Pikaopas opettajalle

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Moodle 3.2 Moodle 3.11

Huom. Jos käytät Moodlen aiempaa versiota ks. Pikaopas opettajalle versiot 3.0-3.1.

Pikaopas esittelee Moodlen ominaisuuksia opettajan roolissa toimiville.

Opettaja vastaa yleensä oman kurssinsa rakentamisesta Moodleen, hallinnoi opiskelijoiden lisäämistä kurssille sekä kurssialueen asetuksia ja muotoa.

Navigointi Moodlessa

Katso

Kurssin perustaminen

Kurssi on Moodlessa työtila, jonne opettaja voi lisätä materiaaleja ja toimintoja opiskelijoilleen. Opettajalla voi olla useita kursseja. Kurssilla voi myös olla useampia opettajia ja opiskelijaryhmiä. Ks. esimerkki kurssialueesta: What is a course in Moodle?.

Opettaja ei yleensä voi itse perustaa uutta kurssia. Ks. tarkemmin Perusta uusi kurssialue. Kurssien perustamiseen saat ohjeita oman organisaatiosi Moodle-tuesta.

Tuen yhteystiedot ja organisaation ohjeet löytyvät yleensä Moodlen etusivulta ja/tai Katsaus kursseistani -sivulta.

Esimerkki Katsaus kursseistani -sivusta (versio 3.6)

Kurssisivun jäsentely ja rakenne

Voit jäsennellä kurssin sisällön eri tavoin. Tyypillisesti kurssi on rakennettu kurssin aikataulun tai teemojen mukaan. Esimerkiksi ensimmäisessä osiossa/aiheessa on ensimmäistä luentokertaa koskeva sisältö esimerkiksi tehtävät ja opettajan diat. Aikataulua mukaileva rakenne on usein selkein ja helpoin rakennettava.

Opettaja voi näyttää kaikki kurssin osiot/aiheet heti tai tuoda ne näkyviin yksitellen, vaikka ajastetusti.

Ks. tarkemmin:

Kurssin sisältö: Aineistot ja Aktiviteetit

Aineistot

Moodlessa opettajan lisäämiä materiaaleja kutsutaan aineistoiksi. Aineistoina voit lisätä mm. ohjetekstiä, linkkejä ja tiedostoja. Näppärimpiä aineistotyyppejä on Sivu, jolla voit tuottaa sisältöä suoraan Moodleen.

Aktiviteetit

Moodlessa on monipuoliset työkalut, joiden avulla voit aktivoida opiskelijaa ja samalla tukea häntä oppimisessa. Oppiminen on usein tehokkaampaa, kun opiskelijat pääsevät itse tuottamaan materiaaleja sekä vuorovaikutukseen toistensa ja opettajan kanssa.

Aktiviteetit ovat työkaluja, joissa opiskelija tekee jotain. Tarjolla on mm. verkkokeskustelu, tehtävän palautustila, monivalintatentti, vertais- ja itsearviointityökalut. Ilman aktiviteetteja opiskelija ei voi toimia kurssilla muussa kuin aineistojen lukijan roolissa.

Opettaja valitsee kurssilleen sopivimmat aktiviteetit, mutta kurssialueilla on jo valmiina yksi aktiviteetti Uutiset, joka on tarkoitettu opettajan tiedotuksille. Se ei ole keskustelualue, sillä opiskelijat eivät voi vastata Uutiset-alueen viesteihin. Uutiset-alueen viestit lähtevät aina myös opiskelijoiden sähköposteihin.

Opettajan työkalut

Opettajan työkaluilla lisätään kurssille aineistot, tehtäväpalautustilat yms. aktiviteetit opiskelijoille ja muokataan/päivitetään kurssialuelta.

Saat opettajan muokkaustyökalut näkyviin Asetukset-valikosta, joka on Moodle-kurssin oikeassa yläreunassa Boost ratas.PNG ratas-ikonin takana. Klikkaa ratasta ja valitse valikosta Muokkaustila päälle.

