Lizentzia

Hona jo: nabigazioa, bilatu

Note: This document is not legally valid but is a translation for information only. The official version is available here: License.


Moodle™ izena Trust Moodlek erregistratutako marka da. Moodle-ren bidez zerbitzu orokorren sustapen komertziala egiteko asmoa baduzu (adib.: Moodle hostatzea, Moodle euskarria, Moodle ziurtagiria...) Martin Dougiamas-en baimen zuzena lortu behar duzu idatziz moodle.com helpdesk-en bitartez, ohiko erregistratutako marken mugen arabera. Ez dago inongo mugarik gainontzeko kontestuetan izena erabiltzeko moduaz (adibidez, Moodle ikastaroak emateko erabiltzen bada, askatasun osoz erabil dezakezu izena).

Moodle-ren software-paketea Copyright © 1999 da eta ondorengoak, Martin Dougiamas-ena, bestea askoren lankidetzarekin, (begiratu Kredituak) eta hau guztia GPL-en baldintzapean banatuta. Programa hau software librea da; birbanatu edota aldatu egin daiteke GNU Lizentzia Publiko Orokorraren (GNU General Public License o GPL) baldintzapean Free Software Foundation-ek argitaratutakoaren arabera; lizentziaren 2. bertsioaren arabera, edo (aukeran) ondorengo beste edozein bertsiorena.

Moodle-ren dokumentazioa Copyright © 2005 da eta ondorengoak, orri bakoitzaren idazleena (begiratu orri bakoitzean Historia esteka) eta Moodle-en software-paketearen GPL baldintza berberetan ematen da.


Programa hau baliagarria izango den esperantzaz banatzen da baina EZ DU INOLAKO BERMERIK; ezta KOMERTZIABILITATE edo HELBURU JAKIN BATERAKO EGOKITASUN berme inplizitorik ere. Ikusi GNU Lizentzia Publiko Orokorra zehaztasun gehiagorako (ondoren agertzen da).


Moodle "GNU General Public License (GPL)" delakoaren pean banatzen da (1991ko ekaina, bigarren bertsioa). Lizentzia hau Free Software Foundation deritzon elkartearen software gehienei aplikazten zaie, bai eta beste programa askori ere.

Lizentziaren jatorrizko dokumentua ingelesezkoa da eta hemen irakur dezakezu.

Euskal itzulpen hau EuskalGNU taldeari zor diogu.


GNU General Public License
2. Bertsioa, 1991ko Ekaina
  Euskarazko itzulpena : 2003ko Abuztuan
  Jordi Blasi Uribarri-k egina
  www.librezale.org
 
  This is an unofficial translation of the GNU General Public License
  into Basque. It was not published by the Free Software Foundation,
  and does not legally state the distribution terms for software that
  uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does
  that. However, we hope that this translation will help basque
  speakers understand the GNU GPL better.
  
  Hau "GNU General Public License" delakoaren euskaraketa ez-ofizial
  bat da. Itzulpen hau ez du "FSF Free Software Foundation"-ek
  argitaratu, eta ez ditu legalki zehazten GNU GPL lizentzia
  erabiltzen duen softwarearen banatze baldintzak -- Hori GNU GPL
  Ingelesezko jatorrizko testuak baino ez du egiten. Hala ere,
  itzulpen hau euskaldunak GNU GPL lizentzia hobeto ulertzen
  laguntzeko asmoarekin egin dugu.
  
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  2. bertsioa, Ekainak 1991
  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
  59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
  
  Edozeinek lizentzia dokumentu honen kopiak egiteko eta hauek
  banatzeko baimena dauka baina beraren moldatzea ez dago baimendurik
  
 Sarrera
  
  Software gehienen lizentziak hura konpartitzeko eta aldatzeko
  askatasuna ukatzeko pentsatuta daude. Honen kontra, "GNU-General
  Public License" deritzonak software librea konpartitu eta banatzeko
  zure askatasuna bermatzeko asmoa dauka, hau da, softwarea
  erabiltzaile guztientzat librea dela bermatzea. Lizentzia hau "Free
  Software Foundation"-aren software gehienari aplikatzen zaio, bai eta
  beste edozein programari ere, bere egileek lizentzia hau erabiltzea
  erabakitzen badute. (Free Software Foundation-en beste zenbait
  software "GNU Library General Public License" lizentziak babesten
  du.) Zure programentzako hori ere erabil dezakezu.
  
