Poděkování

Přejít na: navigace, hledání


Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Tato stránka je zastaralá a může obsahovat již neplatné informace. Můžete pomoci tím, že ji zaktualizujete.

Balíček Moodle podléhá ochraně autorských práv (© 2001-2003 Martin Dougiamas). Je distribuován podle podmínek obecné veřejné licence GNU.

Zvláštní poděkování

Docentu Peteru C. Taylorovi z Curtin University of Technology v Perthu v Austrálii, který pracoval s nejranějšími prototypy systému a poskytl četné užitečné poznatky a připomínky.

Překlady

Mnohokrát děkuji všem, kdo se zasloužili o překlad Moodlu do různých jazyků - každý překlad představuje mnoho hodin práce, protože Moodle obsahuje přes tisíc frází, nemluvě o obsáhlých souborech nápovědy. Na překladu do některých jazyků se podílelo více autorů - někdy pracovali společně, někdy přebírali práci od svých předchůdců.

Na tomto místě nelze udržovat přehled všech překladatelů. Aktuální informace najdete na stránkách pro stahování lokalizovaných verzí Moodlu.

Motivy

Motivy dodávají stránkám Moodlu živost a různorodost. Zde je seznam některých motivů dodávaných jako součást Moodlu a jejich autorů:

Další poděkování

Díky všem, kdo:

 • finančně přispěli prostřednictvím dárcovské stránky
 • pomáhali s odlaďováním
 • podíleli se na činnosti komunity Moodlu.

Zvláště děkuji těm, kdo věnovali Moodlu značné množství času a přispěli k vývoji jeho kódu. Patří mezi ně:

Petri Asikainen, Ray Kingdon, Eloy Lafuente (stronk7), Henrik Kaipe, Williams Castillo, Russell Jungwirth, Zbigniew Fiedorowicz, Gustav Delius, Thomas Robb, Janne Mikkonen, Jon Papaioannou.

Děkuji také všem, kdo přispěli konstruktivními připomínkami, poskytli nám podporu, podíleli se na testování nebo napsali i jen malé fragmenty kódu. Tento seznam je velmi dlouhý a neustále se rozrůstá, takže uvedu jen pár jmen (v pořadí, ve kterém jsem je přidával):

Art Lader, Matt Hope, Tom Murdock, Sébastien Namèche, James Miller, Dustin Rue, Holger Schadeck, Giovanni Tummarello, John Windmueller, Sean Keogh, Mitsuhiro Yoshida, Greg Barnett, Mark Kimes, Mary Hunter, Przemyslaw Stencel, Roberto Pinna (Bobo), John "Captain" Eyre, Paula Edmiston, Scott Elliott, Howard Miller, Claudio Tavares, P. Timothy Ervin, Bob Calder, Ursula Raab, David Delgado, Mad Alex, Gaëtan Frenoy.

Omlouvám se, pokud tu vaše jméno chybí - udržovat tento seznam v aktuálním stavu není snadné. Stačí mi (Martinovi) poslat e-mail s přátelským upozorněním! :-)

Knihovny Moodlu

Některé knihovny Moodlu jsou dílem jiných autorů a jsou distribuovány jako jeho součást na základě příslušných veřejných licencí. Upřímně tedy děkuji všem jejich tvůrcům - bez jejich skvělých produktů by Moodle postrádal řadu důležitých funkcí. Níže uvádím informace o autorských právech k jednotlivým balíčkům:

ADOdb - lib/adodb

Knihovna pro abstrahovaný přístup k databázím MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle, Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase, DB2 a ODBC.

      Verze: 3.60
      Copyright © 2000-2003 John Lim (jlim@natsoft.com.my)
      Licence: Duální LGPL a BSD
      URL: http://php.weblogs.com/adodb

Třída Graph - lib/graphlib.php

Třída pro kreslení čárových, bodových, sloupcových a plošných grafů, včetně grafů s číselnou osou x nebo s dvojí osou y.

      Verze: 1.6.3 (s úpravami)
      Copyright © 2000 Herman Veluwenkamp, hermanV@mindless.com
      Licence: LGPL

html2text - lib/html2text.php

PHP skript pro převod HTML na přibližný textový ekvivalent.

      Verze: 1.0 (s úpravami)
      Copyright © 2002 Mark Wilton-Jones
      Licence: HowToCreate script license s písemným svolením
      URL: http://www.howtocreate.co.uk/php/

htmlArea - lib/editor

Online editor pro vkládání textu ve www prohlížečích, napsaný v jazycích Javascript a HTML.

      Verze: 3.0 beta (s úpravami)
      Copyright © 2002 interactivetools.com, inc.
      Licence: htmlArea License (založená na licenci BSD)

IP-Atlas - lib/ipatlas

PHP skripty pro zobrazení IP adresy na mapě.

      Verze: 1.0 (s úpravami)
      Copyright © 2002  Ivan Kozik
      Licence: GNU GPL
      URL: http://www.xpenguin.com/ip-atlas.php

mimeTeX - filter/tex

Přeložený program napsaný v jazyce C, sloužící pro převod TeXu na GIF.

      Verze: 1.4
      Copyright © 2002-2004  John Forkosh Associates, Inc
      Licence: GNU GPL
      URL: http://www.forkosh.com/mimetex.html

PclZip - lib/pclzip

      Třída pro vytváření, správu a rozbalování souborů ZIP.
      Verze: 2.0 RC2
      Copyright © 2003 Vincent Blavet <vincent@phpconcept.net>
      Licence: GNU GPL
      URL: http://www.phpconcept.net

PHP mailer - lib/class.phpmailer.php

Třída pro posílání e-mailů prostřednictvím služeb sendmail, PHP mail() nebo SMTP. Použité metody jsou založeny na standardních třídách AspEmail(tm).

      Verze: 1.71,
      Copyright © 2003 Brent R. Matzelle <bmatzelle@yahoo.com>
      Licence: LGPL
      URL:  http://phpmailer.sourceforge.net

Snoopy - lib/snoopy

Síťový klient napsaný v jazyce PHP.

      Verze: 1.0
      Copyright © 1999-2000 Monte Ohrt <monte@ispi.net>
      Licence: GNU LGPL
      URL: http://snoopy.sourceforge.com

Spreadsheet::WriteExcel - lib/excel

Knihovna pro vytváření sešitů tabulkového procesoru Excel.

      Verze: 2002-11-28
      Copyright © 2002 Xavier Noguer <xnoguer@rezebra.com>
      Licence: GNU LGPL
      URL: http://jeffn.users.phpclasses.org/browse.html/package/767.html

SMTP class - lib/class.smtp.php

Třída pro spojení a komunikaci s libovolným SMTP serverem. Jsou v ní implementovány veškeré funkce protokolu SMTP definované v RFC821 s výjimkou funkce TURN.

      Verze: 03/26/2001
      Copyright © 2001 Chris Ryan <chris@greatbridge.com>