Kun muokkaustila on päällä, opettaja näkee

 • Boost Muokkaa.PNG Muokkaa-valikon, joka on jokaisen aiheen, aktiviteetin ja aineiston perässä
 • Boost aktiviteetinvalitsin.PNG toiminnon Lisää aktiviteetti tai aineisto
 • Boost Lisää lohko.PNG -toiminnon vasemmalla
 • Boost kyna.PNG kynäsymbolin otsikoiden yms. perässä, jolla voi muokata osioiden, aineistojen ja aktiviteettien nimiä
 • Boost siirrin.PNG risti-symbolin otsikoiden yms. edessä, jolla voit siirrellä ja järjestellä kurssin sisältöä.

Sisällön lisääminen

Jos haluat käyttää kurssisi pohjana jo olemassa olevan Moodle-kurssisi sisältöjä, käytä Tuo-toimintoa jolla voit kopioida kokonaisia kursseja. Katso video Tuo-toiminto.

Jos luot uutta sisältöä, näin lisäät aineiston tai aktiviteetin:

 • Laita muokkaustila päälle kurssisivun oikealla olevasta Boost ratas.PNG ratassymbolin Asetukset-valikosta kohdasta Muokkaustila päälle. Samasta kohdasta saat muokkaustilan myös pois päältä.
 • Saat näkyviin aktiviteettivalitsimen: Boost aktiviteetinvalitsin.PNG.
 • Valitse aineisto tai aktiviteetti, jonka haluat lisätä:
Aktiviteetin/aineiston lisääminen
 • Klikkaa Lisää. Valitsemastasi aineistosta/aktiviteetista riippuen tulee esille erilaiset asetukset ja vaadittavat tiedot.

Tekstieditori löytyy lähes kaikista Moodlen aineistoista ja aktiviteeteista. Tehtävien, tenttien jne. ohjeistus kannattaakin kirjoittaa aktiviteetin kuvaus-kenttään. Ks. video: Adding and editing text: Moodle 3.8

Ks. tarkemmin:

Opiskelijoiden lisääminen kurssille

Opiskelijalla tulee olla organisaation käyttölupa/käyttäjätunnus ennenkuin hänelle voidaan antaa pääsy kurssille.

Osallistujat voidaan lisätä useammalla tavalla. Tavat riippuvat organisaation Moodle-ylläpidon asetuksista.

Tässä kaksi tyypillistä tapaa:

1) Itserekisteröityminen: Ohjaa opiskelijat rekisteröitymään itse Moodle-kurssillesi:

 • Valitse vasemmasta Navigointi-valikosta Osallistujat.
 • Valitse oikealta ratas-ikonista Itserekisteröityminen (student):
 • Lisää Kurssiavain, jonka opiskelijat tarvitsevat kirjautuessaan kurssille ensimmäisen kerran. Kurssiavain on "salasana", jota kannattaa käyttää jos kurssille pääsee vain tietyt opiskelijat.
 • Tallenna muutokset.
Salli uudet rekisteröitymiset, lisää kurssiavain ja tallenna.
 • Tallentamisen jälkeen olet sivulla Osallistujien lisäämistavat:
Ota itserekisteröityminen käyttöön silmä-ikonista.
 • Toimita Moodlen osoite ja kurssiavain opiskelijoille.

2) Yksitellen lisääminen: Opettaja voi lisätä opiskelijat myös käsin Navigointi-valikosta kohdasta Osallistujat > ratas-ikoni oikealla > Osallistujat > Lisää osallistujia.

Em. tapojen saatavuus riippuu organisaatiokohtaisista Moodlen asetuksista.

Ks. video:

Arvioinnit Moodle-kurssilla

Jokaisella kurssilla on oma Arviointinäkymänsä eli arviointikirja, johon tallentuu opettajan arvioinnit (pisteet, arvosana, palaute) aktiviteeteista. Kun arvioinnit otetaan käyttöön ko. aktiviteetin asetuksista, aktiviteetti ilmaantuu automaattisesti arviointikirjaan.

Esimerkki arviointinäkymästä

Kun kurssin arvosana muodostuu useamman tehtävän arvosanoista (esim. essee ja tentti), voi arviointikirjan asetuksia säätämällä kokonaisarvosanan laskemista automatisoida.

Opiskelijoiden edistymisen seuraaminen

Voit asettaa aktiviteetin suorittamiselle ehtoja, jos Suoritusten seuranta on otettu käyttöön kurssin asetuksista eli Asetukset-valikko > Muokkaa asetuksia > Suoritusten seuranta > Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön: Kyllä. Voit yhdistää suoritusten seurannan kurssin edistymisen seurantaan niin, että kurssi merkitään suoritetuksi, kun seurantaan mukaan otetut aktiviteetit on suoritettu ja/tai arvosanat annettu.