  Software libreaz ari garenean, askatasunaz ari gara, ez prezioaz. Gure
  Lizentziak software librearekin egin daitezkeenak bermatzeko
  diseinatuta daude: kopiak banatzeko askatasuna daukazula bermatzeko
  (eta nahi izanez gero zerbitzua kobratzekoa), iturburu-kodea jasotzen
  duzula edo nahi duzunean jaso dezakezula bermatzeko, softwarea alda
  dezakezula edo beraren zatiak porgrama libre berrietan erabil
  ditzakezula bermatzeko, eta hau guztia egin dezakezula badakizula
  bermatzeko diseinatuta daude.
    
  Zure eskubideak babesteko, zenbait murrizketa egin behar ditugu,
  murrizketa hauek edonori zeure eskubideak ukatzea galeraziko diote,
  bai eta eskubideak bertan behera uztea ere. Murrizketa hauen ondorioz,
  softwarearen kopiak banatzen dituenari edo softwarea aldatzen duenari
  hainbat erantzunkizun ezartzen zaizkio.
  Adibidez, programaren kopiak banatzen baldin badituzu, bai dohainik
  eta bai ordain truke, jasotzen dutenei zuk dituzun eskubide
  berberak eman behar dizkiezu. Beraiek ere iturburu-kodea jasotzen
  dutela, edo jasotzeko aukera dutela ziurtatu behar duzu. Eta
  baldintza hauek erakutsi behar dizkiezu beraien eskubideak ezagutu
  ditzaten.
  
  Zure eskubideak bi pausutan babesten ditugu: (1) softwareari
  copyright abisua ezartzen zaio, eta (2) kopiatzeko, banatzeko eta
  aldatzeko aukera legala ematen dizun lizentzia hau eskaintzen dizugu.
  
  Horrez gain, egileen babeserako, eta gurerako, guztiei argi utzi nahi
  diegu software libre honentzat ez dagoela inolako bermerik.
  Softwarea besteren batek aldatzen eta banatzen baldin badu, jasotzen
  dutenek hori jatorrizkoa ez dela argi izan dezaten nahi dugu,
  horrela, besteren batek sartutako edozein arazok ez dezan eraginik
  izan berezko egileen ospean.
  
  Azkenik, edozein programa libre beti egongo da softwarearen patenteen
  mehatxupean. Gure asmoa, software libreen birbanatzaileek banakako
  patente lizentzia lortzearen arriskua ekiditea da, horretarako, 
  programa bera jabeduna bihurtuko dugu. Arrisku honi aurre egiteko,
  argi utzi dugu edozein patentek guztion erabilera librea baimendu
  behar duela edo ez dela inolaz ere lizentziapean jarriko.
  
  Kopiatzeko, banatzeko eta aldatzeko baldintza zehatzak hemendik
  aurrerakoak dira.
  
  GNU PUBLIKOARENTZAKO LIZENTZIA OROKORRA
  KOPIATZEKO, BANATZEKO ETA ALDATZEKO BALDINTZAK
  
  0. Lizentzia honek Publikoarentzako Lizentzia Orokor honen
  baldintzapean banatu daitekeela adierazten duen egileak jarritako
  edozein abisu daraman edozein programa edo bestelako lanari
  aplikatzen zaio. Hemendik aurrera "Programa" horrelako edozein
  programa edo lana izango da, eta "Programan oinarritutako lana"
  programa bera edo copyright legepean dagoen edozein deribaturiko
  lana; hau da, Programa bera edo beraren zati bat daukan edozein lan,
  bai kopia zehatzak edo aldaketak eta/edo beste edozein
  hizkuntzatarako itzulpena. (Edozein moduan itzulpena aldaketaren
  esanahian mugaketarik gabe sartzen da). "Zu" Lizentzia bakoitzari
  esango zaio.
  
  Kopiatzeaz, banatzeaz eta aldatzeaz besteko eragiketarik ez da
  betetzen Lizentzia honetan; beraren eremuaz kanpo geratzen dira.
  Programa erabiltzea bera ez da murrizten, eta bertatik ateratako
  emaitza barruan sartzen da, baldin eta hauek Programan oinarritutako
  lan bat badira (Programa bera erabiltzetik lortu badira edo ez). Hori
  egia izateak Programak egiten duenaren arabera izango da.
  
