Tehtävien teettäminen opiskelijoilla

MoodleDocsista
Versio hetkellä 7. heinäkuuta 2023 kello 14.26 – tehnyt Lena Selänne (keskustelu | muokkaukset) (Tentin anonyymi arviointi mahdollista vain HY:llä)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Työkalutaulukko

Moodlessa opettajalla on useita mahdollisuuksia teettää opiskelijoilla tehtäviä ja vastaanottaa palautuksia ks. Aktiviteetit.

Mitä työvälinettä milloinkin kannattaa käyttää, riippuu mm.

 • kurssin oppimistavoitteista ja opettajan valitsemista tavoitteita tukevista työtavoista
 • mitä opiskelijoiden työskentelyprosessissa tapahtuu ennen palautusta ja palautuksen jälkeen
 • onko tarkoitus työskennellä ja palauttaa yksin vai ryhmissä
 • onko palautusten tarkoitus olla opettajan ja opiskelijan välisiä vai julkisia kaikkien kurssilaisten tai opiskelijaryhmän kesken.

Joitain Moodlen yleisimmin käytettyjä työkalujaon tiivistetty seuraavaan taulukkoon:

Keskustelualue Tehtävä Wiki Tentti Työpaja Tietokanta Palaute (lomake)
Opiskelijan palauttaman tehtävän näkyvyys Koko kurssiyhteisö tai ryhmä. ** Viivästetty julkaisu mahdollista.*** Palauttanut opiskelija itse ja kaikki opettajat (Ryhmäpalautuksessa myös ryhmän muut jäsenet) Koko kurssiyhteisö tai ryhmä **
 • Vastaus: palauttanut opiskelija itse ja kaikki opettajat.
 • Yhteenveto: halutessa kaikki vastanneet.
 • Palautusvaiheessa opiskelija itse ja opettajat
 • vertaisarviointivaiheessa ja sen jälkeen lisäksi ne opiskelijat, jotka opettaja on nimennyt/arponut arvioimaan työtä
 • työpajan päätyttyä kaikki osallistujat näkevät ne työt, jotka opettaja on valinnut julkaistaviksi
Koko kurssiyhteisö tai ryhmä **. Myös muiden osallistujien vastausten viivästetty julkaisu mahdollista. Vain opettajat tai koko kurssiyhteisö/ryhmä **, opettajan valinnan mukaan.
Voiko tehtävän näkyvyyden ajastaa? Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä; näkyvyyden lisäksi vertaisarviointivaiheen automaattisen alkamisen Kyllä Kyllä

Ryhmätyön tekeminen

Kyllä, mieluiten ryhmäkohtaisin keskustelualuein ** Kyllä Kyllä, joko rajatulla näkyvyydellä tai kaikille näkyvillä sivuilla, opettajan tavoitteiden ja opiskelijoiden halun mukaan Ei
 • Yhteinen työstäminen: Ei
 • Ryhmän jäsenten kesken vertaisarviointi: Kyllä
Ei Ei
Ryhmätyön julkaisu kurssiyhteisölle Kyllä, koko kurssiyhteisön yhteisellä keskustelualueella. Viivästetty julkaisu mahdollista.*** Ei Kyllä, koko kurssiyhteisön yhteisessä wikissä Ei Kyllä, jos
 • määrittelee vertaisarviointivaiheessa arvioijien määräksi kurssilaisten määrän (kuitenkin max 30) tai
 • opettaja julkaisee kaikki palautetut ryhmätuotokset työpajan päätyttyä
Kyllä Kyllä
Voiko palautuksen arvioida? Kyllä Kyllä Ei? * Kyllä Kyllä; sekä vertaiset että opettaja Kyllä Ei
Voiko palautuksen arvioida automaattisesti? Ei Ei Ei

Kyllä (paitsi esseetehtävät)

