Vlastnosti

Přejít na: navigace, hledání


Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Tato stránka je neúplná. Můžete pomoci tím, že ji doplníte.

Moodle je produkt, který je stále v pohybu a vyvíjí se. Na této stránce najdete seznam některých jeho vlastností a funkcí, které podporuje.

Základní koncepty

 • Podporuje sociálně konstruktivistickou pedagogiku (spolupráce, aktivita, kritická sebereflexe aj.)
 • Je vhodný pro plně distanční internetovou výuku i jako doplněk kontaktní výuky
 • Jednoduché, efektivní, široce kompatibilní, technicky nenáročné a intuitivní uživatelské rozhraní
 • Snadná instalace na téměř všechny platformy, které podporují PHP. Vyžaduje pouze jednu databázi (a tu může sdílet)
 • Plně nezávislý na konkrétní databázi; podporuje všechny hlavní typy databází (kromě úvodního vytvoření tabulek)
 • Seznam kurzů nabízí popis každého kurzu i informaci, zda do něj mají přístup návštěvníci
 • Kurzy lze třídit do kategorií, kategorie lze prohledávat - každý server s Moodlem může podporovat tisíce kurzů
 • Velký důraz na zabezpečení: data ze všech formulářů jsou kontrolována, cookies jsou šifrovány atd.
 • Většinu oblastí pro vkládání textu (zdroje, příspěvky do fór, záznamy do deníku atd.) lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG editoru HTML

Správa systému

 • Systém spravuje administrátor, který je určen během instalace
 • Doplňkový modul Vzhled umožňuje administrátorovi nastavit barvy, písma a rozložení stránek tak, aby vyhovovaly místním potřebám
 • K stávajícím instalacím Moodlu lze přidávat doplňkové moduly činností
 • Doplňkové moduly jazyků umožňují plnou lokalizaci do jakéhokoliv jazyka. Jazykové balíčky lze upravovat pomocí vestavěného webového editoru. V současné době existují balíčky pro více než 34 jazyků
 • Kód je přehledně napsán v jazyce PHP a je distribuován na základě licence GPL, takže jej lze snadno upravovat podle potřeb uživatelů

Správa uživatelů

 • Cílem je omezit nutnost zásahů administrátora na minimum a přitom zachovat vysoký standard zabezpečení
 • Díky doplňkovým modulům podporuje řadu ověřovacích mechanismů, které umožňují snadnou integraci do stávajících systémů
 • Standardní e-mailová metoda: studenti si mohou vytvářet své vlastní účty. Uvedou při tom e-mailovou adresu, která se ověřuje potvrzením po obdržení e-mailu
 • Metoda LDAP: přihlašování se kontroluje proti serveru LDAP. Administrátor může upřesnit, která pole při tom budou použita
 • IMAP, POP3, NNTP: přihlašování se kontroluje proti e-mailovému nebo newsovému serveru. Podpora certifikátů SSL a TLS
 • Externí databáze: jako zdroj pro autentizaci může být použita jakákoliv databáze, která obsahuje alespoň dvě pole
 • Každá osoba potřebuje pro celý systém pouze jeden účet; pro různé účely lze účtu přiřadit různá práva
 • Administrátor řídí zakládání kurzů; učitelem kurzu může stanovit libovolného uživatele
 • Administrátor může stanovit tvůrce kurzů; ten je pak oprávněn vytvářet kurzy a určovat pro ně učitele
 • Učiteli lze odebrat práva na editování kurzů (například u externích učitelů)
 • Učitel může pro každý kurz stanovit "klíč k zápisu", aby do něj měli přístup pouze oprávnění studenti. Tento klíč jim pak sdělí osobně, soukromým e-mailem apod.
 • V případě potřeby mohou učitelé zapsat studenty do kurzu také ručně
 • Učitelé mohou studenta také ručně odhlásit. Jinak je student odhlášen automaticky, pokud po určitou dobu, kterou nastaví administrátor, nevyvíjí žádnou činnost
 • Studenti jsou vedeni k tomu, aby si v systému vytvořili svůj osobní profil obsahující fotografii a charakteristiku. Pokud si to přejí, mohou zakázat veřejné zobrazování své e-mailové adresy
 • Každý uživatel si může nastavit své časové pásmo a všechna data v Moodlu se pak převádějí do tohoto časového pásma (např. datum odeslání, termíny odevzdání úkolů atd.)
 • Každý uživatel si může sám zvolit jazyk uživatelského rozhraní Moodlu (angličtina, čeština, francouzština, němčina atd.)

Správa kurzů

 • Každý učitel s právem editace má plnou kontrolu nad nastavením kurzu, včetně práva omezovat ostatní učitele
 • Volba mezi týdenním, tématickým nebo diskusním uspořádáním kurzu
 • Široká nabídka možných činností v kurzu: fóra, deníky, testy, materiály, hlasování, dotazníky, úkoly, chat, workshop
 • Na domovské stránce kurzu se mohou zobrazovat změny provedené od posledního přihlášení - posiluje se tím pocit sounáležitosti
 • Většinu oblastí pro vkládání textu (materiály, příspěvky do fór, záznamy do deníku atd.) lze editovat pomocí vestavěného WYSIWYG editoru HTML
 • Všechna hodnocení z fór, deníků, testů a úkolů mohou být zobrazena na jedné stránce (případně uložena jako soubor pro zpracování v tabulkovém procesoru)
 • Rozsáhlé možnosti sledování a zaznamenávání činnosti uživatelů - podrobný záznam a grafy činnosti každého studenta v libovolném modulu (poslední přístup, počet čtení) a také přehledná "historie" studenta v kurzu na jediné stránce, tj. záznam o všech jeho činnostech včetně zápisů do deníku, přispívání do fór atd.
 • Vestavěný e-mailový klient - kopie příspěvků do fóra, zpětná vazba atd. mohou být zaslány jako zpráva ve formátu HTML nebo jako prostý text
 • Vlastní škály - učitelé si mohou definovat vlastní škály pro hodnocení fór, úkolů a deníků
 • Pomocí funkce Zálohování je možné celý kurz sbalit do jediného souboru ve formátu ZIP. Z tohoto souboru jej pak lze zase obnovit na libovolném serveru provozujícím Moodle

Obsah kurzů