Pedagogiikka

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Moodle pähkinänkuoressa

Moodle-oppimisympäristö koostuu kursseista ja niiden sisältämistä aktiviteeteista ja aineistoista. Erilaisia aktiviteetteja on noin 20 (keskustelualueita, sanastoja, wikisivuja, tehtäviä, tenttejä, valintoja (äänestyksiä), SCROM-paketteja, tietokantoja ym.), joita kaikkia voi muokata. Aktiviteetteja voi yhdistellä eri tavoin opettajan haluamalla tavalla, tavoitteena on luoda opiskelijalle helposti seurattava oppimispolku. Jokainen aktiviteetti voi rakentua aikaisempien aktiviteettien oppimistuloksille.

Moodlen laaja valikoima muita työkaluja auttaa oppijayhteisöjen luomisessa. Näitä ovat esimerkiksi blogit, viestit ja osallistujalistat sekä arviointi-, raportointi- ja integrointityökalut.

Lisätietoa Moodlesta saa osoitteesta [1]. Ohjeita opettajille on kerätty Pikaopas opettajalle-sivustolle. Suositeltavaa materiaalia on myös Moodle in English, jonka keskustelualueet kannattaa käydä läpi, sillä siellä ongelmista keskustelevat sekä kehittäjät että käyttäjät.

Sosiaalinen konstruktivismi

Moodlen pedagogiikka pohjautuu konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen:

1. Jokainen on potentiaalinen opettaja ja oppija

Näkökulma korostaa opiskelijan aktiivista roolia opiskelussaan sekä opettajan ja opiskelijan ja myös opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Opettaja voi olla oppija siinä missä opiskelijakin.

2. Oppiminen on erityisen tehokasta silloin, kun luodaan tai esitetään jotain muiden nähtäväksi

Iso osa oppimisesta tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opitun asian kertominen toiselle syventää oppimista. Oppimisen voi ajatella osallistumisena, jossa yhdessä toisten kanssa vuorovaikuttaen opitaan enemmän kuin yksin. Kun yhdessä tekemisessä on tavoitteena luoda uutta tietoa, oppiminen on kaikkein syvällisintä, trialogista oppimista.

3. Oppimista tapahtuu vertaisten toimintaa tarkkailemalla

Opiskelijat ottavat mallia toistensa käyttäytymisestä. Esimekiksi muiden opiskelijoiden aktiivinen kommentointi ja keskustelu oppimistilanteessa ohjaa kaikkia muitakin aktiivisuuteen.

4. Opiskelijoiden taustan tunteminen auttaa opetuksessa (konstruktivismi)

Opettajan kannattaa ottaa opetuksen suunnittelussa huomioon opiskelijoiden aiemmat opinnot ja lähtötaso. Tämä auttaa opiskelijaa paremmin liittämään opittava asia osaksi omaa käsiterakennettaan. Lähtötasoa voi kartoittaa esimerkiksi teettämällä opiskelijoilla aiheeseen liittyviä ennakkotehtäviä, esimerkiksi kartoittavia kyselyitä.

5. Oppimisympäristön on oltava joustava ja mukautuva, jotta sitä voi helposti muuttaa vastaamaan osallistujien tarpeita

Lähtötasokartoitus ja opiskelijoiden omat tarpeet ja toiveet kurssilta auttavat opettajaa muokkaamaan kurssia.

Miten Moodle pyrkii tukemaan sosiaalisen konstruktivismin näkökulmaa?

1. Jokainen on potentiaalinen opettaja ja oppija

Monet Moodlen aktiviteetit on suunniteltu siten, että opiskelijat voivat muokata yhteistä sisältöä, kuten keskustelualueita, wikisivuja, sanastoja, tietokantoja ja viestejä. Näin opiskelijaa rohkaistaan yhteisölliseen oppimiseen. Opiskelijoille voi halutessaan antaa mahdollisuuden parannella keskustelualueita, luoda tenttejä tai jopa hallita kurssin ulkoasua. Sallittuja toimintoja voi säännellä hyvin yksityiskohtaisesti, esimerkiksi sallimalla vain tietyn keskustelualueen muokkauksen. On suositeltavaa kokeilla edellä mainittuja ominaisuuksia ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tehdä asioita, joita he ovat aiemmin vain opettajien tehtäviksi.