 • Palautettu työ: Ei.
 • Annettu vertaisarviointi: Kyllä
Ei Ei
Voiko palautus tai arviointi olla anonyymia (ilman nimeä)? Ei Kyllä, ks. Anonyymi arviointi Tehtävä-aktiviteetissa Ei Ei, paitsi HY:llä ks. Anonyymi arviointi Tentti-aktiviteetissa Kyllä - tarkista asetukset Ei Palautus: Kyllä
Annettujen arvosanojen näkyvyys Oletus: palauttanut opiskelijat itse ja kaikki opettajat. Valittavissa myös ryhmä tai koko kurssiyhteisö (keskustelualueen näkyvyyden mukaan) Palauttanut opiskelija itse ja kaikki opettajat

(Ryhmäpalautuksessa myös ryhmän muut jäsenet)

Palauttanut opiskelija itse ja kaikki opettajat Arvioiva opiskelija, arvion saava opiskelija ja kaikki opettajat Oletus: palauttanut opiskelijat itse ja kaikki opettajat. Valittavissa myös ryhmä tai koko kurssiyhteisö (tietokannan näkyvyyden mukaan)
Annetun sanallisen palautteen näkyvyys Sama kuten ed. Sama kuten ed. Ko. sivun näkyvyyden mukaan Opiskelija, yhteenveto yhteisö. Kuten ed.
Voiko opettaja liittää palautteeseen tiedoston? Kyllä Kyllä, näkyvyys kuten ed. Kyllä, ja näkyvyys kuin ed. Ei Ei Ei Ei
Voiko palautuksista käydä keskustelua? Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei

* Se on mahdollista, mutta ei suoraan tehtävän kontekstissa (ks tarkennusta alla ko. työskentelytavan kohdalta).

‌** Alueen näkyvyyttä voi rajoittaa käyttämällä ryhmiä ja ryhmäkohtaisia alueita. Tällöin jopa jokainen opiskelija voi olla oma ryhmänsä omalla alueellaan.

*** Viivästetty julkaisu eli opiskelija näkee toisten tehtävät/palautukset vasta, kun on jättänyt omansa, onnistuu kun keskustelualueen tyypiksi valitaan "Kysymys- ja vastausalue".

Kaikillä edellä mainituilla aktiviteeteilla on mahdollista kerätä opiskelijoilta joko tiedostoja (esim. PDF-dokumentteja) tai pelkästään suoraan Moodleen kirjoitettua tekstiä.

Milloin käyttää Keskustelualuetta tehtävien keräämiseen?

Keskustelualuetta kannattaa käyttää silloin, kun olennainen osa tehtävää on oppia muilta opiskelijoilta, tai keskustella muiden opiskelijoiden kanssa tehtävästä. Keskustelualue on wikin ohella kaikkein joustavin tapa kerätä tehtäviä, mutta saattaa ilman opettajan suunnittelemaa ohjeistusta ja otsikointia olla myös sekava. Tästä syystä koko tehtävänkeräysprosessi - tehtävänanto, vastaanotto, arviointi ja palaute - on suunniteltava tarkasti ja annettava jokaisesta vaiheesta opiskelijalle selkeät ohjeet. Helpoiten tämä tapahtuu kirjoittamalla tarkat ohjeet keskustelualueen johdanto -kenttään.

Ks. myös Millainen on hyvä verkkokeskustelutehtävä?

Katso lisäohjeita, miten keskustelualue lisätään kurssialueelle.

Milloin käyttää Tehtävää?

Tehtävää kannattaa käyttää silloin, kun opiskelijoiden palauttamien tehtävien ei ole tarkoitus näkyä julkisesti vaan olla ainoastaan opettajien luettavissa (ryhmätehtävässä myös muiden ryhmän jäsenten). Tehtävä on selkein tapa kerätä tehtäviä opiskelijoilta, koska sen toiminnallisuus on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen. Se on suositeltavin tapa esimerkiksi esseiden ja oppimispäiväkirjojen vastaanottamiseen ja arviointiin.

