Přenastavení oprávnění

Přejít na: navigace, hledání
Lokální přenastavení oprávnění v Moodlu 1.9

Lokální přenastavení oprávnění slouží k jemnému vyladění rolí v daném kontextu, tak aby odpovídaly vašim požadavkům. Přenastavením oprávnění se nevytváří nová role, mění se stávající role, změny se přitom promítnou na všechny uživatele, kterým je v daném kontextu role přidělena.

Příklad: Uživatelé s rolí Student mohou ve vašem kurzu začínat nové diskuse v diskusních fórech, v jednom konkrétním fóru byste jim však chtěli tuto možnost odebrat. Pak stačí u daného fóra přenastavit oprávnění u dané role, tj. pro roli Student nastavit oprávnění u pravomoci Začínat novou diskusi na hodnotu NEPOVOLIT.

Pokud byste v některém fóru chtěli zabránit v zakládání nových diskusí jenom několika vybraným studentům, nemůžete to provést prostřednictvím přenastavení oprávnění u role 'Student', protože tyto změny se dotknou všech studentů. Potřebujete novou roli. Zakládat nové role mohou pouze správci, nejjednodušším řešením tedy je požádat správce vaší instalace, aby vytvořil kopii role 'Student'. Ve fóru potom můžete u zkopírované role přenastavit oprávnění tak, jak je popsáno v předchozím odstavci, a nakonec přidělit modifikovanou roli pouze vybraným studentům.

Přenastavení lze také použít k "otevření" vybraných oblastí vašich stránek či kurzů, tj. k přidělení zvláštních pravomocí tam, kde to dává smysl. Například chcete-li dát studentům možnost hodnotit vypracování některého úkolu.

Uživatelské rozhraní je podobné jako pro definování rolí, s tím rozdílem, že jsou zobrazeny pravomoci relevantní pro daný kontext. U některých pravomocí je dále zvýrazněním naznačeno, jaké oprávnění se pro danou pravomoc použije BEZ přenastavení (tj. pokud byste oprávnění nastavili na hodnotu NENASTAVENO).

Poznámka: V Moodlu před verzí 1.9 měla stránka pro přenastavení oprávnění název „Přenastavení rolí“.

Povolit učitelům přenastavování rolí

Povolit přenastavování rolí (Moodle 1.9)

Ve výchozím nastavení mají právo přenastavovat role pouze správci. Chcete-li učitelům umožnit přenastavování rolí, musíte roli 'Učitel' nejdříve povolit pravomoc přenastavovat role a poté určit, které role smějí učitelé přenastavovat.

  1. Vstupte na stránku Správa > Uživatelé > Oprávnění > Definovat role.
  2. U role 'Učitel' klikněte na ikonu pro úpravu a u pravomoci moodle/role:override změňte oprávnění na POVOLIT.
  3. Uložte stisknutím tlačítka „Uložit změny“.
  4. Klikněte na záložku „Povolit přenastavení rolí“ (na stránce Správa > Uživatelé > Oprávnění > Definovat role).
  5. V řádku 'Učitel' zaškrtněte pole pro role, u nichž bude mít učitel právo je přenastavovat. Nejčastěji to bude pouze role 'Student' (nechcete dát učitelům možnost přenastavovat roli správců), zaškrtněte tedy políčko na průsečíku řádku 'Učitel' a sloupce 'Student' (viz obrázek).
  6. Uložte stisknutím tlačítka „Uložit změny“.