Estructura bàsica d'un lloc Moodle

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Moodle 2.4


Com funciona el Moodle?

La pàgina inicial

  • La pàgina inicial d'un lloc Moodle - la pàgina que obtens amb un navegador - usualment inclou informació sobre la institució i és molt personalitzable (igualment, és possible reduir tant la pàgina principal que només consisteixi en una pantalla d'identificació).
  • La manera com els usuaris es connecten a un lloc Moodle depèn de la institució: se'ls poden facilitar comptes, o poden identificar-se automàticament amb els seus comptes existents a la institució, o se'ls pot permetre que es creïn ells mateixos els seus comptes.

A dins del Moodle

  • L'estructura bàsica del Moodle s'organitza al voltant dels cursos. Aquests són bàsicament pàgines o àrees on els professors presenten els seus Recursos i Activitats als estudiants. Poden tenir diferents formats però usualment inclouen una sèrie de seccions centrals on es troben els materials i uns blocs laterals que ofereixen funcionalitats o informació extra.
  • Els cursos poden presentar contingut per a un any d'estudis, una sola sessió independent o qualsevol altre variant depenent de la institució o el professor. Els pot utilitzar un sol professor o tot un equip.
  • La manera com els estudiants queden inscrits als cursos depèn de la institució; per exemple es poden auto-inscriure amb una contrasenya, o ho pot fer manualment el professor o automàticament l'administrador.
  • Els cursos es poden organitzar en categories. Per exemple "Física", "Química" i "Biologia" podrien ser subcategories dins de la categoria "Ciències".

Professors, estudiants i altres usuaris Moodle

  • Hom no entra al Moodle amb un rol de "professor" o "estudiant".
  • Els que es connecten al Moodle no tenen cap privilegi especial fins que l'administrador no els assigna un rol adequat a les seves necessitats en un curs o en un context.

Com orientar-se dins el Moodle

  • Un usuari identificat accedirà àrees del Moodle tals com els cursos on s'ha inscrit i el seu perfil a partir del bloc de navegació i el bloc de configuració. El que l'usuari veurà en aquests blocs dependrà del seu rol i de qualssevol permisos assignats per l'administrador.
  • Cada usuari té la seva pròpia pàgina d'inici personalitzable, accesible a l'enllaç la meva pàgina inicial.

Vegeu també