HU-Skapa ett nytt Moodle-område kopplat till Sisu på kurssidan

MoodleDocsista
Versio hetkellä 16. elokuuta 2022 kello 08.38 – tehnyt Margit Koivumaa (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa:valikkoon, hakuun
In English: Create a new Moodle area connected to Sisu on the course page Suomeksi: Sisusta yhdistetyn Moodle-alueen luonti kurssisivuilla

Den som tillhör Helsingfors universitets (undervisnings)personal kan på två sätt få ett nytt Moodle-område:


1) Genom att skapa ett Moodle-område på kurssidan, vilket gör att de studenter som bekräftad anmält sig i Sisu automatiskt läggs till som studenter på Moodle-området (DENNA ANVISNING)

ELLER


2) Genom att beställa ett Moodle-område utan automatisk koppling till Sisu (på finska/engelska), vilket innebär att läraren anvisar studenterna att själv registrera sig eller manuellt lägger till dem på Moodle-området


Läs anvisningarna omsorgsfullt. Rekommendationen är att använda metod 1 om det inte finns något hinder.

Obs! I fråga om Öppna universitetets Moodle-områden ska man be ämnets utbildningsexperter om dem.


När lönar det sig att skapa ett Moodle-område kopplat till Sisu?

 • Alla studenter som har gjort en bekräftad anmälan till kursen i Sisu har automatiskt tillgång till Moodle-området (efter att läraren har öppnat Moodle-området).
  • Läraren behöver inte lägga till studenterna själv eller be studenterna registrera sig. Kursens självregistrering behöver inte öppnas och ingen kursnyckel behövs.
 • Studenterna och läraren får en länk till Moodle-området till sin egen Mina studier / Min Undervisning sida. Länken till Moodle-området syns även på kurssidan.
 • För en student som har avbrutit anmälan i Sisu, ändras hens status på Moodle-området till ”spärrad”. Hen kan inte längre komma in i Moodle-området.
 • Bedömningarna i Moodles bedömningsbok kan föras in i Sisu direkt, se Instruktioner för undervisning: Överföring av vitsord från Moodle till Sisu.

När lönar det sig inte att skapa ett Moodle-område kopplat till Sisu?

 • Om studenterna behöver komma in på Moodle-området innan anmälan har bekräftats i Sisu. Se instruktionerna nedan.
 • Du kan inte skapa ett Moodle-område för enskilda grupper i Sisus momentet och synkronisera studenter från Sisu till Moodle. Du kan skapa ett Moodle-område endast för ett studiemoment i Sisu. I fall grupperna har inte enskilda moment i Sisu, ska du beställa Moodle-området med blanketten (på finska/engelska) och välja att studenterna själva ska registrera sig. Information om Sisus grupperna förmedlas inte från Sisu till Moodle.
 • Samma Moodle-område kan inte skapas automatiskt för två eller flera Sisu-studiemoment/kurssidor. Se instruktionerna nedan.
 • När du vill schemalägga öppningen av Moodle-området för studenter, beställ Moodle-området med ett formulär och använd självregistrering och dess schemaläggning. Det är inte möjligt att ställa in en tidpunkt när kursen öppnas automatiskt, utan läraren måste komma ihåg att öppna Moodle-området för studenterna.

Instruktioner: Skapa ett Moodle-område på kurssidan

Lärare och administrativ personal kan själva skapa ett Moodle-område via kurssidan. Då Moodle-området skapas på detta sätt får de studenter som anmält sig till kursen i Sisu, och vars anmälan bekräftats, automatiskt tillgång till Moodle-området. Om en administrativ personal skapar ett område kommer hen till i Moodle-området som lärare. Kom ihåg att alltid beställa ett nytt Moodle-område för ett nytt studiemoment (använd inte Moodle-området igen nästa år).