Moodlen versio 3.11: Kun seuranta on päällä ja kriteerit on määritelty kuhunkin aineistoon/aktiviteettiin, näkyy kunkin aineiston/aktiviteetin yhteydessä suoritusehdot ja päivämäärät. Ehdot ja päivämäärät saa näkyviin myös kurssin etusovulle kurssin asetuksista ks. Suoritusten seuranta: Edistymisen seurannan näkymä. Asetuksista riippuen opiskelija voi itse merkitä aktiviteetin suoritetuksi klikkaamalla Merkitse tehdyksi -painiketta tai merkintä tulee automaattisesti, kun opiskelija on täyttänyt opettajan asettamat ehdot. Ks. tarkemmin Suoritusten seuranta.

Moodlen versio 3.10 ja sitä aiemmat: Kun seuranta on päällä ja kriteerit on määritelty kuhunkin aineistoon/aktiviteettiin, näkyy kunkin aineiston/aktiviteetin vieressä ruutu. Asetuksista riippuen opiskelija voi itse merkitä aktiviteetin suoritetuksi klikkaamalla ruutua tai merkintä tulee automaattisesti, kun opiskelija on täyttänyt opettajan asettamat ehdot. Ks. tarkemmin Suoritusten seuranta

Voit antaa opiskelijoillesi motivaatioksi ja osoitukseksi edistymisestä osaamismerkkejä joko manuaalisesti tai perustuen automaattisiin edistymisen kriteereihin. Huom. Jos osaamismerkit eivät ole käytössä organisaatiosi Moodlessa, ota yhteys Moodle-ylläpitoonne.

Pääsyn rajoittaminen ja piilotus

Halutessasi voit rajoittaa pääsyä aktiviteettiin/aineistoon perustuen mm. päivämäärään, aiemman tehtävän suoritukseen, arvosanaan tai ryhmän jäsenyyteen. Jos Rajoita pääsy ei ole käytössä organisaationne Moodlessa, ota yhteys Moodle-ylläpitoonne.

Esimerkkejä pääsyn rajoittamisesta.

Voit myös piilottaa aktiviteetteja, aineistoja tai kurssin osioita:

 1. Laita Muokkaustila päälle.
 2. Klikkaa aineiston/aktiviteetin perässä olevaa Boost Muokkaa.PNG Muokkaa-valikkoa.
 3. Valitse Piilota.

Kurssin avaaminen

Kurssialue on yleensä piilotettu opiskelijoilta, joten opettajan pitää avata/julkaista alue opiskelijoille. Vasta avaamisen jälkeen opiskelijat voivat itserekisteröityä kurssille.

Kun olet valmis avaamaan kurssin opiskelijoille:

> Kurssin näkyvyys: Näytä > Määrittele kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärä vastaamaan kurssisi ajankohtaa. Huom. Oikeat päivämäärät auttavat kurssin löytymistä Katsaus kursseistani -sivulta.

 • Tallenna.

Kurssin sulkeminen

Kurssin asetuksiin määritellään kurssin päättymispäivä, jotta kurssi siirtyy Katsaus kursseistani -sivulla Päättyneisiin kursseihin.

Kun kurssialueella toiminta on päättynyt, eikä opiskelijoiden tarvitse kurssille enää päästä, voit sulkea kurssin kokonaan kurssin asetuksista. Näkyvyys opiskelijoille muutetaan kohtaan > Piilota ja Tallennetaan muutokset. Tämän jälkeen kurssialue ei enää näy opiskelijoiden Katsaus kursseistani -sivulla laisinkaan, mutta opettaja pääsee kurssille edelleen.

Jos kurssialue halutaan poistaa kokonaan, on käännyttävä oman organisaation Moodle-tuen puoleen. Opettajalla ei ole oikeuksia poistaa Moodlesta kokonaisia kursseja.

Monella organisaatiolla on Moodlessa myös automaattinen poistoprosessi, kuten esimerkiksi Helsingin yliopistossa. Katso oman organisaatiosi ohjeet.

Usein kysytyt kysymykset Moodlesta

Katso usein kysyttyjä kysymyksiä UKK-sivuilta.