HU-Skapa ett nytt Moodle-område

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun
In English: Creating a new course area Suomeksi: Uuden kurssialueen luonti

Den som tillhör Helsingfors universitets (undervisnings)personal kan på två sätt få ett nytt Moodle-område:

 • Genom att skapa ett Moodle-område på kurssidan, vilket gör att de studenter som anmält sig i Sisu automatiskt läggs till som studenter på Moodle-området (DENNA ANVISNING)

ELLER


Läs anvisningarna omsorgsfullt och tänk igenom på vilket sätt det lönar sig för dig att skaffa ett nytt Moodle-område.

Obs! I fråga om Öppna universitetets Moodle-områden ska man be ämnets utbildningsexperter om dem.


Att skapa ett Moodle-område kopplat till Sisu via kurssidan

Varför lönar det sig att skapa Moodle-området så här?

 • Alla som redan har gjort en bekräftad anmälan till kursen i Sisu eller gör det i framtiden har automatiskt tillgång till Moodle-området (efter att läraren har öppnat Moodle-området).
  • Läraren behöver inte lägga till studenterna själv eller be studenterna registrera sig.
  • Kursens självregistrering behöver inte öppnas och ingen kursnyckel behövs.
 • Studenterna och läraren får en länk till Moodle till sin egen Mina studier / Min Undervisning sida. Länken till Moodle syns även på kurssidan.
 • I Sisu ändrar en student som har avbrutit inskrivningen till ”spärrad” i Moodle -området. Han kan inte längre komma in i Moodle -området.
 • Bedömningarna i Moodles bedömningsbok kan föras in i Sisu direkt. (Instruktioner för undervisning).

När lönar det sig inte att skapa ett Moodle-område så här?

 • Om studenterna behöver komma in på Moodle-området innan anmälan har bekräftats i Sisu. Beställ då Moodle-området med blanketten (på finska/engelska) och välj att studenterna själva kan registrera sig.
 • Om studiemomenten i Sisu har grupper som man vill ha egna Moodle-områden för. Du kan skapa ett Moodle-område endast för ett studiemoment i Sisu, inte för enskilda grupper i momentet. För grupper ska du beställa Moodle-området med blanketten (på finska/engelska) och välja att studenterna själva ska registrera sig. Information om grupperna förmedlas inte från Sisu till Moodle.
 • När du vill schemalägga öppningen av Moodle-området för studenter, beställ Moodle-området med ett formulär och använd självregistrering och dess schemaläggning. Det är inte möjligt att ställa in en tidpunkt när kursen öppnas automatiskt, utan läraren måste komma ihåg att öppna kursområdet för studenterna.

Skapa Moodle-område på kurssidan

Lärare och administrativ personal kan själva skapa ett Moodle-område via kurssidan. Då Moodle-området skapas på detta sätt får de studenter som anmält sig till kursen i Sisu, och vars anmälan bekräftats, automatiskt tillgång till Moodle-området. Om en administrativ personal skapar ett område kommer han/hon till i Moodle-området som lärare.

Du kan bara synkronisera studenter från en Sisu-implementering/kurssida till Moodle-området. Om elever på mer än en Sisu-implementering/kurssida önskas i samma Moodle-område, måste elever på åtminstone den andra implementeringen styras av Moodles självregistrering. Observera att endast betygen för synkroniserade elever kan exporteras direkt från Moodle till Sisu - betygen för andra elever se Undervisningsinstruktioner: Bruksanvisning bedomning av studieprestationer.

Guide:

 1. Logga in på Flamma sidan Min undervisning.
 2. Gå till kurssidan för din kurs.
 3. Aktivera redigeringen av kurssidan (Redigera kurssidan).
 4. Gå till kurssidans Moodle-avsnitt medan redigeringsläget är aktiverat.
 5. Tryck på ”Skapa ett nytt Moodle-område”.
 6. Moodle-området skapas direkt. Lärarna och de studenter som anmält sig till kursen i Sisu och vars anmälan bekräftats får automatiskt tillgång till Moodle-området då uppgifterna synkroniseras.
 7. Lägg till Moodle-områdets adress på kurssidan. Adressen kommer även att synas på kursdeltagarnas Mina studier- och Min undervisning-sidor, med viss fördröjning.
 8. Studenterna kommer in på Moodle-området först efter att läraren har öppnat Moodle-området för studenterna. Gå till Moodle-området och välj funktionsmenyn (kugghjulsikonen till höger) > Redigera inställningar > Kursens synlighet: Visa > Spara.