  1. Programaren iturburu kodearen kopia zehatzak, jasotzen duzun
  moduan, egin eta banandu ditzakezu, edozein bitartekoan, guztietan
  argi eta garbi copyright eta garantia abisua publikatu, Lizentzia
  honi eta garantia ezari dagokion abisu guztiak mantendu eta jasotzen
  duten guztiei Programarekin batera Lizentzia honen kopia bat ematen
  diezun bitartean.
  
  Ordaina jaso dezakezu kopia transmisioaren ekintza fisikoaren truke,
  eta, horrela nahi izanez gero, garantia bat eskaini dezakezu ordain
  baten truke.
  
  2. Programaren kopia edo kopiak, edo honen edozein zati aldatu
  dezakezu, horrela Programan oinarritutako lan bat sortuz, eta
  aldaketa edo lan horiek banandu goiko 1.en Atalaren baldintzapean,
  zuk baldintza hauek betetzen dituzun bitartean:
  
  a) Zuk aldatutako fitxategietan zuk aldatutakoak direla eta
   aldaketaren data ikusgarriak diren abisuak jarri behar dituzu.
  
  b) Zuk banatzen edo argitaratzen duzun edozein lanean, bere
   osotasunean edo zati batean Programa daukala, bertatik edo bere zati
   batetik deribatua dela, osorik lizentziatu behar diezula Lizentzia
   honen pean hirugarren pertsonei ordainik jaso gabe.
  
  c) Programak normalean komando interaktiboak irakurtzen baldin
   baditu, elkarrizketa interaktibo horretan modu arruntenean martxan
   jartzerakoan, copyright egokiaren abisua eta garantiarik ez
   dagoenaren argiketa (edo garantia zuk ematen duzula), erabiltzaileak
   programa baldintza hauen pean banatu dezaketela eta hauei Lizentzia
   honen kopia bat nola ikusi adierazten duen iragarki bat inprimatu edo
   erakutsiarazi behar duzu. (Programak berak interaktiboa baldin bada
   baina normalean ez badu horrelako iragarkirik erakusten, Programan
   oinarritutako zure lanak ez du zergatik iragarkia erakutsi behar.)
  
  _
  Behar hauek aldatutako lanari bere osotasunean aplikatzen zaizkio.
  Lan horren zati identifikagarriak Programatik ez badira deribatu, eta
  berez arrazoiz lan independente eta bereiztutako lanak kontsideratu
  baldin badaitezke, orduan Lizentzia honek, eta bere baldintzak, ez
  zaizkie aplikatuko banandutako lan moduan zabaltzen dituzunean. Baina
  zati hauek Programan oinarritutako lan bat den osotasun baten moduan
  zabaltzen dituzunean, guztiaren zabaltzea lizentzia honen
  baldintzapetan izan behar da, zeinen baldintzak beste lizentzia
  batzuentzat osotasun guztiari gehitzen zaio, eta horregatik zati
  guztiei, edozeinek idatzi duelaz aparte.
  
  Atal honen asmoa ez da zuk osorik idatzitako lan baten gaineko
  eskubideak bereganatzea edo eztabaidatzea; baizik eta, asmoa,
  Programan oinarritutako egile anitzen lanak edo deribazioen zabaltzea
  kontrolatzeko ahalmena izatea.
  
  Beste alde batetik, Programan oinarrituta ez dagoen beste lan baten
  Programarekin (edo Programan oinarritutako lan batekin) elkartze
  hutsa gordeketa edo zabaltze medio batean ez du beste lana Lizentzia
  honen pean jartzen.
  
  3. Programa (edo honetan oinarritutako lan bat, 2.en atalaren
  arabera) kode objektu edo exekutagarri moduan zabaldu dezakezu 1.en
  eta 2.en atalen baldintzapean, hurrengoetako bat egiten duzun
  bitartean:
  
  a) Makinak irakurri dezakeen iturburu kodearekin batera zabaldu,
   1.en eta 2.en atalen baldintzapean eta normalean softwarearen
   elkarbanatzerako erabiltzen den euskarri batean; edo,
  
  b) Gutxienez hiru urteko balioa izango duen idatzitako eskaintza
   batekin elkartu, edozein hirugarren parteri, fisikoki zabaltze horren
   kostua baino gehiago ez den ordain baten truke, dagokion iturburu
   kodearen makinak irakurgai duen kopia oso bat, 1.en eta 2.en atalen
   baldintzapean normalean softwarearen elkarbanatzerako erabiltzen den
   euskarri batean emateko konpromisoarekin; edo,
  
  c) Dagokion iturburu kodea luzatzeko zuk jasotako eskaintza
   moduan jasotako informazioarekin elkartu. (Alternatiba honek
   distribuzio ez-komertzialentzat da bakarrik eta soilik zuk programa
   kode objektu edo exekutagarri moduan, eskaintza horrekin jaso baldin
   baduzu, b azpiatalaren arabera.)
  
