HY-Sisusta yhdistetyn Moodle-alueen luonti kurssisivuilla

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun
In English: Create a new Moodle area connected to Sisu on the course page På svenska: Skapa ett nytt Moodle-område

Helsingin yliopiston (opetus)henkilöstöön kuuluva voi saada uuden Moodle-alueen kahdella tapaa:

 • Luomalla kurssisivuilla Moodle-alueen, jolloin Sisussa hyväksytysti ilmoittautuneet opiskelijat, joiden ilmoittautuminen on vahvistettu lisätään automaattisesti opiskelijoiksi Moodle-alueelle. (TÄMÄ OHJE)

TAI


Lue ohjeet huolella ja mieti millä tavalla sinun kannattaa hankkia uusi Moodle-alue.

Huom. Avoimen yliopiston Moodle-alueet pyydetään ko. oppiaineen koulutusasiantuntijalta.


Miksi Moodle-alue kannattaa yhdistää Sisun kanssa?

Milloin Moodle-aluetta ei kannata yhdistää Sisun kanssa?

 • Opiskelijoiden pitää päästä Moodle-alueelle ennen kuin ilmoittautumiset on vahvistettu Sisussa. Ks. ohjeet alempaa.
 • Sisun toteutuksen ryhmille ei voi luoda omia Moodle-alueita, joiden opiskelijat synkronoitaisiin Moodleen. Moodle-alueen voi luoda vain yhdelle Sisun toteutukselle/kurssisivulle. Mikäli ryhmillä ei ole omia toteutuksia Sisussa, tilaa ryhmille Moodle-alue lomakkeella ja määritä opiskelijoille itserekisteröityminen. Sisun ryhmätiedot eivät välity Moodleen.
 • Samalle Moodle-alueelle ei voi yhdistää automaatisesti kahden tai useamman eri Sisu-toteutuksen/kurssisivun opiskelijoita. Ks. ohjeet alempaa.
 • Kun Moodle-alueen avautuminen opiskelijoille halutaan ajastaa, tilaa Moodle-alue lomakkeella ja käytä itserekisteröitymistä ja sen ajastamista.

Ohje: Luo Moodle-alue kurssisivuilla

Opettaja tai virkailija voi luoda itse uuden Moodle-alueen kurssisivuilla. Näin luodulle kurssille Sisussa määritellyt opettajat ja ilmoittautuneet opiskelijat, joiden ilmoittautuminen on hyväksytty ja vahvistettu, siirtyvät Moodle-alueelle automaattisesti. Jos virkailija luo Moodle-alueen, myös hän saa opettajan oikeudet Moodle-alueelle. Muistathan tilata aina uuden Moodle-alueen uudelle kurssitoteutukselle (älä siis käytä Moodle-aluetta seuraavana vuotena uudestaan).

 1. Kirjaudu Flammaan ja mene Opettaja-sivulle ja etsi kurssisi Opetukseni-listauksesta. Tai etsi kurssisi Opiskelu-palvelun opintotarjonnasta.
 2. Mene kurssisi kurssisivulle sen linkistä ja jos et ole vielä kirjautunut kurssisivuille, kirjaudu sisään.
 3. Klikkaa Muokkaa kurssisivua -painiketta.
 4. Mene kurssisivun muokkaussivulla kohtaan Moodle-linkki.
 5. Paina Luo uusi Moodle-alue-painiketta..
 6. Moodle-alue luodaan heti. Moodle-alueen tilaaja, kurssin Sisussa määritetyt opettajat ja kurssille Sisussa hyväksytysti ilmoittautuneet opiskelijat, joiden ilmoittautuminen on vahvistettu synkronoidaan automaattisesti Moodle-alueelle.
 7. Lisää Moodle-alueen osoite kurssisivulle painamalla Linkitä luotu Moodle-alue kurssisivulle -painiketta ja tallenna. Osoite tulee näkyviin pienen viiveen jälkeen myös kurssin osallistujien Opintoni- ja Flamman Opettaja-sivuille.
 8. Opiskelijat pääsevät Moodle-alueelle vasta sitten, kun opettaja on avannut Moodle-alueen opiskelijoille. (Moodle-alueen etusivun toimintovalikko (ratasikoni oikealla) > Muokkaa asetuksia > Kurssin näkyvyys > Näytä > Tallenna).
 9. Voit myös muokata muita Moodle-alueen asetuksia kuten: kurssin nimeä ja lyhennettä selkeämmäksi sekä aloitus- ja päättymispäivämäärää.
 10. Aloituspäivämääräksi tulee Sisussa määritetty aloituspäivämäärä. Moodle-alue löytyy siis yleensä Moodlessa aluksi Katsaus kursseistani -sivun tulevista kursseista. Moodle-alueen päättymispäivämääräksi tulee Sisusta tuleva päättymispäivämäärä + 1 kk. Näin Moodle-alue on vielä Katsaus kursseistani -sivulla meneillään olevissa kursseissa, kunnes arviointi yms. on Moodle-alueella valmis. Nämä asetukset eivät sulje/piilota aluetta opiskelijoilta.