 1. Logga in på Flamma och gå till Lärare-sidan. Eller sök din kurs på Studietjänstens Studieutbud.
 2. Gå till kurssidan för din kurs genom att klicka på dess länk och om du ännu inte har loggat in på kurssidan, vänligen logga in.
 3. Klicka på knappen Redigera kurssidan.
 4. Gå till sektionen Moodle-länk på redigeringssidan.
 5. Tryck på Skapa ett nytt Moodle-område.
 6. Moodle-området skapas direkt. Personen som tryckte på Skapa ett nyt Moodle-område, lärarna och de studenter som bekräftad anmält sig till kursen i Sisu synkroniseras automatiskt till Moodle-området.
 7. Lägg till adressen till det nya Moodle-området på kurssidan genom att klicka på Länka skapat Moodle-område. Adressen kommer även att synas på kursdeltagarnas Mina studier-sidan och Lärarsida i Flamma.
 8. Studenterna kommer in på Moodle-området först efter att läraren har öppnat Moodle-området för studenterna. Gå till Moodle-området och välj funktionsmenyn (kugghjulsikonen till höger) > Redigera inställningar > Kursens synlighet: Visa > Spara.
 9. Du kan också redigera andra Moodle-inställningar, till exempel kursens namn, förkortning, kursens start- och slutdatum. Kursens namn och sammanfattning kommer på tre språk om de är definierade i Sisu. Flerspråkighet implementeras med multi-språk filtret (läs mer på engelska). Om kursens namn på de tre språken är längre än vad som är tillåtet i namnfältet kommer namnet endast att anges på kursens språk.
 10. Moodle-områdets startdatum blir detsamma som fastslagits i Sisu. Till att börja med syns Moodle-området alltså vanligen på sidan Kursöversikt i kommande kurser på Moodle. Moodle-områdets slutdatum blir samma som i Sisu + en månad. Därmed syns Moodle-området på sidan Kursöversikt som pågående kurs tills bedömningen och dylikt är klara på Moodle-området. Dessa inställningar stänger/fördöljer inte området för studenter.

Hur överförs uppgifterna om de anmälda från Sisu och syns på Moodle?

 • Ändringar gällande Moodle-områdets deltagare, som anmält sig i Sisu, görs i Sisu, se Anmälda i Sisu (Instruktioner för undervisning). Ändringarna överförs till Moodle-området varannan timme.
 • När det finns en deltagare i Moodle med rollen ”synced” har personen anmäldat från Sisu till Moodle. Rollerna visas i Moodle under Deltagare (i vänster navigationsblock).
  • Studiemomentets lärare i Sisu överförs till Moodle med rollerna ”lärare” och ”synced”.
  • Om administrativ personal skapar ett Moodle-område på en kurssida kommer de också att läggas till i Moodle med rollerna ”lärare” och ”synced”.
  • Studenterna på ett studiemoment i Sisu (bekräftad anmälan) överförs till Moodle med rollerna ”studerande” och ”synced”.
  • Om användaren på Moodle har rollen ”synced” och statusen är ”spärrad” är det fråga om en student vars anmälan har tagits tillbaka eller bort i Sisu. Det finns en liten fördröjning i uppdateringen av status från Sisu till Moodle. Nu kommer studenten inte längre in på Moodle-området.
  • Om student bara har rollen "synced" i Moodle är det ett Moodle-område som ännu inte har öppnats för studenter och en student vars anmälan har tagits tillbaka eller bort i Sisu. Statusen ”spärrad” visas endast när Moodle-området är öppet för studenter. I det här fallet kan student inte komma in på Moodle-området.
  • Om användaren på Moodle endast har rollen ”studerande” är det fråga om en student som antingen har registrerat sig själv eller som läraren har lagt till direkt på Moodle-området. Studenten har inga anmälningsuppgifter i Sisu på studiemomentet i fråga.
 • Läraren kan lägga till deltagare till Moodle-området även direkt på Moodle (t.ex. externa gästföreläsare med tillfälligt användarnamn).
 • Lärare som tagits bort i Sisu tas inte bort på Moodle.
 • Automatisk överflyttning av de kursanmälningar som synkroniserats via Sisu tar slut ett år efter att kursen avslutats. Då fryses listan över deltagare på Moodle.

Ofta frågade frågor

Jag vill öppna ett Moodle-område kopplat till Sisu för studenter innan deras anmälningar bekräftas i Sisu

 • Lägg till en självregistrering på Moodle-området, men se till att informera studenter om en eventuell registreringsnyckel.

I framtiden kan du fundera på:

 • Om du använder den normala anmälningen i Sisu, så stäng anmälningen tillräckligt tidigt.
 • Ändra anmälningen för fortlöpande anmälan i Sisu (anmälan med direkt bekräftelse).
 • Eller beställ ett Moodle-område med ett formulär och konfigurera studenter att självregistrera sig, i så fall är Moodle-området inte kopplat till Sisu.