  Lan baten iturburu kodea lanaren gaineko aldaketak egiteko modu
  hoberena esan nahi du. Lan exekutagarri batentzat, iturburu kode
  osoa, osotzen duten modulu guztien iturburu kodea, erlazionatutako
  interfaze-aren edozein definizio fitxategi bai eta exekutagarriaren
  konpilazioa eta instalazioa kontrolatzeko script guztiak esan nahi
  du. Hala ere, salbuespen berezi moduan, banatutako iturburu kodea
  normalean Sistema Eragilearen osagai arruntetan (konpilatzailea,
  kernel eta horrelakoak) banatzen den edozein gauza (ez iturburu
  kodean edo bitarran) ez du barnean izan behar, osagai horrek
  exekutagarriari lotuta ez baldin badoa.
  
  Exekutagarriari edo kode objektuaren banaketa kopiatzeko leku zehatz
  batera sarrera eskaintzen egiten bada, orduan iturburu kodea
  kopiatzeko leku berdinera sarrera berdintsua eskeintzea iturburu kode
  honen banaketa bezala onartuko da, hirugarren parteak biak kopiatzen
  ez badituzte ere. 
  _
  4. Ezin izango duzu Programa kopiatu, azpi-lizentziatu edo banatu
  espreski Lizentzia honen baldintzapean ez baldin badator. Kopiatzeko,
  aldatzeko, azpi-lizentziatzeko edo banatzeko edozein saiakera
  debekatuta dago eta bertan behera utziko ditu Lizentzia honen gaineko
  zure eskubideak. Hala ere zuregandik Lizentzia honi lotutako kopiak
  edo bahimenak jaso dituzten partaideen lizentziak ez dira bukatuko
  beraren baldintzak betetzen dituzten bitartean.
  
  5. Ez daukazu zergatik lizentzia hau onartu, sinatu ez duzulako.
  Hala ere, ez dago Lana edo bere deribatutako lanak aldatzeko edo
  banatzeko bahimena ematen dizun beste edozer. Ekintza hauek legeak
  debekatuta daude Lizentzia hau onartzen ez baduzu. Horregatik,
  Programa (edo Programan oinarritutako lan bat) aldatu edo banatzean,
  Lizentzia honen onartzea adierazten duzu hori egiteko, eta Programa
  edo programan oinarritutako lan bat kopiatzeko, banatzeko eta
  aldatzeko bertan adierazten diren baldintza guztiak.
  
  6. Programa (edo Programan oinarritutako edozein lan) birbanatzen
  duzun bakoitzean, jasotzen duenak automatikoki baldintza hauei
  lotutako Programa kopiatzeko, banatzeko edo aldatzeko lizentzia
  hasierako lizentziadunetik jasotzen du. Ezin izango duzu bertan
  adierazitako jasotzen duenaren eskubideei bestelako baldintzarik
  ezarri. Ezin izango duzu hirugarren bat Lizentzia hau betetzen
  behartu.
  
  7. Epaiketa, patente baten arau-hausteagatik alegazio, edo
  bestelako arrazoi batengatik (ez soilik patente kontuetan), Lizentzia
  honekin kontraesanetan datozen baldintzak jartzen bazaizkizu
  (epaimahaiaren aginduz, akordioagatik edo besteren batengatik), honek
  ez zaitu Lizentzia honen baldintzetatik askatzen. Lizentzia honen
  baldintzak eta bestelako betebeharrak batera betetzeko ezin baldin
  baduzu banatu, orduan ezin izango duzu inolaz ere Programa banatu.
  Adibidez, patente batek zuregandik, zuzenean edo bitartekarien
  medioz, ordain gabeko banaketa ez badu onartzen, orduan bai hura eta
  bai Lizentzia hau betetzeko modu bakarra Programa inolaz ere ez
  banatzea da.
  
  Atal honen edozein zati edozein egoeran baliogabekoa edo aplikaezina
  gertatzen bada, atalaren joera aplikatzera izango da, eta atala bere
  osotasunean beste edozein egoeran aplikatuko da.
  
