Agregació de les categories

De MoodleDocs
La revisió el 09:08, 23 feb 2016 per Pau Ferrer Ocaña (discussió | contribucions) (ordenar qualificacions abans . Sort grades before)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)
Salta a:navegació, cerca

Vista general

Aquest menú us permet triar l'estratègia d'agregació que s'utilitzarà per a calcular cada qualificació global dels participants per a una categoria de qualificació. Les diferents opcions s'expliquen baix.

Les qualificacions es converteixen primer en valors de percentatge (interval de 0 a 1), després s'agreguen emprant una de les estratègies de baix i finalment es converteixen a l'interval d'elements de la categoria associats (entre la qualificació mínima i la màxima).

Important: Una qualificació buida és simplement una entrada que falta en el butlletí de qualificacions i pot significar coses diferents. Per exemple, pot ser un participant que no ha enviat una tasca, la tramesa d'una tasca encara no qualificada pel professorat, o una qualificació suprimida manualment del butlletí de qualificacions per l'administrador. Us aconsellem que tingueu cura de com interpreteu aquestes "qualificacions buides".

Estratègies d'agregació

Mitjana de les qualificacions

La suma de totes les qualificacions dividida pel nombre total de qualificacions.

  A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màx. categoria 100:
  (0,7 + 0,25 + 1,0)/3 = 0,65 --> 65/100

Mitjana ponderada de les qualificacions

A cada element de qualificació se li pot donar un pes, el qual s'utilitza llavors en l'agregació de la mitjana aritmètica per a influir en la importància de cada element en la mitjana global.

  A1 70/100 pes 10, A2 20/80 pes 5, A3 10/10 pes 3, màx. categoria 100:
  (0,7*10 + 0,25*5 + 1,0*3)/18 = 0,625 --> 62,5/100

Mitjana ponderada simple de les qualificacions

La diferència amb la mitjana ponderada és que el pes es calcula com a qualificació Màxima - qualificació Mínima per a cada element. Una tasca de 100 punts té un pes de 100, una tasca de 10 punts té un pes de 10.

  A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màx. categoria 100:
  (0,7*100 + 0,25*80 + 1,0*10)/190 = 0,526 --> 52,6/100

Mitjana de les qualificacions (amb crèdits extra)

La mitjana aritmètica amb un gir. Una estratègia d'agregació antiga ara no suportada proporcionada aquí només per a la compatibilitat retroactiva amb activitats antigues.

Mediana de les qualificacions

La qualificació del mig (o la mitjana de les dues qualificacions del mig) quan les qualificacions s'ordenen per ordre de mida. L'avantatge sobre la mitjana és que no es veu afectada pels valors atípics (qualificacions allunyades anormalment de la mitjana).

  A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màx. categoria 100:
  0,7 ; 0,25 ; 1,0 --> 0,25 < 0,7 < 1,0 --> 0,7 --> 70/100

Qualificació més baixa

El resultat és la qualificació més menuda després de la normalització. S'utilitza normalment en combinació amb el paràmetre Agrega només les qualificacions no buides.

  A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màx. categoria 100:
  min(0,7 + 0,25 + 1,0) = 0,25 --> 25/100

Qualificació més alta

El resultat és la qualificació més alta després de la normalització.

  A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, màx. categoria 100:
  max(0,7 + 0,25 + 1,0) = 1,0 --> 100/100

Moda de les qualificacions

La moda és la qualificació que es produeix més freqüentment. S'utilitza més sovint per a qualificacions no numèriques. L'avantatge sobre la mitjana és que no li afecten els valors atípics (qualificacions que es troben anormalment allunyades de la mitjana). Tanmateix, perd el seu significat una vegada hi ha més d'una qualificació més freqüent (només es manté una), o quan totes les qualificacions són diferents de la resta.

  A1 70/100, A2 35/50, A3 20/80, A4 10/10, A5 7/10 màx. categoria 100:
  mode(0,7; 0,7; 0,25; 1,0; 0,7) = 0,7 --> 70/100

Suma de qualificacions

La suma de tots els valors de qualificació. Les qualificacions de l'escala s'ignoren. Aquest és l'únic tipus que no converteix internament les qualificacions a percentatges. La qualificació Màxima de l'element de categoria associat es calcula automàticament com a suma de màxims de tots els elements agregats.

  A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10:
  70 + 20 + 10 = 100/190