Povolit přenastavení rolí

Přejít na: navigace, hledání

Kde se nastavuje: Správa > Uživatelé > Oprávnění > Definovat role

Na této stránce lze nastavit, kdo (uživatel s jakou rolí) smí měnit oprávnění u jakých jiných rolí.

Stránku mohou používat jen uživatelé s rolí, která má přidělenu pravomoc přenastavovat role (tj. pravomoc moodle/role:override). Ve výchozím nastavení má tuto pravomoc pouze správce, a to pro všechny role.


Povolit učitelům přenastavování rolí

Povolit přenastavování rolí (Moodle 1.9)

Chcete-li učitelům povolit přenastavovat role, musíte roli 'Učitel' nejdříve povolit pravomoc přenastavovat role a poté nastavit, které role smějí učitelé přenastavovat.

  1. Vstupte na stránku Správa > Uživatelé > Oprávnění > Definovat role.
  2. U role 'Učitel' klikněte na ikonu pro úpravu a u pravomoci moodle/role:override změňte oprávnění na POVOLIT.
  3. Uložte stisknutím tlačítka „Uložit změny“.
  4. Klikněte na záložku „Povolit přenastavení rolí“ (na stránce Správa > Uživatelé > Oprávnění > Definovat role).
  5. V řádku 'Učitel' zaškrtněte pole pro role, u nichž bude mít učitel právo je přenastavovat. Nejčastěji to bude pouze role 'Student' (nechcete dát učitelům možnost přenastavovat roli správců), zaškrtněte tedy políčko na průsečíku řádku 'Učitel' a sloupce 'Student' (viz obrázek).
  6. Uložte stisknutím tlačítka „Uložit změny“.

Viz také