  Atal honen asmoa ez da edozein patente edo bestelako jabetza
  eskubideak zapaltzera, edo horien erreklamazioen balioa erantzutera
  bultzatzea; atal honen helburu bakarra lizentzia publikoaren
  ekimenetan oinarrituta dagoen software askearen banaketa sistemaren
  osotasuna defenditzea da. Jende askok sistema honen bitartez
  banatutako software multzo zabalari eskuzabal ekarpen asko egin
  dizkio, sistema honen aplikazio zuzenerako; egile/emailearen aukera
  da softwarea banatzeko sistema eta lizentzia batek ezin du aukera
  hori inposatu.
  
  Atal honek beste Lizentzia guztiaren emaitza bezala ikusten dena
  argitu nahi du.
  _
  8. Programaren banaketa eta/edo erabiltzea zenbait herrialdetan
  patenteengatik edo egilearen jabego adierazpenengatik murriztuta
  baldin badago, Lizentzia honen pean jartzen duen hazierako jabeak
  herrialde horiek adierazten dituen banaketa murrizketa esplizitu bat
  ezarri dezake, banaketa beste herrialde guztietan onartuta dagoela.
  Kasu horretan, Lizentzia honek murrizketa hori barnean izango du,
  bertan idatzita egongo balitz bezala.
  
  9. Free Software Foundation-ak "General Public License" honen
  berrikusitako edo berriak diren bertsioak argitaratu lezake
  noizbehinka. Bertsio berri horiek izpirituan honen antzekoak izango
  dira, baina detaileetan ezberdinduko dira, arazo edo egoera berriak
  zuzentzeko.
  
  Bertsio bakoitzari ezberdintzen duen bertsio zenbaki bat dauka.
  Programak berari eta beste hurrengo edozein bertsioari dagokion
  bertsio zenbaki bat adierazten badu, bertsio horren edo "Free
  Software Foundation"-ak argitaratutako hurrengo edozein bertsioaren
  baldintzak betetzeko aukera daukazu. Programak bertsio zenbaki bat
  adierazten ez badu "Free Software Foundation"-ak inoiz argitaratu
  duen edozein bertsio aukeratu dezakezu.
  
  10. Programaren zatiak banaketa baldintza ezberdinak dituzten beste
  programa aske batzuetara gehitu nahi baldin baduzu, egileari baimena
  eskatu beharko diozu. "Free Software Foundation"-ak babestutako
  softwarearentzako "Free Software Foundation"-ari eskatu bahimena;
  batzutan salbuespenak egiten ditugu honekin. Gure erabakia bi
  helburuk zuzenduko dute:
  
   * gure software askearen egoera askearen mantentzea
   * softwarearen elkarbanatzea eta erabilpena laguntzea.
  
  EZ DAGO INOLAKO GARANTIARIK
  
  11. PROGRAMA ORDAIN GABE LIZENTZIATU DENEZ GERO, PROGRAMARENTZAKO
  EZ DAGO INOLAKO GARANTIARIK, APLIKAGARRIA DEN LEGEAK ONARTZEN DUEN
  NEURRIRARTE. JABEGOA DUTENEK, BESTEREIK IDATZIZ ZEHAZTEN EZ DUTEN
  BITARTEAN, PROGRAMA "DEN MODUAN" EMATEN DUTE, INOLAKI GARANTIARIK
  GABE, EZ ADIERAZITAKOA, EZ SUPOSATUTAKOA, HELBURU ZEHATZ BATERAKO
  ERABILGARRITASUNA ETA SALTZEARI DAGOZKIONAK BARNE, BAINA EZ HAUETARA
  MUGATUA. PROGRAMAREN KALITATEARI ETA FUNTZIONAMENDUARI DAGOKION
  ARRISKU GUZTIA ZURE GAIN DAGO. PROGRAMA AKATSAK AGERTZEN BA DITU,
  BEHAR DIREN ZERBITZU, KONPONKETA ETA ZUZENKETA GUZTIAK ZURE GAIN
  EGONGO DIRA.
  
