Ryhmien ja ryhmittelyjen idea

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tätä sivua ollaan päivittämässä ja se on vielä keskeneräinen, katso tarvittaessa englanninkielinen dokumentaatio tai Moodlen 3-version ohjeet.Mitä hyötyä ryhmistä on?

Ryhmillä ja ryhmittelyillä voit rajata aktiviteettien ja aineistojen näkyvyyttä vain osalle kurssin osallistujista ja siten eriyttää opetusta sekä tukea pienryhmien työskentelyä. Ryhmillä ja ryhmittelyillä helpotat myös opettajien arviointi- ja palautetyötä usean opettajan kursseilla.

  • Ryhmät ja ryhmittely toimivat aktiviteeteissa & tarvittaessa myös aineistoissa näkyvyyden rajoittajana (Rajoita pääsy -asetus).
  • Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen ryhmään, opettajan kannattaa hyödyntää ryhmittelyjä. Ryhmittely sisältää useamman ryhmän. Sitä tarvitaan esim. jos keskustelua käydään erilaisissa ryhmissä, joloin opiskelija voi olla teeman X keskustelussa eri ryhmässä kuin teeman Y keskustelussa. Ryhmittely toimii kaikissa aktiviteeteissa paitsi Sanastossa ja Tietokannassa.

Ryhmien toiminta-ajatus

Moodlessa kurssin opiskelijat voidaan jakaa ryhmiin esimerkiksi ryhmätyöskentelyä varten. Jotta ryhmätoiminnot voidaan ottaa käyttöön, täytyy opettajan ensin luoda ryhmät Moodleen ks. Ryhmät. Jos opiskelijat saavat valita ryhmänsä esimerkiksi oman kiinnostuksensa pohjalta, voi opettaja tehdä tämän Ryhmävalinta-aktiviteetilla.

Yleensä opiskelija kuuluu vain yhteen ryhmään. Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen ryhmään, tarvitaan myös ryhmittelyt eli ryhmille ryhmät. Tällöin voit ottaa tietyn ryhmittelyn käyttöön tietyssä aktiviteetissa esim. verkkokeskustelussa.

Jos ryhmittelyjä ei käytetä ja opiskelija kuuluu useampaan ryhmään, hän näkee kussakin ryhmiä käyttävässä aktiviteetissa pudotusvalikossa kaikkien niiden ryhmien työskentelytilat, joiden jäsen hän on. Tällöin opiskelijan täytyy osata valita pudostusvalikosta oikea ryhmä. Kun ryhmiä on useita, nimeä ryhmät kuvaavasti ja tiedota ryhmäjako opiskelijoille.

Tavoitteena ryhmätyöskentely

Aktiviteetin, jossa opiskelijat voivat työskennellä yhdessä ja nähdä vain oman ryhmänsä työskentelyn, kutsutaan Moodlessa "erillisiksi ryhmiksi". Asetuksista voidaan valita myös "näkyvät ryhmät", jolloin opiskelijat näkevät toisten ryyhmän työskentelyn, mutta eivät voi osallistua siihen.

Tyypillisiä ryhmätöissä käytettäviä aktiviteetteja ovat Keskustelualue, Chat ja Wiki. Ryhmissä tehdyt tehtävät voidaan palauttaa opettajalle Tehtävä-aktiviteetilla, jossa on otettu käyttöön ryhmäpalautus.

Suurella kurssilla on kätevää, että opiskelijat jaetaan pienempiin ryhmiin keskustelun seuraamisen ja syvenemisen helpottamiseksi. Tällöin opettaja ottaa ryhmät käyttöön ko. keskustelualueen asetuksista (joko näkyvät tai erilliset ryhmät).

Ryhmittelyn idea

Jos opiskelija kuuluu useampaan kuin yhteen ryhmään, opettajan kannattaa hyödyntää ryhmittelyjä eli ryhmien ryhmiä.

Ryhmittely on "ryhmien ryhmä", eli voit muodostaa yksittäisistä ryhmistä erilaisia kokonaisuuksia ryhmittelyjä käyttämällä. Ryhmittelemällä kurssin osallistujia erilaisiin kokonaisuuksiin voit tarjota heille monipuolisemmat työskentelymahdollisuudet eri ryhmissä.

Esimerkki:

  • Ryhmittely 1: Lähiryhmät. Tämän ryhmittelyn alle tulevat ryhmät Tampere, Helsinki, joihin lisäät osallistujia heidän osallistumispaikkansa mukaan.
    • Käytä ryhmittelyä "Lähiryhmät" keskustelualueella, jossa työstetään kurssin paikkakuntakohtaisten lähitapaamisten sisältöjä.
  • Ryhmittely 2: Vertaisryhmät. Tämän ryhmittelyn alle tulevat ryhmät MeidänRyhmä, SieJaMie, KolMikKo jne., joihin lisäät osallistujat sovitun ryhmäjaon perusteella (tai vaikkapa satunnaisesti).
    • Käytä ryhmittelyä "Vertaisryhmät" keskustelualueella, jolla osallistujat työstävät ryhmätöitään.

Vaikka ryhmittelyjen teko voi olla opettajalle hieman työlästä, on se opiskelijoille selkeämpää kuin monta päällekkäistä pienryhmää, joihin hän kuuluu. Katso tarkemmat ohjeet, miten ryhmittely käytännössä tehdään.

Tavoitteena omien opiskelijoiden vastausten löytäminen

Vaikka tehtävissä ryhmistä ei ole opiskelijoille näkyvää hyötyä (tehtävä on kaikille sama, vaikka ryhmäjaon laittaisi päälle), opettajalle ryhmistä saattaa olla hyötyä, kun opiskelijoita on runsaasti. Myös monen opettajan kurssilla ryhmätoiminnot kannattaa ottaa käyttöön, jos arviointeja tehdään ryhmäkohtaisesti. Tällöin kunkin opettajan ei tarvitse etsiä omia opiskelijoitaan koko kurssin osallistujien joukosta. Vastaavaa ryhmäkohtaista katselumahdollisuutta voi hyödyntää myös tenteissä.


M401tehtävän ryhmät.png

Tavoitteena aineistojen näkyvyyden rajaus

Jos opettajalla on tarvetta rajata aineistoja (esim. Sivu, Tiedosto, Kansio) vain tietylle ryhmälle, hän voi hyödyntää Rajoita pääsy -asetusta.

Ryhmät ja ryhmittelyt muualla Opettajan oppaassa

Näin teet ryhmäjaon ja ryhmittelyt -ohje.

Miten luon ryhmille omat keskustelualueet?
Ketkä saavat sähköposteja keskustelualueelta, jossa on ryhmämoodi päällä?
Yhteistyöskentely verkossa
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Ryhmien ja ryhmittelyjen idea
Miten saan opiskelijat ilmoittautumaan suoraan erillisiin ryhmiin?
Moduulien yleiset asetukset aktiviteeteissa
Jaa opiskelijat ryhmiin
Aktiviteettien ryhmäasetukset
Aineistojen ryhmittelyasetukset