Aktiviteettien ryhmäasetukset

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Ryhmätoiminnot aktiviteeteissa

Kun teetät opiskelijoillasi ryhmätöitä, hyödynnä Moodlen ryhmätoimintoja. Parhaiten ryhmätoiminnot toimivat keskustelualueella, tehtävissä, chatissa ja wikissa.

Kun haluat hyödyntää Moodlen ryhmätoimintoja, aseta ne kohdassa Moduulien yleiset asetukset. Ryhmämoodilla otat ryhmätoiminnon käyttöön. Ks. myös Ryhmien ja ryhmittelyjen idea.

M401moduulien ylasetukset.png


Ryhmät voi määritellä Moodle-kursseilla kahdella tasolla:

  • Kurssitaso: kurssitasolla, joka ottaa ryhmät käyttöön oletuksena kaikissa aktiviteeteissa, ks. Muokkaa asetuksia
  • Aktiviteettitaso: jokaisessa aktiviteetissa on mahdollista ottaa ryhmätoiminnot käyttöön erikseen (suositeltavin tapa).

Ryhmätoiminnot toimivat vasta, kun olet jakanut opiskelijat ryhmiin Moodlessa. Opiskelijat jaetaan ryhmiin Osallistujat-kohdassa (Moodlen aiemmat versiot ks. Asetukset-lohko). Katso tarkempia ohjeita ryhmiin jaosta. Ryhmiinjaon voi automatisoida jo ilmoittautumisvaiheessa niin, että opiskelijasta tulee tietyn ryhmän jäsen jo silloin, kun hän liittyy kurssialueelle ryhmäavaimella.

Ryhmämoodi eli ryhmien näkyvyys

Ryhmämoodissa on kolme vaihtoehtoa:

  • Ei ryhmiä = Oletusasetus. Kaikki alueen osallistujat toimivat yhtenä suurena yhteisönä, näkevät toistensa työskentelyn ja voivat osallistua.
  • Erilliset ryhmät = Opiskelijat näkevät ainoastaan oman ryhmänsä työskentelyn ja saavat vain oman ryhmänsä keskustelualueviestit sähköpostiinsa, jos sähköpostitilaus on aktivoitu. Opettajat saavat nähdä kaikki ryhmät.
  • Näkyvät ryhmät = Kunkin ryhmän toiminta näkyy kaikille opiskelijoille, mutta ainoastaan oman ryhmän toimintaan voi osallistua, esimerkiksi keskustelualueelle kirjoittaa. Kaikkien ryhmien viestit tulevat kuitenkin kaikkien opiskelijoiden sähköpostiin, jos sähköpostitilaus on aktivoitu.

Ryhmämoodin voi toki ottaa käyttöön vaikka kaikissa aktiviteeteissa, mutta yksilötehtävissä sillä on lähinnä vaikutusta opettajan näkymään. Jos hyödynnät ryhmiä ainoastaan ohjaajien työvälineenä esimerkiksi tehtävässä (jokainen ohjaaja pystyy suodattamaan suuresta opiskelijamassasta vain oman ryhmänsä/ohjattaviensa palautukset), tällöin ei ole suurta merkitystä, valitsetko näkyvät vai erilliset ryhmät, kunhan ryhmätoiminto on päällä.

Huomioitavaa erillisten ryhmien kanssa

Erillisiä ryhmiä käytettäessä, tulee keskustelualueella lähettää myös opettajan kaikki viestit erikseen jokaiselle ryhmälle. Voit tehdä sen valitsemalla viestin kirjoitussivun alalaidassa Lähetä kopio viestistä kaikille ryhmille. Jos lähetät viestin valinnalla "kaikki osallistujat", opiskelijat näkevät viestin, mutta eivät voi vastata siihen.

Wikissä tulee jokaisen erillisen ryhmän omalle wikisivulle lisätä ohjeet ym. opettajan tekstit, koska aloitusivu ei näy ryhmien jäsenille (he näkevät vain oman ryhmänsä wikisivun).

Ryhmittely

Ryhmittely on "ryhmien ryhmä", eli voit muodostaa yksittäisistä ryhmistä erilaisia kokonaisuuksia ryhmittelyjä käyttämällä. Ryhmittelemällä kurssin osallistujia erilaisiin kokonaisuuksiin voit tarjota heille monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet eri ihmisten kanssa. Katso tarkemmin ryhmittelyjen idea ja ryhmien sekä ryhmittelyjen luominen.

Ennen kuin voit aktiviteetin asetuksissa valita ryhmittelyä, pitää siis A) luoda ryhmät ja B) lisätä ne ryhmittelyyn. 

Näkyy vain ryhmien jäsenille

Jos haluat, että aktiviteetti näkyy vain tietylle ryhmällä, käytä Rajoita pääsy-asetusta.

M401rajoita paasy4.png

Moodlen aiemmissa verioissa on valintaruutu "Näkyy vain ryhmien jäsenille". Jos sen valitsee, pääsee lisäämääsi aktiviteettiin tai aineistoon pääsevät vain ne opiskelijat, jotka kuuluvat valitsemasi ryhmittelyn sisältämiin ryhmiin. Tämä toiminto vaatii siis a) opiskelijoiden jakamista ryhmiin ja b) pienryhmien pohjalta rakennettua ryhmittelyä. Jos edellä mainitut ryhmäjaot ja ryhmittelyt on jo luotu ja haluat rajoittaa lisäämäsi aktiviteetin näkymään vain niille opiskelijoille, jotka kuuluvat valitsemaasi ryhmittelyyn, rastita silloin tämä ruutu. Toimintoa voi hyödyntää myös aineistojen kanssa.