  12. APLIKAGARRIAK DIREN LEGEAK BEHARTUTA EDO IDATZIZ ONARTUTA EZ
  BADA, JABEGOA DUEN EDOZEINEK EDO PROGRAMA ALDATU EDO BANATU DUEN 
  BESTE HIRUGARREN BATEK EZIN IZANGO DU INOLAZ ERE ZU EDOZEIN KALTEREN
  ARDURADUN EGIN, PROGRAMAREN ERABILERAK EDO ERABILI EZINAK ERAGINDAKO
  KALTE OROKOR, BEREZI, BAPATEKO EDO ONDORIOAK BARNE (ZU EDO BESTE
  BATEK JASANDAKO DATUEN GALERA EDO HAUEN TRATAMENDU OKERRA EDO BESTE
  PROGRAMA BATEKIN ELKARLANEAN IBILTZEAN GERTATUTAKO EDOZEIN AKATS
  BARNE, BAINA EZ HAUETARA MUGATUA), KALTE HORIEN POSIBILITATEZ
  ABISUAREN GAIN EGONDA ERE.
  
  BALDINTZEN BUKAERA
  
  Nola aplikatu baldintza hauek zure Programa berriei
  
  Programa berri bat egiten baduzu, eta publiko zabalean erabilera
  ahalik eta handienekoa izatea nahi baldin baduzu, baldintza hauen
  pean edozeinek banatu eta aldatu dezakeen software askea egitea
  hoberena da.
  
  Hau egiteko, programan hurrengo abisuak jarri. Garantia eza argi
  uzteko da abisua iturburu fitxategi guztien hasieran jartzea
  seguruagoa da; eta fitxategi bakoitzak gutxienez "copyright" lerroa
  eta abisu guztia dagoen lekurako esteka bat izan beharko luke.
  
  <lerro bat programaren izena eta egiten duenaren ideia laburra >
  Copyright (C) <urtea> <egilearen izena>
  
  Programa hau software askea da; "Free Software Foundation"-ek
  argitaratutako "GNU General Public License"-ak adierazten duen
  baldintzapetan banatu eta/edo aldatu dezakezu, bai  Lizentziaren 2.
  bertsioa edo beste hurrengoko edozein.
  
  Programa hau erabilgarria izango delakoan banatzen da, baina
  INOLAKO GARANTIARIK GABE; ez eta HELBURU ZEHATZ BATERAKO
  ERABILGARRITASUNA ETA SALTZEARI suposatu litezkeenak. Zehaztasun
  gehiagorako "GNU General Public License"-a irakurri.
  
  "GNU General Public License"-ren kopia bat jaso behar izango
  zenuke programarekin batera. Horrela ez bada izan hurrengo helbidera
  idatzi:
    
  Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
  Boston, MA 02111-1307 USA
  
  Baita ere, posta elektronikoz eta arruntaz zu nola kontaktatu
  zehaztu.
  
  Programa elkarreragilea bada, modu honetan hasten denean honelako
  abisu labur bat erakustaraziozu:
  
  Gnomovision version 69, Copyright (C) urtea Egilearen izena
  Gnomovision INOLAKO GARANTIARIK GABE DATOR; zehaztasun gehiago
  ikusteko sakatu 'show w'.
  Hau software askea da, eta banatzea zenbait baldintzapetan
  onartuta dago; zehaztasun gehiago ikusteko sakatu 'show c'.
  
  'show w' eta 'show c' ustezko komandoak "General Public License"-aren
  atal egokiak erakutsi beharko lukete. Noski, erabiltzen dituzun
  komandoak beste era batera izendatu dezakezu, arratoi klik bat, menu
  atal bat edo zure programarekin bat datorren edozein gauza izan
  daitezke ere.
  
  Baita ere, programatzaile moduan lan egiten baduzu, zure
  arduradunaren edo zure eskolaren, baldin badago, programaren
  jabegoaren ezeztatze bat sinarazi beharko zenuke, behar baldin bada.
  Hemen adibidea, izenak aldatu:
  
  Yoyodyne, Inc., honen bitartez, James Hacker-ek idatzitako (make-k
  konpilatzailera pasatzen duena) `Gnomovision' programan jabego
  interes guztiak bertan bera uzten ditu.
  <Ty Coon-en sinadura>, 1 April 1989
  Ty Coon, Vice-ko Lehendakaria
  
  "General Public License" honek ez du zure programa bestelako programa
  jabedunetara gehitzea baimentzen. Zure programa azpierrutinen
  liburutegi bat baldin bada, aplikazio jabedunek zure errutinari
  lotzea erabilgarriagoa kontsideratu beharko zenuke. Hau bada egin
  nahi duzuna erabili behar duzuna "GNU Library General Public License"
  da, lizentzia honen ordez.