Haluamasi työskentelytavan vaikutus valittuihin palautustapoihin

 • Tyypillisimmin opettaja haluaa opiskelijoiden palauttavan tehtävänsä yhtenä tai useampana tiedostona. Valitse, montako tiedostoa opiskelija enintään saa lisätä palautukseensa.
 • Jos opiskelija kirjoittaa esimerkiksi oppimispäiväkirjan tyyppistä, useaan kertaan kurssin aikana täydennettävää tekstiä, sen voi kirjoittaa suoraan Moodlessa verkkotekstinä.
 • Joskus opettaja saattaa haluta antaa tehtävänannon ja arvioida suorituksen Moodlessa, vaikka varsinainen tehtävä (esimerkiksi seminaariesitelmä tai opponointi) suoritetaan muualla. Tällöin palautukseen ei valita kumpaakaan, ei tiedostoja eikä verkkotekstiä.
Katso lisäohjeita, miten Tehtävä lisätään kurssialueelle. Huomioi myös Arviointiprosessi tehtävissä.

Milloin käyttää Wikiä?

Wiki soveltuu parhaiten ryhmätöiden teettämiseen sekä prosessikirjoittamiseen, sillä sen versionhallinnointiominaisuuksien avulla on helppo seurata kirjoitustyön edistymistä. Tämä edellyttää kuitenkin, että ei käytetä liitetiedostoja, vaan että opiskelijat laativat työnsä suoraan wikiin.

 • Moodlessa on wiki, jossa voit hyödyntää kurssialueelle tekemiäsi ryhmiä tai perustaa kaikille osallistujille henkilökohtaiset wikialueet esimerkiksi omien muistiinpanojen tai oppimispäiväkirjojen tekemistä varten.

Milloin käyttää Tenttiä?

Jos haluat antaa opiskelijoille mahdollisuuden omatoimiseen harjoitteluun tai tietojen ja taitojen testaamiseen, josta opiskelija saa automaattisen palautteen, käytä tentti-aktiviteettia. Ajastusmahdollisuus mahdollistaa perinteisen kirjallisen kuulustelun toteuttamisen.

Tentti on muita välineitä työläämpi toteuttaa, sillä automaattisesti tarkistuvien kysymysten (esim. monivalinta-, yhdistely- ja aukkotehtävien) kirjoittamisen lisäksi on tuotettava kaikki vastausvaihtoehdot ja määriteltävä pisteytys automaattista arviointia varten.

Katso lisätietoa Tentin lisäämisestä kurssialueelle.

Milloin käyttää Työpajaa?

Kuten Tehtävä, johon voit lisätä ohjatun vertaisarviointiprosessin, jossa opiskelijat antavat toisilleen palautetta ja arvosanat.

Katso lisätietoa Työpajan lisäämisestä kurssialueelle.

Milloin käyttää Tietokantaa?

Jos haluat kerätä rakenteista tietoa, joka muodostuu esimerkiksi tiedostojen lisäksi tekstistä tai monivalintavastauksista, tai jos haluat helposti julkaista kaikkien palautukset kaikille ja vertaiskommentoida niitä. Tietokannan tekeminen vaatii hieman ideointia, käyttö on helppoa.

Katso lisätietoa Tietokannan lisäämisestä kurssialueelle.

Milloin käyttää Palautetta?

Palaute-aktiviteetti on lomake, jolla voit kerätä haluamasi tiedot. Palautteeseen voit määritellä aiempien kysymysten vastauksista riippuvia jatkokysymyksiä. Erityisesti Palaute on hyödyllinen, jos haluat kerätä vastaukset anonyymisti. Voit julkaista automaattisesti muodostuvan yhteenvedon osallistujille tai pitää vastaukset vain opettajien näkyvillä. Voit myös viedä vastaukset taulukkolaskentaohjelmaan jatkoanalyysia varten.

Katso lisätietoa Palautteen lisäämisestä kurssialueelle.