Valinta

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tällä aktiviteetilla voit järjestää erilaisia kyselyjä ja äänestyksiä. Valinta-aktiviteetteja voi käyttää esim.

  • ryhmän/teeman valintalomakkeina
  • seminaarin järjestäytymisen apuna
  • suostumuksen kysymiseen opiskelijoilta (esim. tutkimustarkoituksiin) tai
  • palautteen keräämiseen.

Lisää Valinta-aktiviteetti laittamalla muokkaustila päälle, valitse "Lisää aktiviteetti tai aineisto" ja valitse Valinta.

Asetukset

Vaihtoehdot

Syötä haluamasi vaihtoehdot kenttiin.

Salli valinnan päivitys: Voiko valinnan asetuksia muuttaa sen jälkeen kun siihen on jo vastattu.

Rajoita vastausten määrää: Voit halutessasi rajoittaa kuhunkin vaihtoehtoon annettavien vastausten määrää. Raja-kenttään syötetään lukumäärä, jota useampi opiskelija ei voi vastata kyseiseen vastausvaihtoehtoon. Tämä on hyödyllinen toiminto opiskelijoiden varatessa esitelmäaikaa itselleen. Ryhmien muodostamisen apuna kannattaa useimmiten käyttää Ryhmävalinta-aktiviteettia.

Esimerkki vastausten rajoittamisesta

Näkyvyys opiskelijoille

Valinnalle voi halutessaan asettaa alkamis- ja loppumisajankohdan.

Tulokset

Tulosten julkaisu: Opettaja voi valita, näkevätkö opiskelijat toistensa vastaukset. Vaihtoehdot ovat:

  1. Älä julkaise tuloksia.
  2. Näytä tulokset opiskelijalle vastaamisen jälkeen.
  3. Näytä tulokset opiskelijalle kun valinta on sulkeutunut.
  4. Näytä tulokset aina opiskelijalle.


Tulosten suojaus: Jos vastaukset näytetään opiskelijalle, tällä asetuksella valitaan, julkaistaanko tulokset nimettömäksi, vai näkevätkö opiskelijat, ketkä opiskelijat valitsivat mitäkin.

Näytä myös vastaamattomat tuloksissa: Listataanko kurssilaiset, jotka eivät ole vielä vastannet valintaan.

Moduulien yleiset asetukset

Moduulien yleiset asetukset ryhmätoimintoineen ja Rajoita pääsy -asetuksineen on esitelty erillisellä sivulla.

Valintojen tarkastelu ja muokkaus

Opettajana opiskelijoiden tekemiä valintoja voi poistaa ja muokata.

Kun avaat Valinta-aktiviteetin, pääset Vastaukset-välilehdelle ja pystyt tarkastelemaan kaikkia vastauksia. Sieltä vastaukset voi ladata myös tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelman ymmärtämässä muodossa omalle tietokoneelleen.

Esimerkki valinnasta

Tältä näyttää valinta, jota käytetään seminaariesitelmän ajankohtaa valittaessa:

M401valinta1.png

Opiskelijan tehtyä valinnan opettajan valintanäkymä näyttää tältä:

M401valinta2.png

Englanninkielinen ohjevideo

Choice in Moodle, Moodle.org

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Ks.englanninkielinen ohjesivusto : Choice FAQ