Miten ilmoittautuneet siirtyvät Sisusta ja näkyvät Moodlessa?

 • Muutokset Moodle-alueen osallistujiin, jotka ovat ilmoittautuneet Sisussa, tehdään Sisussa (ks. ilmoittautuminen Sisussa, Opetustyön ohjeet). Muutokset siirtyvät Moodle-alueelle kahden tunnin välein.
 • Sisun toteutuksen opettajat viedään Moodle-alueelle rooleilla "opettaja" ja "synced".
 • Jos virkailija luo Moodle-alueen kurssisivuilla, lisätään myös hänet Moodle-alueelle roolilla "opettaja".
 • Sisun toteutuksen opiskelijat (hyväksytty ja vahvistettu ilmoittautuminen) viedään Moodle-alueelle rooleilla "opiskelija" ja "synced".
 • Opettaja voi lisätä Moodle-alueelle osallistujia myös suoraan Moodle-alueella (esim. ulkopuoliset vierailijaluennoitsijat, joilla on kevyttunnus). Ks. Miten lisään kurssille opettajia tai opiskelijoita?
 • Jos opiskelijan ilmoittautuminen perutaan tai poistetaan Sisussa, poistetaan opiskelijalta Moodle-alueella rooli "opiskelija" ja hänen tilansa muuttuu "keskeytetty" seuraavan synkronoinnin yhteydessä. Tällöin opiskelija ei enää pääse Moodle-alueelle.
 • Sisusta poistettuja opettajia ei poisteta Moodlesta automaattisesti.
 • Jos Moodlessa näkyy käyttäjällä ainoastaan rooli "synced" ja tilana on "keskeytetty", on kyse sellaisesta opiskelijasta, jonka ilmoittautuminen on hylätty, keskeytetty tai poistettu Sisusta.
 • Jos Moodlessa näkyy käyttäjällä ainoastaan rooli "opiskelija" on kyse sellaisesta opiskelijasta, joka on joko itserekisteröitynyt tai opettaja on lisännyt hänet suoraan Moodleen. Tällä opiskelijalla ei ole ilmoittautumistietoa Sisussa kyseisessä toteutuksessa.
 • Sisuun yhdistettyjen Moodle-alueiden opiskelijoiden ilmoittautumisten automaattinen synkronointi loppuu vuosi kurssin päättymisestä (Sisun kurssin päättymispäivästä). Osallistujalistauksen tila jää silloin Moodle-alueella siihen, mikä se on silloin ollut.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Haluan avata Sisuun yhdistetyn Moodle-alueen opiskelijoille ennen kuin heidän ilmoittautumisensa on vahvistettu Sisussa

 • Lisää itserekisteröityminen kurssisivuilta luodulle Moodle-alueelle, mutta muista ilmoittaa mahdollisesta kurssiavaimesta opiskelijoille.

Jatkossa kannattaa mietiä seuraavia vaihtoehtoja:

 • Jos käytät normaalia ilmoittautumista, määritä ilmoittautumisen päättymispäivä tarpeeksi aikaiseksi.
 • Muuta Sisun ilmoittautuminen jatkuvaksi ilmoittautumiseksi (ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella).
 • Tai voit tilata Moodle-alueen lomakkeella ja määrittää opiskelijoille itserekisteröitymisen, jolloin Moodle-aluetta ei ole yhdistetty Sisuun.