2. Oppiminen on erityisen tehokasta silloin, kun luodaan tai esitetään jotain muiden nähtäväksi

Moodlessa on laaja valikoima eri keinoja opitun esittämiseen ja jakamiseen:

 • Kurssin rakenne itsessään on hyvä tapa rakentaa yhteinen ja aktiivinen esitys oppimispolusta, jonka osallistujat käyvät läpi.
 • Keskustelualueet ovat tässä keskeisiä, sillä ne tarjoavat ympäristön keskustelulle ja eri medioiden ja dokumenttien jakamiselle (esim. mediapluginit suodattimissa, liitteet tai linkit).
 • Wikit ovat yhteisesti luotuja sivuja ryhmätöitä ja muita neuvotteluja varten
 • Sanastot ovat yhteisesti luotuja kurssille keskeisten määritelmien listoja.
 • Tietokantoihin osallistujat voivat lisätä millaisia mediarakenteita tahansa, kuten kokoelman digitaalisia valokuvia tai referenssikirjaston.

3. Oppimista tapahtuu vertaisten toimintaa tarkkailemalla

Moodlen kurssialueen oikeassa reunassa olevasta Osallistujat-lohkosta näkee kurssin kaikki osallistujat, tietoa osallistujista ja esimerkiksi sen, milloin kukin on viimeksi ollut paikalla. Kirjautuneet osallistujat –lohkosta näkee nopeasti kaikki paikallaolijat. Viimeisin toiminta –lohkossa näkyy viimeaikaisia tapahtumia, ja lohkossa on myös linkki kattavampaan raporttiin. Lohkossa näkyvät paitsi viimeisimmät keskusteluviestit ja muutokset kurssiin, myös esimerkiksi tehtävien palautukset ja tentit. Opiskelijat eivät näe muiden opiskelijoiden saamia tuloksia, mutta ryhmäpaine voi motivoida omassa opiskelussa. Opettajana voit lisätä nämä lohkot kurssillesi muokkaustilassa vasemmasta sivupalkista Lisää lohko -toiminnolla. Kaikki Moodlessa suoritetut tapahtumat tallentuvat lokiraporttiin, joista opettaja voi esimerkiksi nähdä, kuka on kirjautunut Moodleen ja milloin. Myös esimerkiksi kaikilla wikisivuilla on Historia-välilehti, mistä näkyy tiedot kaikista tehdyistä muutoksista.

4. Opiskelijoiden taustan tunteminen auttaa opetuksessa (konstruktivismi)

 • Tentti-työkalulla voit rakentaa opiskelijoille kurssin alkuun lähtötasokyselyn.
 • Opiskelijoiden kurssitoiveita voi karttoittaa avaamalla Moodlen kurssialueelle yhteisen keskustelualueen ennen kurssin alkua ja pyytämällä kaikkia opiskelijoita kirjaamaan sinne toiveitaan ennen kurssin alkua.
 • Käyttäjäprofiilissa on useita kenttiä, joissa käyttäjä voi kertoa itsestään. Profiilikuva näkyy Moodlessa aina, kun käyttäjä kirjoittaa jotain, ja kuva toimii linkkinä profiilisivulle.
 • Kooste keskustelualueille kirjoitetuista viesteistä ja aloitetuista keskusteluista, joko kyseisellä kurssilla tai koko sivustolla.
 • Yleisissä aktiivisuusraporteissa näkyy käyttäjän koko osallistuminen kurssiin, mukaan lukien tehtävien palautukset, lisäykset sanastoihin ym.
 • Kurssin ja käyttäjän raportit ja lokitiedot näyttävät yksityiskohtaiset tiedot käyttäjän koko toiminnasta Moodlessa sekä kaavion yleisestä aktiivisuustilastosta.