  Du kan också redigera andra Moodle-inställningar, till exempel (se Moodle-områdets inställningar, på finska):
 9. kursens namn och förkortning för att bli tydligare.
 10. Kursens startdatum och slutdatum. Moodle-områdets startdatum blir detsamma som fastslagits i Sisu. Till att börja med syns Moodle-området alltså vanligen på sidan Kursöversikt i kommande kurser på Moodle. Moodle-områdets slutdatum blir samma som i Sisu + en månad. Därmed syns Moodle-området på sidan Kursöversikt som pågående kurs tills bedömningen och dylikt är klara på Moodle-området. Dessa inställningar stänger inte området för studenter.

Hur överförs uppgifterna om de anmälda från Sisu och syns på Moodle?

 • Ändringar gällande Moodle-områdets deltagare, som anmält sig i Sisu, görs i Sisu, se Anmälda i Sisu (Instruktioner för undervisning). Ändringarna överförs till Moodle-området varannan timme.
 • Studiemomentets lärare i Sisu överförs till Moodle med rollen lärare (rollerna ”lärare” och ”synced”).
 • Studenterna på ett studiemoment i Sisu (bekräftad anmälan) överförs till Moodle med rollen studerande (rollerna ”studerande” och ”synced”).
 • Läraren kan lägga till deltagare till Moodle-området även direkt på Moodle (t.ex. externa gästföreläsare med tillfälligt användarnamn).
 • Om studentens anmälan tas tillbaka eller bort i Sisu, tas rollen ”studerande” bort på Moodle och studentens status blir ”spärrad” i samband med följande synkronisering. Nu kommer studenten inte längre in på Moodle-området.
 • Lärare som tagits bort i Sisu tas inte bort på Moodle.
 • Om användaren på Moodle endast kan se rollen ”synced” och statusen är ”spärrad” är det fråga om en student vars anmälan har tagits tillbaka eller bort i Sisu.
 • Om användaren på Moodle endast kan se rollen ”studerande” är det fråga om en student som antingen har registrerat sig själv eller som läraren har lagt till direkt på Moodle-området. Studenten har inga anmälningsuppgifter i Sisu på kursen i fråga.
 • Automatisk överflyttning av de kursanmälningar som synkroniserats via Sisu tar slut ett år efter att kursen avslutats. Då fryses listan över deltagare på Moodle.

Eventuella problemsituationer och lösningarna

Problem Sannolik förklaring Lösning
Läraren tar bort studenten från Moodle-området, men studenten uppenbarar sig snart igen. Studenten är fortfarande anmäld i Sisu. Studentens roll återställs på Moodle i samband med följande synkronisering. Studentens anmälan ska tas tillbaka eller bort i Sisu. I samband med följande synkronisering tas studentens roll ”studerande” bort och hens status ändras automatiskt till ”spärrad” på Moodle. Deltagarna administreras i Sisu.
Läraren lägger till rollen ”studerande” till studenten och ändrar statusen till ”aktiv”, men snart har rollen försvunnit och statusen har blivit ”spärrad”. Studentens anmälan har tagits tillbaka eller bort i Sisu. I samband med synkroniseringen varannan timme tas studentens roll ”studerande” bort och statusen ändras till ”spärrad”. Studentens anmälan ska bekräftas i Sisu. I samband med följande synkronisering ges studenten rollen ”studerande” och statusen ändras till ”aktiv”. Deltagarna administreras alltså i Sisu.
Studenter från det föregående läsåret eller den föregående terminen finns fortfarande på Moodle-området. Moodle-området för det föregående läsåret eller den föregående terminen har använts för den pågående kursen. Ett eget Moodle-område måste skapas för varje nytt studiemoment i Sisu om man vill använda synkroniseringen av deltagarna mellan Sisu och Moodle. Om kursen redan pågår ska du kontakta moodle@helsinki.fi
Många av studenterna som deltar i kursen har statusen ”spärrad”. Hur avlägsnar jag studenterna från Moodle-området? Studenternas anmälningar har antingen tagits bort eller tillbaka i Sisu, vilket innebär att rollen ”studerande” har tagits bort och statusen ändrats till ”spärrad”. Läraren kan ta bort dessa studenter via deltagarlistan på Moodle-området. Detta lönar sig att göra först efter att det inte längre kommer att ske ändringar i anmälningarna.