Haluan yhdistää kaksi Sisun toteutusta yhdelle kurssisivuilta luodulle Moodle-alueelle

 • Samalle Moodle-alueelle ei voi yhdistää automaattisesi kahden tai useamman eri Sisu-toteutuksen/kurssisivun opiskelijoita. Voit siis synkronoida vain yhden Sisu-toteutuksen/kurssisivun opiskelijat Moodle-alueelle.
 • Jos samalle Moodle-alueelle halutaan useamman Sisu-toteutuksen/kurssivun opiskelijat, täytyy toisen toteutuksen opiskelijat ohjata Moodle-alueelle itserekisteröitymisellä tai lisätä ne käsin.
 • Ei-synkronoidulle kurssin kurssisivulle lisätään Moodle-alueen linkki kopioimalla synkronoidun Moodle-alueen linkki. Jos käytät itserekisteröinnissä kurssiavainta, lisää se myös Moodle-linkin tietoihin kurssisivuilla.
 • Huomaa, että vain synkronoitujen opiskelijoiden arvosanat voi viedä suoraan Moodlesta Sisuun - muiden opiskelijoiden arvosanat viedään Sisuun käsin tai hyödyntäen Sisu-muunninta (ks. Opetustyön ohjeet).

Haluan yhdistää kaksi Moodle-aluetta yhdelle Sisun toteutukselle/kurssisivulle

 • Samalle Sisun toteutukselle ei voi yhdistää automaattisesi kahden tai useamman eri Moodle-alueen opiskelijoita. Voit siis synkronoida vain yhden Sisu-toteutuksen/kurssisivun opiskelijat Moodle-alueelle.
 • Kurssisivuilla voit ilmoittaa myös muiden Moodle-alueiden linkit.
 • Jatkossa kannattaa miettiä, olisiko tarpeen tehdä Sisussa omat toteutukset jokaiselle tarvittavalle Moodle-alueelle.

Ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja

Ongelma Todennäköinen selitys Ratkaisu
Moodle-alueella on vain opettajat, opiskelijoita ei näy, vaikka he ovat ilmoittautuneet Sisussa. Opiskelijoiden ilmoittautumisia ei ole vielä vahvistettu Sisussa. Vain hyväksytysti ilmoittautuneet opiskelijat, joiden ilmoittautuminen on vahvistettu synkronoituvat Moodle-alueelle. Kun opiskelijoiden ilmoittautuminen on vahvistettu Sisussa, synkronoituvat opiskelijat Moodle-alueelle kahden tunnin sisällä. Jos opiskelijoiden pitää päästä aikaisemmin Moodle-alueelle, Moodle-alueelle voi lisätä itserekisteröitymisen ja ilmoittaa kurssiavaimen opiskelijoille.
Opettaja poistaa opiskelijan Moodlesta, mutta opiskelija tupsahtaa sinne pian uudestaan. Opiskelija on edelleen ilmoittautunut Sisussa. Opiskelijan rooli palautetaan Moodleen seuraavan synkronoinnin yhteydessä. Opiskelijan ilmoittautuminen pitää perua tai poistaa Sisussa. Seuraavan synkronoinnin myötä opiskelijalta poistetaan rooli "opiskelija" ja hänen tilansa laitetaan "keskeytetty" Moodlessa automaattisesti. Osallistujia hallitaan Sisussa.
Opettaja lisää opiskelijalle "opiskelija"-roolin ja muuttaa tilaksi "aktiivinen", mutta pian rooli on poistunut ja tila muuttunut "keskeytetty". Opiskelijan ilmoittautuminen on peruttu tai poistettu Sisussa. Synkronoinnin yhteydessä kahden tunnin välein poistetaan opiskelijalta "opiskelija"-rooli ja tila asetetaan "keskeytetty". Opiskelijan ilmoittautuminen pitää hyväksyä Sisussa. Seuraavan synkronoinnin myötä opiskelijalle lisätään "opiskelija"-rooli ja tila muutetaan "aktiivinen". Osallistujia hallitaan siis Sisussa.
Edellisen lukuvuoden tai -kauden opiskelijat ovat vielä Moodle-alueella. Edellisen lukuvuoden tai -kauden Moodle-aluetta on käytetty meneillään olevan kurssin toteutuksessa. Jokaista uutta Sisun toteutusta kohti on luotava oma Moodle-alue, jos halutaan käyttää osallistujien synkronointia Sisun ja Moodlen välillä. Mikäli kurssi on jo käynnissä, ota yhteyttä moodle@helsinki.fi
Osallistujissa on paljon "keskeytetty"-tilassa olevia opiskelijoita. Miten saan ne pois Moodle-alueelta? Opiskelijoiden ilmoittautumiset on joko peruttu tai poistettu Sisussa, jolloin opiskelijoilta on poistettu "opiskelija"-rooli ja tila on "keskeytetty". Opettaja voi poistaa nämä osallistujat Moodle-alueen osallistujalistalta Moodlessa. Tämä kannattaa tehdä vasta sen jälkeen, kun ilmoittautumisiin ei ole tulossa muutoksia.