Jag vill kombinera två Sisu-implementeringar till ett Moodle-område som är skapade på kurssidor

 • Studenter från två eller flera olika Sisu-implementeringar/kurssidor kan inte kopplas till samma Moodle-område. Du kan bara synkronisera studenter från en Sisu-implementering/kurssida till ett Moodle-område.
 • Om studenter från mer än en Sisu-implementering/kurssida önskas för samma Moodle-område, måste studenter från en annan implementering hänvisas till Moodle-området genom självregistrering eller läggas till manuellt.
 • För att lägga till en länk till Moodle-området på den icke-synkroniserade kurssidan, kopiera länken till det synkroniserade Moodle-området. Om du använder en registreringsnyckel för självregistrering, lägg även till den i informationen till Moodle-länken på kurssidan.
 • Observera att endast betygen för de synkroniserade studenterna kan exporteras direkt från Moodle till Sisu - andra studenters betyg måste exporteras till Sisu manuellt eller med Sisu-konverteraren, se Instruktioner för undervisning: Överföring av vitsord från Moodle till Sisu.

Jag vill kombinera två Moodle-områden för en Sisu-implementering/kurssida

 • Studenter från två eller flera olika Moodle-områden kan inte kopplas till samma Sisu-implementering. Du kan bara synkronisera studenter från en Sisu-implementering/kurssida till ett Moodle-område.
 • På kurssidan kan du även berätta länkar till andra Moodle-områden.
 • I framtiden är det värt att överväga om det skulle vara möjligt att göra egna implementeringar i Sisu för varje önskade Moodle-område.

Möjliga problem och deras lösningar

Problem Sannolik förklaring Lösning
Det finns bara lärare på Moodleområdet, studenterna syns inte även om de är anmälda i Sisu. Studentanmälningar har ännu inte bekräftats i Sisu. Endast studenter med bekräftade anmälningar kommer att synkroniseras till Moodle-området. Efter att studenternas anmälningar har bekräftats i Sisu, kommer de att synka till Moodle-området inom två timmar. Om studenter behöver komma åt Moodle-området tidigare kan du lägga till självregistrering i Moodle-området och ge studenterna registreringsnyckeln.
Läraren tar bort studenten från Moodle-området, men studenten uppenbarar sig snart igen. Studenten är fortfarande anmäld i Sisu. Studentens roll återställs på Moodle i samband med följande synkronisering. Studentens anmälan ska tas tillbaka eller bort i Sisu. I samband med följande synkronisering tas studentens roll ”studerande” bort och hens status ändras automatiskt till ”spärrad” på Moodle. Anmälningarna administreras i Sisu.
Läraren lägger till rollen ”studerande” till studenten och ändrar statusen till ”aktiv”, men snart har rollen försvunnit och statusen har blivit ”spärrad”. Studentens anmälan har tagits tillbaka eller bort i Sisu. I samband med synkroniseringen varannan timme tas studentens roll ”studerande” bort och statusen ändras till ”spärrad”. Studentens anmälan ska bekräftas i Sisu. I samband med följande synkronisering ges studenten rollen ”studerande” och statusen ändras till ”aktiv”. Deltagarna administreras alltså i Sisu.
Studenter från det föregående läsåret eller den föregående terminen finns fortfarande på Moodle-området. Moodle-området för det föregående läsåret eller den föregående terminen har använts för den pågående kursen. Ett eget Moodle-område måste skapas för varje nytt studiemoment i Sisu om man vill använda synkroniseringen av deltagarna mellan Sisu och Moodle. Om kursen redan pågår ska du kontakta moodle@helsinki.fi
Många av studenterna som deltar i kursen har statusen ”spärrad”. Hur avlägsnar jag studenterna från Moodle-området? Studenternas anmälningar har antingen tagits bort eller tillbaka i Sisu, vilket innebär att rollen ”studerande” har tagits bort och statusen ändrats till ”spärrad”. Läraren kan ta bort dessa studenter via deltagarlistan på Moodle-området. Detta lönar sig att göra först efter att det inte längre kommer att ske ändringar i anmälningarna.