5. Oppimisympäristön on oltava joustava ja mukautuva, jotta sitä voi helposti muuttaa vastaamaan osallistujien tarpeita

 • Moodlen kurssisivu on opettajan työkalu, jonka avulla opettaja voi lisätä, poistaa ja järjestellä aktiviteetteja kurssillaan. Moodle hyödyntää AJAX-ominaisuuksia, joten aktiviteetteja, osioita ja lohkoja voi siirtää helposti klikkaamalla siirrettävää sisältöä, vetämällä se haluttuun paikkaan ja pudottamalla. Pääsyä eri osioihin voidaan rajoittaa ajan, ehtojen tai käyttäjätietojen kenttien mukaan, eli esimerkiksi nimen, tehtyjen tehtävien tai tenteistä saatujen pisteiden perusteella.
 • Rooleja voidaan muokata käyttäjäkohtaisesti kaikkialla sivustossa ja niitä voidaan vielä senkin jälkeen säätää. Moodlessa on mahdollista esimerkiksi luoda yksi tietty tentti, jossa kaikki osallistujat näkevät kaikkien tulokset.
 • Arviointikirjaa ylläpidetään automaattisesti ja se näyttää kurssin tilanteen aina ajan tasalla. Löydät arviointikirjan kohdasta Navigointi-valikko.
 • Sivuston, kurssin ja aktiviteettinäkymien ulkonäköä ja toimintaa voi muokata asetuksista.
 • Ulkoisia järjestelmiä voidaan helposti integroida esimerkiksi todentamisen ja kurssi-ilmoittautumisen ylläpitämiseksi, jolloin Moodlen tiedot päivittyvät samalla, kun muiden järjestelmien tietoja päivitetään.

Tasapainon saavuttaminen

Odotukset Moodlen kaltaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä (VLE) ja verkko-oppimista kohtaan ovat eri käyttäjillä erilaiset. Yhtenä tehtävänä on saavuttaa tasapaino erilaisten näkemysten ja odotusten välille. Toisessa ääripäässä ovat opettajat, jotka haluavat pitää kurssin ja sen opiskelijat tiukasti hallinnassaan. Tässä sisältölähtöisessä lähestymistavassa luettavat aineistot tulevat saataville tiettyinä aikoina ja tenteillä testataan, että kyseiset aineistot on todella luettu. Toisessa ääripäässä opetus on opiskelijalähtöistä, jolloin kurssi sisältää paljon yhteisöllisiä ja vuorovaikutteisia aktiviteetteja.

Edistyminen

Moodlen on oltava käytettävyydeltään sekä joustava että yksinkertainen. Sen on vastattava moniin erilasiin tarpeisiin, mutta sen on samalla oltava tarpeeksi helppokäyttöinen, jotta opettajat voivat hyödyntää internetiä yhteisöjen luomiseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Moodlen tarkoituksena on olla työväline, jonka käytön opettaja voi helposti aloittaa ja jonka käyttöön voi sen jälkeen ajan myötä syventyä.

Esimerkki prosessista, jolla opettaja voi ottaa Moodlen käyttöönsä:

 1. Jaettavan materiaalin julkaiseminen (aineistot, SCROM)
 2. Tenttien ja tehtävien käyttäminen (hallinnon väheneminen)
 3. Wikien, sanastojen ja tietokantojen käyttäminen (interaktiivinen sisältö)
 4. Keskustelujen mahdollistaminen keskustelualueilla, kysymysten esittäminen, opastus
 5. Aktiviteettien yhdistely sekvensseiksi, jossa aiemmat oppimistavoitteet ja oppimistulokset pohjustavat uusia
 6. Ulkoisten aktiviteettien ja pelien käyttäminen (internet-aineistot)
 7. Vertaisarviointitehtävien, kuten Työpaja-aktiviteetin käyttö, joiden avulla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa arvosteluun ja jopa kurssin rakenteeseen
 8. Oman työn aktiivinen tarkkailu ja ideoiden jakaminen kollegayhteisöjen kanssa.


Mitä ominaisuuksia sinä haluaisit nähdä Moodlessa?

Tämä ohje on toivottavasti herättänyt ajatuksia siitä, mitä kaikkea haluaisit ideaalissa verkko-oppimisympäristössäsi olevan. Keskusteluun voi liittyä osoitteessa [2] ja palautetta ja kehitysideoita voi lähettää Moodle Trackeriin.

Kiinnostavia linkkejä


Malline:Suunnittele