa ryhmätoimintojen välilehdeltä Yhteenveto, miltä ryhmien käytön kokonaisuus näyttää. Sieltä näet, keitä osallistujia on missäkin ryhmässä, missäkin ryhmittelyssä, joten voit esim. tarkistaa, puuttuuko joku opiskelijoista ryhmästä, jossa hänen pitäisi olla.

Ryhmät ja ryhmittelyt aktiviteeteissa ja aineistoissa

Miten luon ryhmille omat keskustelualueet?
Ketkä saavat sähköposteja keskustelualueelta, jossa on ryhmämoodi päällä?
Yhteistyöskentely verkossa
[Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?]
Ryhmien ja ryhmittelyjen idea
Miten saan opiskelijat ilmoittautumaan suoraan erillisiin ryhmiin?
Moduulien yleiset asetukset aktiviteeteissa
Jaa opiskelijat ryhmiin
Aktiviteettien ryhmäasetukset
Aineistojen ryhmittelyasetukset