Ryhmien ja ryhmittelyjen UKK

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun


Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?

Ryhmillä on jonkinlaista merkitystä lähes kaikissa aktiviteeteissa, mutta ryhmien hyödyllisyys riippuu siitä, kenen näkökulmasta asia tarkastellaan: opettajan, apuopettajan/tuutorin vai opiskelijan. Pääsääntöisesti ryhmistä on eniten hyötyä Keskustelualueessa, Tehtävässä, Työpajassa ja Wikissä, joissa pienryhmät laativat yhteisiä tehtäviä.

Opettaja voi käyttää ryhmiä lajittelemaan opiskelijoiden suoritukset Tehtävä-aktiviteetissa, ja lisäksi opiskelijat voivat palauttaa tehtävän ryhmänä, jos ryhmäpalautusasetus on päällä. Tällöin riittää, että yksi opiskelija palauttaa tehtävän kaikkien puolesta. Työpaja-aktiviteetissa arvottaessa vertaisarviointivuoroja, voi valita vaihtoehdon "Ei vertaisarviointeja saman ryhmän jäseniltä". Jos käytössä on erilliset ryhmät ja vertaisarviointivuorot jaetaan automaattisesti, vertaisarviointi tapahtuu vain ryhmien sisällä. Vertaisarviointivuoroja käsin jaettaessa opettaja voi valita arvioijat mistä ryhmistä tahansa.

Opettaja ilman muokkausoikeutta -roolin käyttäjä näkee ja arvioi ainoastaan niiden ryhmien suoritukset, joissa hän on itse jäsenenä, mikäli käytössä on Erilliset ryhmät. Näkyvienkin ryhmien tapauksessa hän voi arvioida vain omien ryhmiensä suoritukset.

Opiskelijan näkökulmasta ryhmillä on näkyvää vaikutusta keskustelualueissa, wikissä, chat-keskusteluissa ja valintatyökalussa. Erillisillä ryhmillä jokainen ryhmä näkee ja osallistuu vain omaan ryhmäänsä. Näkyvillä ryhmillä toisten ryhmien toimintaa voi seurata, mutta ainoastaan oman ryhmän toimintaan voi osallistua.