Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Filosofia

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Moodle 2.4


El disseny i desenvolupament de Moodle es guia per una pedagogia constructivista social. En aquesta pàgina intentarem deconstruir el concepte en termes de 4 principals conceptes relacionats: constructivisme, construccionisme, constructivisme social, i connectats i separats.

Constructivisme

Des d'un punt de vista constructivista, les persones construeixen activament nou coneixement quan interaccionen amb el seus entorns.

Tot el que llegeixes, veus, sents i toques es compara amb el teu coneixement previ i, si és viable en el teu món mental, formarà nou coneixement que s'incorporarà al teu bagatge. El coneixement es reforça quan el pots utilitzar amb èxit en un entorn més ampli. No ets un simple banc de memòria que absorbeix informació passivament, ni el coneixement pot ésser "transmès" llegint alguna cosa o escoltant algú.

Això no vol dir que no puguis aprendre alguna cosa llegint una pàgina web o escoltant una conferència, òbviament pots, només destaquem que hi ha més anàlisi i interpretació en el procés que una simple transferència d'informació d'un cervell a un altre.

Construccionisme

El construccionisme estableix que l'aprenentatge és particularment efectiu quan es construeix alguna cosa perquè altres l'experimentin. Pot ser qualsevol cosa des d'una frase parlada o un missatge penjat a internet, fins a artefactes més complexos com una pintura, una casa o un paquet de programari.

Per exemple, podries llegir aquesta pàgina vàries vegades i tot i això oblidar-la demà. Però si haguessis d'intentar explicar aquestes idees a altres persones en les teves pròpies paraules, o elaborar una presentació que expliqués aquests conceptes, molt probablement tindràs una millor comprensió, que estarà més ben integrada en els teves pròpies idees. Aquest és el motiu que molta gent prengui notes durant una conferència (encara que després no tornin a llegir les notes)

Constructivisme social

El constructivisme social estèn el constructivisme a paràmetres socials, on els grups construeixen coneixement uns per als altres, creant coŀlaborativament artefactes compartits amb significats compartits. Quan una persona s'immergeix en una cultura així, passarà tot el temps aprenent com formar part d'aquesta cultura, a molts nivells.

En exemple molt simple és un objecte com una tassa. L'objecte pot servir per a moltes coses, però la seva forma suggereix algun "coneixement" sobre contenir i transportar líquids. Un exemple més complex és un curs en línia: no només les "formes" de les eines de programari indiquen certes coses sobre la manera com ha de funcionar un curs en línia, sinó que les activitats i els textos produïts dins el grup en conjunt serviran per donar forma al comportament de cada persona dins el grup.

Connectats i separats

Aquesta idea aprofundeix en les motivacions dels individus dins una discussió:This idea looks deeper into the motivations of individuals within a discussion:

  • La conducta separada es produeix quan algú intenta mantenir-se "objectiu" i "factual", i tendeix a defensar les seves idees utilitzant la lògica per a trobar forats en el discurs del seu company.
  • La conducta connectada és la que fa un enfocament més empàtic, intenta escoltar i fer preguntes per tal d'entendre millor el punt de vista del company.
  • La conducta separada i connectada és la posició més sensible a les dues conductes anteriors i és capaç d'escollir qualsevol de les dues com a apropiada a la situació actual.

En general, una sana quantitat de conducta connectada dins d'una comunitat d'aprenentatge és un potent estimulant per a aprendre, no només acostant a les persones entre sí sinó promocionant reflexions més profundes i re-avaluació de les creences prèvies.

Conclusió

Considerar aquests aspectes pot ajudar a enfocar en les experiències que serien les millors per a aprendre des del punt de vista de l'estudiant, molt més que simplement transmetent la informació i avaluant el coneixement de la informació necessària. També us pot ajudar a veure com cada participant d'un curs pot ser un professor alhora que un estudiant. La feina del professor pot canviar de ser la "font del coneixement" a ser un influenciador i un rol model en la cultura de la classe, connectant amb estudiants d'una manera personal que incideix en els seves necessitats d'aprenentatge, i moderant discussions i activitats que coŀlectivament porten els estudiants cap a l'objectiu comú d'aprendre.

El Moodle de cap manera força aquest estil de conducta, però això és el que els seus dissenyadors consideren que és millor promoure. En el futur, quan la infraestructura tècnica del Moodle s'estabilitzi, les futures millores en suport pedagògic seran la via prioritària de desenvolupament del Moodle.

Vegeu també