Povolit přidělování rolí

Přejít na: navigace, hledání


Moodle1.7

Kde se nastavuje: Správa > Uživatelé > Oprávnění > Definovat role

Na stránce „Povolit přidělování rolí“ lze nastavit, kdo (uživatel s jakou rolí) smí přidělovat jaké role ostatním uživatelům. U uživatelů s pravomocí moodle/role:switchroles jsou role, které smí uživatel přiřazovat, uvedeny také v rozbalovací nabídce „Přepnout roli na...“ pro dočasné přepnutí do vybrané role (zobrazuje se např. v záhlaví stránky kurzu).

Výchozí nastavení

  • Správce – smí přidělovat všechny role
  • Tvůrce kurzů – smí přidělovat role Učitel, Učitel bez práva upravovat, Student a Host
  • Učitel – smí přidělovat role Učitel bez práva upravovat, Student a Host

Umožnit učitelům přidělovat roli Učitel

Stránka „Povolit přidělování rolí“

Ve výchozím nastavení jsou učitelé oprávněni přidělovat pouze role Učitel bez práva úprav, Student a Host. Povolit učitelům přidělování role Učitel dalším kolegům musí správce, a to takto:

  1. Vstupte na stránku Správa > Uživatelé > Oprávnění > Definovat role.
  2. Klikněte na záložku „Povolit přidělování rolí“.
  3. V řádku 'Učitel' zaškrtněte políčko ve sloupci téhož jména.
  4. Uložte stisknutím tlačítka „Uložit změny“.

Viz také